Vooraankondiging Waterconferentie 2017

Waterconferentie 23 november 2017
Gouda: “Stad op Stelten”

Dit jaar viert het Gouds Watergilde haar 15-jarig bestaan als werkgroep van de Historische Vereniging Die Goude. Precies nu wordt het beschermd stadsgezicht van de Goudse binnenstad serieus bedreigd door twee natuurverschijnselen:


een zakkende bodem en de klimaatverandering

Als we niets doen zal een deel van de stad in de komende 15 jaar last krijgen van zeer ernstige wateroverlast. Monumenten worden bedreigd en delen van de stad worden onleefbaar. Maar zoals Johan Cruijf al zei: ”Ieder nadeel heb z’n voordeel”. Er zijn goede mogelijkheden om het gevaar tegemoet te treden en er als stad je voordeel mee te doen. Het wordt een ‘anders dan anders’ waterconferentie. Veel korte presentaties waarin de problemen en de richtingen van een oplossing  besproken gaan worden en een buitenactiviteit.
Het Watergilde deed in 2015 en 2016 met medewerking van de gemeente Gouda en het Hoogheemraadschap van Rijnland een studie over dit onderwerp en maakte een computermodel. De resultaten daarvan begeleid door opmerkingen van experts uit het veld vormen de inhoud van de conferentie en…

We zetten de stad op stelten.

Zet s.v.p. de datum NU in uw agenda. U ontvangt in september een uitnodiging om in te schrijven.

Zijn er medebestuurders, kennissen of relaties die volgens u ook uitgenodigd moeten worden, geef dan hun NAW gegevens inclusief telefoonnummer, mailadres en naam van hun organisatie (of gewoon “belangstellende”) aan ons door via een mail naar: hans.suijs@hetnet.nl

Tot ziens op donderdag 23 november 2017 in de Sint Janskerk van Gouda.

Hans Suijs

Voorzitter Gouds Watergilde

Het Gouds Watergilde

Werkgroep van de Historische Vereniging “Die Goude”
Hans Suijs, Tjotterwerf 23, 2804 LL Gouda
( 0182   53 66 43 ; ( 06  53 33 58 17 ; š  hans.suijs@hetnet.nl

Print Friendly