Excursies

Print Friendly, PDF & Email
Ieder jaar organiseert Die Goude voor haar leden enkele excursies naar interessante reisdoelen met een cultureel-historisch karakter. Daarbij wordt gezorgd voor deskundige toelichting en begeleiding.
De excursies worden georganiseerd door Wilma Dubbink en Jan Verkerk.

Najaarsexcursie ‘In Opstand!’, vrijdag 2 november 2018
Hierbij nodigen wij u uit voor een bijzondere excursie op vrijdag 2 november 2018.
Historizon organiseert die dag in Utrecht het programma ‘In Opstand!’; het thema van de Maand van de Geschiedenis 2018. Leden van Die Goude kunnen op een bijzondere wijze deelnemen aan het programma. De opstand tegen Spanje, de Tachtigjarige Oorlog en de stad Utrecht staan centraal. We vertrekken om 09:00 uur per touringcar vanaf het NS-station Gouda (Bloemendaal-zijde) naar Utrecht. Hier worden we bij de Domkerk ontvangen met koffie en koek. Vervolgens treden daar Camerata Trajectina en Hans Goedkoop op met hun programma ‘Vive le Geus’. Na de lunch volgt een rondleiding door de stad Utrecht.
‘Vive le Geus!’ gaat over 80 jaar opstand, over chaos en onderlinge verdeeldheid, intrige en wreedheid, maar vooral over de kracht van muziek in tijden van oorlog. De slag bij Heiligerlee, de terreur van Alva, het Leidens ontzet, Van Oldenbarnevelt op het schavot en de verovering van de zilvervloot. De Tachtigjarige Oorlog, de belangrijkste periode in de ontstaansgeschiedenis van ons land. Vive le Geus! brengt de politieke overtuigingen en de gevoelens van de mensen die er bij waren dichtbij. Muziek als nieuwsbron én als propagandamiddel. Wie kon je vertrouwen? Waren de geuzen terroristen of bevrijders? Stond je buurman aan jouw kant? Was er wel een kant? Camerata Trajectina, pleitbezorger van de Nederlands(talig)e muziek, brengt deze theatrale voorstelling in samenwerking met Hans Goedkoop, historicus en presentator van o.a. Andere Tijden.
Bij de stadswandeling wordt vooral aandacht geschonken aan de periode van de Tachtigjarige Oorlog. Wat gebeurde er toen in Utrecht? Wat is terug te zien in het straatbeeld waar kloosters andere functies kregen als ziekenhuis of weeshuis? We bezoeken interessante locaties zoals de zaal waar de Unie van Utrecht werd getekend in 1579. We sluiten de middag af met een drankje, waarna de touringcar u weer terugbrengt naar Gouda. Hier verwachten we om 18:00 uur weer te zijn.
De kosten voor deze dag zijn € 59,- per persoon. De prijs is inclusief vervoer, gidsen, koffie/ thee, lunch, entreegelden, administratiekosten en fooi. U kunt zich aanmelden op de websitepagina die Historizon speciaal voor Die Goude heeft aangemaakt: www.historizon.nl/diegoude. Als er voldoende aanmeldingen zijn ontvangt u de definitieve bevestiging en de factuur. Programma is onder voorbehoud en kan op onderdelen wijzigen.
Verdere info via info@historizon.nl, of telefonisch op 088-6360200. Aanmelding graag via de website www.historizon.nl/diegoude of anders per post op Historizon, Postbus 3, 3900 AA Veenendaal.
De excursiecommissie: Wilma Dubbink en Jan Verkerk


Eerdere excursies en eigen tochten:

Lees de verslagen en bekijk foto’s van excursies van voorgaande jaren.U kunt natuurlijk ook altijd op eigen gelegenheid een kleine excursie maken in en rondom historisch Gouda. Door te klikken op de rood onderstreepte tekst, kunt u de beschrijving van deze routes lezen en downloaden. Bijvoorbeeld de door het Watergilde ontwikkelde fietstocht langs bruggen en sluizen. Er is daarvoor ook een handzaam boekje ontwikkeld door het Watergilde van Die Goude: “De Goudse Sluizen route, een fietstocht langs de waterwerken van de natste stad van Nederland”. Dit boekje is verkrijgbaar op zaterdag in het stadhuis, via de boekhandel of te bestellen via het contactformulier.
Uw eigen excursie door de binnenstad van Gouda langs deze route wandelen of varen langs de grachten van Gouda.