Toponiemen

Het kadaster in Apeldoorn heeft aan de Historische Vereniging Die Goude gevraagd om voor het grondgebied van de gemeente Gouda de zgn. toponiemen te controleren en aan te vullen die vermeld staan in de Basisregistratie Topografie. Iris Delwel van de afdeling Geo-Informatie heeft zowel digitaal als op papier een kaart van Gouda gestuurd met daarop de (ontbrekende) namen van zo’n 50 wateren, gebouwen en gebieden. De digitale kaart staat als PDF op deze website en kan worden gedownload door op het kaartje linksboven te klikken. Daarna kan de kaart zodanig worden vergroot dat u deze goed kunt lezen. Het kadaster vraagt met name om de aanduidingen in ‘rood’ te vervangen door de correcte toponiem, de naam van het betreffende water, pand of gebied.

Wilt u meezoeken? Graag uw reactie naar info@diegoude.nl  onder vermelding van ‘toponiemen’. Wij hebben Arie Dullaart bereid gevonden om de reacties te verzamelen en de rapportage uiterlijk op 11 mei 2018 naar het kadaster te sturen.

Print Friendly, PDF & Email