Die Goude en de Omgevingsvisie

Voorlichtings- en discussieavond op 1 oktober 2018

Over enige tijd wordt de Omgevingswet van kracht. Deze wet komt in de plaats van een groot aantal wetten en regels waar de overheid en de burgers in het kader van ruimtelijke ordening en monumentenzorg aan gebonden zijn. Belangrijk in deze wet is, dat burgers veel meer dan tot nu toe invloed krijgen op het beleid.
De gemeente moet in samenspraak met haar burgers een Omgevingsvisie opstellen. Hierbij wil Die Goude namens u een duidelijke partij zijn. De Werkgroep Ruimte van Die Goude werkt vanuit de doelstellingen van onze vereniging aan een eigen inbreng. Het concept willen we graag met u bespreken. We doen dit in overleg met de gemeente Gouda. Tijdens deze avond biedt de ODMH (Omgevingsdienst Midden Holland) ondersteuning.

Het programma van de avond:

20.00 uur: Opening door Gerard van Ham, voorzitter van Die Goude
20.05 uur: Toelichting op de agenda;
20.10 uur: Bijdrage wethouder Thierry van Vugt.
20.20 uur: Betekenis Omgevingswet door Sake Kuipers
20.40 uur: Stand van zaken bij gemeente Gouda door Sander Haak
20.50 uur: Toelichting op de inbreng van Die Goude door Jan de Haan
21.00 uur: Pauze en gespreksgroepjes vormen
21.15 uur: Discussie in groepjes;
21.45 uur: Plenaire terugkoppeling;
22.00 uur: Sluiting door Gerard van Ham

Wat: voorlichting en discussie over Die Goude en de Omgevingsvisie.

Voor wie: alle leden van Die Goude en belangstellenden

Wanneer: maandag 1 oktober 2018 om 20.00 uur

Waar: Concordia, Westhaven 27

Info: Han Breedveld (han.breedveld@planet.nl) of Jan de Haan (johannesdehaan44@gmail.com)

Print Friendly, PDF & Email