Algemene Ledenvergadering 12 april 2017

Het bestuur van de Historische Vereniging die Goude nodigt u uit voor de Algemene Ledenvergadering op 12 april om 20.00 uur in Concordia, Westhaven 27.

Geschiedenisprijs

Voorafgaand aan de jaarvergadering worden leerlingen van het voortgezet onderwijs die het beste werkstuk over geschiedenis hebben gemaakt in het zonnetje gezet.

Lezing

Daarna stelt Marc de Beyer, de nieuwe directeur van Museum Gouda zich voor en houdt Josephina de Fouw, die kort geleden als conservator in dienst is getreden van het museum een lezing. In deze lezing neemt zij u virtueel mee door de zalen van het museum en staat zij stil bij de nieuwe aanwinsten. De rondgang voert onder andere langs abstract gedecoreerde vazen van de kunstaardewerkfabriek Antheunis en van de zonovergoten Goudse stadsgezichten van de Chinese kunstenaar Juane Xue (1962) naar het regenachtige polderlandschap door Willem Roelofs (1822-1897). U hoort de verhalen over en achter deze nieuwe aanwinsten.

pauze

Ledenvergadering

De volgende onderwerpen komen aan de orde:

 1. Opening door de voorzitter
 2. Verslag van de Algemene Ledenvergadering van 13 april 2016
 3. Ingekomen stukken en mededelingen
 4. Activiteitenverslag over 2016
 5. Jaarverslag van de penningmeester over 2016
 6. Verslag van de kascommissie en decharge van het bestuur

De commissie bestaat uit Ton Wools, Bert Bohnen en Marianne Lint.

 1. Begroting voor het boekjaar 2017
 2. Benoeming kascommissie 2018

Marianne Lint treedt af en een nieuw lid moet worden benoemd.

 1. Benoeming bestuursleden en afscheid vertrekkende bestuursleden

Voorzitter Gerard van Ham, penningmeester Hans Hoogenraad en Jan de Haan hebben hun eerste bestuurstermijn afgerond en treden dientengevolge af. Voorgesteld wordt hen te benoemen voor een tweede termijn. De bestuursleden Han Breedveld en Ronald van der Wal treden af na een tweede bestuurstermijn en zijn op grond van het Huishoudelijk Reglement niet herkiesbaar. Voorgesteld wordt Sjouk Engels en Paul van Horssen te benoemen als bestuurslid.

 1. Rondvraag
 2. Sluiting

We hopen u te mogen begroeten op de jaarvergadering!

Voor inzage in alle jaarstukken over 2016 klik HIER