Algemene Ledenvergadering

Het bestuur van de Historische Vereniging Die Goude nodigt u uit voor de Algemene Ledenvergadering op 10 april om 20.00 uur in Concordia, Westhaven 27.

Evenals vorig jaar een presentatie door Nico Boerboom van foto’s van het Gouda van toen en nu gevolgd door foto’s uit de collectie Daems (van de fotozaak in de Zeugstraat) uit de periode van net voor en na de oorlog. Van een aantal foto’s is niet bekend wat/wie erop staat. Wij vragen de aanwezigen om hulp bij de beschrijving van deze foto’s.

pauze

Ledenvergadering

De volgende onderwerpen komen aan de orde:

 1. Opening door de voorzitter
 2. Verslag van de Algemene Ledenvergadering van 11 april 2018
 3. Ingekomen stukken en mededelingen
 4. Activiteitenverslag over 2018
 5. Jaarverslag van de penningmeester over 2018
 6. Verslag van de kascommissie en decharge van het bestuur

De commissie bestaat uit Ton Wools, Pieter van Dijkum en William Bik.

 • Begroting voor het boekjaar 2019
 • Benoeming kascommissie 2020

Ton Wools treedt af en een nieuw lid moet worden benoemd.

 • Benoeming bestuursleden en afscheid vertrekkende bestuursleden

Patricia Gho heeft in verband met haar gezondheid besloten haar lidmaatschap van het bestuur te beëindigen en treedt af. Het bestuur stelt voor drie nieuwe leden te benoemen: Marilou Remmelts, Eric Boers en Arie Dullaart. Dit gebeurt o.a. ter vervanging van Patricia Gho en van Sjouk Engels die aftrad in 2018.

 1. Rondvraag
 2. Sluiting

We hopen u te mogen begroeten op de jaarvergadering!

Klik hier voor inzage in de jaarstukken online

Klik hier voor de jaarstukken in PDF formaat

Print Friendly, PDF & Email