Welkom op de website van

Historische Vereniging Die Goude

met informatie over onder andere
onze activiteiten, zoals de lezingen en de excursies
onze publicaties, zoals historisch tijdschrift de Tidinge, de actuele Nieuwsbrief en de rubriek Oud Gouda

Op deze pagina:
De Tidinge, de Nieuwsbrief, mededeling over de eerstvolgende lezing en andere actualiteiten en een mededeling van de Stadhuisdienst.

De februari editie van de Tidinge is verschenen

De nieuwe Tidinge van februari 2018 is er !!
Het is weer een mooie, boeiende en rijk geïllustreerde uitgave geworden. Leden van Die Goude krijgen een exemplaar thuisgestuurd.

Klik op de cover hiernaast voor de weergave van een korte inhoud.

Indien u de gehele inhoud van deze zeer informatieve en rijk geïllustreerde Tidinge wilt lezen, meldt u dan aan als lid via dit formulier.

De Nieuwsbrief van februari 2018 is verschenen

briefpapier die goudeDe tweede Nieuwsbrief van 2018 is verschenen.
Deze Nieuwsbrief nr. 94 staat weer boordevol met actueel (historisch) nieuws, achtergronden, verslagen en aankondigingen.
Klik op het logo en veel leesplezier gewenst.
Met een groet van de redactie van de Nieuwsbrief.

Lezing maandag 5 maart door Hans Suijs

“Verzet in Gouda in de Tweede Wereldoorlog”

Hans Suijs behandelt in zijn lezing op 5 maart de ontwikkeling van het verzet in en om Gouda. Gouda was niet zomaar een stad met een verzetsorganisatie. Het was in het laatste jaar van de oorlog districts-hoofdstad van de Binnenlandse Strijd-krachten. In de lezing wordt een vergelijking gemaakt tussen de landelijke groei van het verzet en de typische Goudse groei van verzetsactiviteiten. Aangegeven zal worden hoe moeilijk het is om details van verzetsactiviteiten te achterhalen. Verzetsmensen waren niet alleen tijdens de oorlog zwijgzaam; ze bleven het vaak ook daarna. Hans gaat concreet in op een aantal verzetsmensen. Duidelijk wordt dat er in kringen van het verzet meer oorlogsslachtoffers zijn gevallen dan de zeven namen die vermeld staan op de plaquette aan de muur van het stadhuis (foto).
Lees verder

Die Goude 4-wekelijks in het weekblad deGouda.nl

De redactie van het weekblad “deGouda.nl” heeft de Historische Vereniging Die Goude benaderd voor het opzetten van een vaste rubriek over historische onderwerpen.
Elke aflevering zal uitgaan van een herkenbare plek in de stad (huis, beeld, brug, straat, affiche). Daaraan wordt een stukje Goudse geschiedenis verbonden dat voor veel mensen interessant is. De naam van de rubriek is “oud GOUDA”
Inmiddels is aflevering 19 gepubliceerd onder de titel “Een Bananenpakhuis in Gouda”.

Lees verder

Toponiemen

Het kadaster in Apeldoorn heeft aan de Historische Vereniging Die Goude gevraagd om voor het grondgebied van de gemeente Gouda de zgn. toponiemen te controleren en aan te vullen die vermeld staan in de Basisregistratie Topografie. Iris Delwel van de afdeling Geo-Informatie heeft zowel digitaal als op papier een kaart van Gouda gestuurd met daarop de (ontbrekende) namen van zo’n 50 wateren, gebouwen en gebieden. De digitale kaart staat als PDF op deze website en kan worden gedownload door op het kaartje linksboven te klikken. Daarna kan de kaart zodanig worden vergroot dat u deze goed kunt lezen. Het kadaster vraagt met name om de aanduidingen in ‘rood’ te vervangen door de correcte toponiem, de naam van het betreffende water, pand of gebied.

Wilt u meezoeken? Graag uw reactie naar info@diegoude.nl  onder vermelding van ‘toponiemen’. Wij hebben Arie Dullaart bereid gevonden om de reacties te verzamelen en de rapportage uiterlijk op 11 mei 2018 naar het kadaster te sturen.

Cursus ‘Wonen in een historisch pand’

Voor iedereen die is geïnteresseerd in (bouw)geschiedenis van historische panden, is dit voorjaar de cursus ‘Wonen in een historisch pand’ te volgen. De cursus is ontwikkeld door de Historische Vereniging die Goude, de Archeologische Vereniging Golda en Streekarchief Midden-Holland en wordt gegeven door diverse deskundigen, zoals historici, bouwkundigen, architecten, archeologen en archivarissen.  Op 6 vrijdagochtenden belichten deze experts alle kanten van onderzoek naar een historische woning. Lees verder

Voorjaarsexcursie 2018

Betreft: Excursie naar Lier, zaterdag 26 mei                                                    

Op zaterdag 26 mei organiseren we een excursie naar het Belgische Lier.

Aan de rivier de Nete ligt Lier, de poort tot de Kempen. De patroonheilige van de stad, de heilige Gummarus die de stad ook gesticht zou hebben, beschermt de pelgrim tegen elke vorm van breuken. Of het nu om botbreuken, gebroken takken of echtbreuken gaat, Gummarus beschermt daar al eeuwenlang tegen. In 1496 werd in Lier het huwelijk voltrokken tussen Filips de Schone en Johanna van Castilië. En dit was een ongezien evenement voor die tijd. Een Spaanse koningin die vanuit Spanje naar de lage Nederlanden kwam om te trouwen. De huwelijksplechtigheid gebeurde in de Sint-Gummaruskerk. Lees verder

Stadhuisdienst

stadhuis 2000Op de zaterdagen van april t/m september is het stadhuis geopend van 11.00 tot 16.00 uur, van oktober t/m maart van 11.00 tot 15.00 uur. Onze vrijwilligers ontvangen dan toeristen en andere belangstellenden en verstrekken zij informatie.
Tevens is er de “Die Goude leestafel” waar geïnteresseerden onze boeken en andere uitgaven kunnen kopen.

Helaas zijn er ook zaterdagen waarop wij geen toegang hebben tot het stadhuis. Hierna treft u een lijstje aan van zaterdagen waarop het stadhuis voor Die Goude NIET toegankelijk is:

Geen data bekend

Meer informatie over deze werkgroep kunt u lezen in Nieuwsbrief nummer 80