Impressie van lustrumfeest in de St. Jan

Tekst: Gert Jan Jansen; Fotografie Nico J. Boerboom

Het is altijd spannend om te zien hoeveel mensen er komen, wanneer je een uitnodiging verstuurt voor een jubileumavond. Staan er stoelen genoeg, of blijven er lege plekken? Op vrijdag 6 oktober was de inschatting van de Lustrumcommissie perfect. Er stonden vierhonderdvijftig stoelen in het koor van de Sint Jan en die waren bijna allemaal bezet. Voorzitter Gerard van Ham heette de gasten welkom op deze –wat hij noemde – verenigingsoudejaarsavond. De vereniging is immers opgericht op 7 oktober 1932. De crisistijd was een beroerde tijd, maar niet voor het verenigingsleven. De voorzitter kondigde een kunstzinnige avond aan, waarin regelmatig kenmerken van die begin periode terug zouden komen.

Geopend werd met een bijzonder combinatie van kamermuziek met eigentijdse dichtkunst. Pianist Mark Lippe en cellist Sebastiaan van den Bergh speelden ‘Spiegel im Spiegel’, een langzaam, meditatief werk van componist Arvo Pärt (geboren in de jaren dertig in Estland). De muziek ‘vervoerde’ woorden van stadsdichter Hanneke Leroux ‘die stil dreven door het Verlaat’. De Sint Jan kwam aan bod in het gedicht ‘Tuimeling van licht’, waarna het duo een aangrijpend werk over het begrip ‘tijd’ bracht; in 1941 in krijgsgevangenschap te Görlitz gecomponeerd door Olivier Messiaen.

Daarna was het tijd voor de vertederende Nederlandse filmbeelden van voor de oorlog, waarbij de rol van met name pionier Willy Mullens duidelijk werd. Bas van Beukering had bestaande filmpjes over Gouda op een nieuwe manier aan elkaar gezet en voorzien van bijpassende geluiden en teksten (van Dick Jonker, uitgesproken door Koos Boonstra.

Aan het begin van de pauze kwam onverwacht wethouder Daphne Bergman langs om de vereniging als gewaardeerd hoeder van het erfgoed geluk te wensen met het 85-jarig bestaan. In de pauze was er ook gelegenheid om zgn. crisiskeramiek te bewonderen, die door Museum Gouda was opgesteld, terwijl plateelschilder Trudy Otterspeer aanwezig was om te laten zien dat dit ambacht nog steeds bestaat. Veel aandacht ging er bij de drankjes en hapjes ook uit naar de diapresentatie van Nico Boerboom die van ruim 25 plekken in Gouda, waarvan in de jaren dertig foto’s zijn gemaakt, opnieuw foto’s anno 2017 had gemaakt.

Daarna was het podium vrij voor de mannen van Gouda’s Liedertafel onder leiding van Han Louis Meijer. De akoestische kansen van het koor van de Sint Jan werden met overgave benut in zeven liederen uit zeer uiteenlopende tijden: van Gouda IJsselstad via het Monnikenkoor uit La Forza del Destino tot aan Jacobs ladder. Het bracht voorzitter Gerard van Ham tot de suggestie om naast het Watergilde en het Sluiswachtersgilde ook een Muziekgilde op te zetten.

Tot slot kreeg de Lustrumcommissie, bestaande uit Bart Pors, Marianne Lint, Bas van Beukering, Nico Boerboom en Gerard van Halem een warm applaus. Op naar de 90 in 2022!

Print Friendly, PDF & Email