Welkom op de website van

Historische Vereniging Die Goude

met informatie over onder andere
onze activiteiten, zoals de lezingen en de excursies
onze publicaties, zoals historisch tijdschrift de Tidinge en de actuele Nieuwsbrief

Op deze pagina:
De Tidinge, de Nieuwsbrief, mededeling over de eerstvolgende lezing en andere actualiteiten, mededeling van de Stadhuisdienst en Die Goude in de Pers.

De nieuwe Nieuwsbrief van augustus 2016

briefpapier die goudeDe nieuwe Nieuwsbrief van augustus is verschenen.
Deze Nieuwsbrief nr. 83 staat weer boordevol met actueel (historisch) nieuws, achtergronden, verslagen en aankondigingen
Snel HIER lezen.

Aankondiging lezing maandag 5 september

Lezing maandag 5 september door Henkjan Sprokholt en Willem Roose: Iconen en symbolen van Gouda.83-01-1

Het thema van Open Monumentendag 2016 is Iconen en Symbolen. In samenwerking met de Stichting Open Monumentendag organiseert Die Goude een lezing over iconen en symbolen van de stad Gouda. Het uitgangspunt is het stadssilhouet van Gouda, waarin meerdere elementen samen onmiskenbaar duidelijk maken dat het om onze stad gaat. Het logo van ‘Gouda Beste Binnenstad 2015-2017’ is misschien het meest recente voorbeeld om dat helder uit te beelden.

Willem RooseW

Lees verder

Tien inzendingen verhalenwedstrijd voorouders.

82-11bNJB

Tien inzendingen kreeg de jury van de verhalenwedstrijd te beoordelen! Op 12 juni sloot de inzendtermijn van bijdragen die wilden meedingen naar de prijzen van de verhalenwedstrijd over voorouders die de Historische Vereniging Die Goude en het Streekarchief Midden-Holland (SAMH) hadden uitgeschreven in het kader van hun genealogieproject. Over de inhoud kan nog niets gezegd worden, zolang het juryrapport nog niet klaar is en de uitslag nog niet bekend is gemaakt. Wel kan aan de hand van de titels van de inzendingen iets worden duidelijk gemaakt over de aard van de bijdragen. Lees verder

De nieuwe najaarsexcursie van Die Goude

Op zaterd82-14aNJBag 8 oktober 2016 organiseren we een excursie naar Steenwijk en Vollenhove. Er is in dit jaar veel aandacht voor Erasmus, in Steenwijk besteden we aandacht aan kunstenaar Hildo Krop, die ook ons beeld van Erasmus vervaardigde.

Lees verder

Stadhuisdienst

stadhuis 2000Op de zaterdagen van april t/m september is het stadhuis geopend van 11.00 tot 16.00 uur, van oktober t/m maart van 11.00 tot 15.00 uur. Onze vrijwilligers ontvangen dan toeristen en andere belangstellenden en verstrekken zij informatie.
Tevens is er de “Die Goude leestafel” waar geïnteresseerden onze boeken en andere uitgaven kunnen kopen.

Helaas zijn er ook zaterdagen waarop wij geen toegang hebben tot het stadhuis. Hierna treft u een lijstje aan van zaterdagen waarop het stadhuis voor Die Goude niet toegankelijk is:
27 augustus, 3 september en 17 september na 13.30 uur en op 1 en 8 oktober a.s.

Daarnaast is het op 10 september Open Monumenten Dag en wordt op 24 september het stadhuis gesloten in verband met de kermis.

Meer informatie over deze werkgroep kunt u lezen in Nieuwsbrief nummer 80