Koorts en honger; geneeskunde in vroeger tijd

Lezing op maandag 4 maart 2019 door Hans van den Broek

Van welke ziektes hadden onze voorouders last en waaraan gingen ze dood? En hoe probeerden ze greep te krijgen op al deze aandoeningen? Op deze vragen gaat Hans van den Broek in tijdens de lezing op maandag 4 maart a.s.. De volledige titel luidt: ‘Koorts en honger, de geneeskunde in vroeger tijd op het platteland‘.

Hans van den Broek verdiept zich al lange tijd in de geschiedenis van de geneeskunde. Hij is tot de conclusie gekomen dat het merendeel van de ziektes en sterfte in vroeger tijd te wijten was aan infecties en slechte of onvoldoende voeding. Het gaat om ziektes die we ook nu nog kennen, zoals krop, scheurbuik en Engelse ziekte, maar ook om verdwenen ziektes als lazarij, pest en rode loop. Veel infectieziektes van vroeger duiken nog steeds op in de scheldwoorden van vandaag de dag. Gangbare behandelmethodes waren onder meer aderlaten, bloedzuigers aanzetten en gebruik van magie. Verder licht Hans van den Broek de praktijken toe van de chirurgijn en medicine dokter. Eerstgenoemde zette botbreuken of voerde aderlatingen uit. De medicinale dokter  was academisch geschoold en gaf opdrachten aan de chirurgijn. Ook beoordeelde hij de gezondheid door aan glazen flesjes met pis te ruiken, kijken of proeven! Kortom, een lezing om veel van te leren!

Hans van den Broek (*1949) is arts-radioloog en werkte tot 2015 in het Elkerliek ziekenhuis in Helmond. Hij geeft al vele jaren lezingen over  de geschiedenis van de geneeskunde. Zijn hobby’s zijn heemkunde en genealogie. Hij publiceerde o.a. in genealogische tijdschriften. Zijn laatste boek Wonderen in het zonlicht, verschenen in 2015,  gaat over de medische achtergronden en verklaringen bij 2500 wonderen in de periode 1300 – 1750.

De lezing vindt plaats in sociëteit Concordia, Westhaven 27. Aanvang 20:00 uur. Toegang gratis

Print Friendly, PDF & Email