Welkom op de website van

Historische Vereniging Die Goude

met informatie over onder andere
onze activiteiten, zoals de lezingen en de excursies
onze publicaties, zoals historisch tijdschrift de Tidinge, de actuele Nieuwsbrief en de rubriek Oud Gouda

Op deze pagina:
De Tidinge, de Nieuwsbrief, mededeling over de eerstvolgende lezing en andere actualiteiten en een mededeling van de Stadhuisdienst.

De Nieuwsbrief van maart/april 2018 is verschenen

briefpapier die goudeDe derde Nieuwsbrief van 2018 is verschenen.
Deze Nieuwsbrief nr. 95 staat weer boordevol met nieuws en achtergronden. Deze keer heeft de redactie ook gekeken naar wat er in de Goudse partijprogramma’s staat over het beheer van ons erfgoed en ons water. Ook treft u de agenda van de algemene ledenvergadering en de jaarstukken 2017 aan.
Klik op het logo en veel leesplezier gewenst.

Algemene Ledenvergadering op 11 april

Het bestuur van de Historische Vereniging die Goude nodigt u uit voor de Algemene Ledenvergadering op 11 april om 20.00 uur in Concordia, Westhaven 27.

AGENDA:

Geschiedenisprijs

Voorafgaand aan de jaarvergadering worden leerlingen van het voortgezet onderwijs die het beste werkstuk over geschiedenis hebben gemaakt in het zonnetje gezet. Daarbij krijgen zij gelegenheid hun onderzoek toe te lichten.

Diapresentatie door Nico Boerboom van het Gouda uit de periode 1960 – 1970

Het betreft onlangs gedigitaliseerde dia’s uit de collectie van wijlen Henk Metaal, de Lattenkoning. Van een aantal dia’s is niet bekend waar ze zijn opgenomen en ook niet welke datering wij ze moeten geven. Wij vragen de aanwezigen om hulp bij de beschrijving van deze dia’s.

pauze

Ledenvergadering

Voor online inzage in de jaarstukken van 2017 klik op deze LINK
Voor een PDF uitvoering van de jaarstukken 2017 klik op deze LINK

De volgende onderwerpen komen aan de orde:

 1. Opening door de voorzitter
 2. Verslag van de Algemene Ledenvergadering van 12 april 2017
 3. Ingekomen stukken en mededelingen
 4. Activiteitenverslag over 2017
 5. Jaarverslag van de penningmeester over 2017
 6. Verslag van de kascommissie en decharge van het bestuu
 7. Begroting voor het boekjaar 2018
 8. Benoeming kascommissie 2019
 9. Benoeming bestuursleden en afscheid vertrekkende bestuursleden
 10. Voorstel de nieuwsbrief voortaan alleen digitaal te verspreiden
 11. Rondvraag
 12. Sluiting

We hopen u te mogen begroeten op de jaarvergadering!

De februari editie van de Tidinge is verschenen

De nieuwe Tidinge van februari 2018 is er !!
Het is weer een mooie, boeiende en rijk geïllustreerde uitgave geworden. Leden van Die Goude krijgen een exemplaar thuisgestuurd.

Klik op de cover hiernaast voor de weergave van een korte inhoud.

Indien u de gehele inhoud van deze zeer informatieve en rijk geïllustreerde Tidinge wilt lezen, meldt u dan aan als lid via dit formulier.

Die Goude 4-wekelijks in het weekblad deGouda.nl

De redactie van het weekblad “deGouda.nl” heeft de Historische Vereniging Die Goude benaderd voor het opzetten van een vaste rubriek over historische onderwerpen.
Elke aflevering zal uitgaan van een herkenbare plek in de stad (huis, beeld, brug, straat, affiche). Daaraan wordt een stukje Goudse geschiedenis verbonden dat voor veel mensen interessant is. De naam van de rubriek is “oud GOUDA”
Inmiddels is aflevering 20 gepubliceerd onder de titel “Een rivier getemd”.

Lees verder

Toponiemen

Het kadaster in Apeldoorn heeft aan de Historische Vereniging Die Goude gevraagd om voor het grondgebied van de gemeente Gouda de zgn. toponiemen te controleren en aan te vullen die vermeld staan in de Basisregistratie Topografie. Iris Delwel van de afdeling Geo-Informatie heeft zowel digitaal als op papier een kaart van Gouda gestuurd met daarop de (ontbrekende) namen van zo’n 50 wateren, gebouwen en gebieden. De digitale kaart staat als PDF op deze website en kan worden gedownload door op het kaartje linksboven te klikken. Daarna kan de kaart zodanig worden vergroot dat u deze goed kunt lezen. Het kadaster vraagt met name om de aanduidingen in ‘rood’ te vervangen door de correcte toponiem, de naam van het betreffende water, pand of gebied.

Wilt u meezoeken? Graag uw reactie naar info@diegoude.nl  onder vermelding van ‘toponiemen’. Wij hebben Arie Dullaart bereid gevonden om de reacties te verzamelen en de rapportage uiterlijk op 11 mei 2018 naar het kadaster te sturen.

Cursus ‘Wonen in een historisch pand’

Voor iedereen die is geïnteresseerd in (bouw)geschiedenis van historische panden, is dit voorjaar de cursus ‘Wonen in een historisch pand’ te volgen. De cursus is ontwikkeld door de Historische Vereniging die Goude, de Archeologische Vereniging Golda en Streekarchief Midden-Holland en wordt gegeven door diverse deskundigen, zoals historici, bouwkundigen, architecten, archeologen en archivarissen.  Op 6 vrijdagochtenden belichten deze experts alle kanten van onderzoek naar een historische woning. Lees verder

Voorjaarsexcursie 2018

Betreft: Excursie naar Lier, zaterdag 26 mei                                                    

Op zaterdag 26 mei organiseren we een excursie naar het Belgische Lier.

Aan de rivier de Nete ligt Lier, de poort tot de Kempen. De patroonheilige van de stad, de heilige Gummarus die de stad ook gesticht zou hebben, beschermt de pelgrim tegen elke vorm van breuken. Of het nu om botbreuken, gebroken takken of echtbreuken gaat, Gummarus beschermt daar al eeuwenlang tegen. In 1496 werd in Lier het huwelijk voltrokken tussen Filips de Schone en Johanna van Castilië. En dit was een ongezien evenement voor die tijd. Een Spaanse koningin die vanuit Spanje naar de lage Nederlanden kwam om te trouwen. De huwelijksplechtigheid gebeurde in de Sint-Gummaruskerk. Lees verder

Stadhuisdienst

stadhuis 2000Op de zaterdagen van april t/m september is het stadhuis geopend van 11.00 tot 16.00 uur, van oktober t/m maart van 11.00 tot 15.00 uur. Onze vrijwilligers ontvangen dan toeristen en andere belangstellenden en verstrekken zij informatie.
Tevens is er de “Die Goude leestafel” waar geïnteresseerden onze boeken en andere uitgaven kunnen kopen.

Helaas zijn er ook zaterdagen waarop wij geen toegang hebben tot het stadhuis. Hierna treft u een lijstje aan van zaterdagen waarop het stadhuis voor Die Goude NIET toegankelijk is:

5, 12 en 26 mei
9, 23 en 30 juni
11, 18 en 25 augustus
1, 8, 15, 22 en 29 september

Meer informatie over deze werkgroep kunt u lezen in Nieuwsbrief nummer 94