Lezingen

Print Friendly, PDF & Email

Per jaar worden er ongeveer zeven lezingen georganiseerd door Die Goude. Tenzij anders vermeld steeds op maandagavond om 20.00 uur in gebouw Concordia, Westhaven 27. De lezingen zijn gratis toegankelijk.

Klik hier voor een overzicht en verslag/inhoud van voorgaande lezingen.


De geplande lezingen voor 2018:


28 mei:
“De ontwikkeling van de Nederlandse steden”
Spreker: Reinoud Rutte,

De cartograaf Jacob van Deventer tekende tussen 1545 en 1575 honderden plattegronden van Nederlandse steden. De prenten die hij van Gouda maakte kent u. Ze zijn afgedrukt in elk geschrift over de geschiedenis van onze stad en vormen een belangrijke onderlegger voor de Stadsmaquette 1562 in Museum Gouda. Historicus Reinout Rutte heeft nieuwe digitale opnames van de kaarten samengebracht in een luxe stedenatlas. In de lezing neemt hij de prenten als uitgangspunt voor een beschouwing over de ontwikkeling van de Nederlandse steden, waarbij hij de stad Gouda de plaats geeft die vergelijkbaar is met de positie aan het eind van de middeleeuwen. Aan de hand van het kaartbeeld zal hij gedetailleerd aangeven welke factoren in Gouda de meeste invloed uitoefenden op het uiterlijk van de stad. De bijzondere waterhuishouding wordt gekarakteriseerd met windmolengemalen en uitwateringskrullen Maar Reinout Rutte laat ook zien welke vergelijkbare ontwikkelingen zich in andere steden voordeden en waarom. Waar stond de havenaanleg ook centraal en speelden adellijke families een belangrijke rol?

Reinout Rutte (*1972 Roelofarendsveen) is stads- en architectuurhistoricus. Hij promoveerde op Stedenpolitiek en stadsplanning in de Lage Landen (12de-13de eeuw). Sinds 2004 werkt hij als docent en onderzoeker op de Faculteit Bouwkunde van de Technische Universiteit in Delft. Samen met Jaap Evert Abrahamse en een groep jonge onderzoekers maakte hij de Atlas van de verstedelijking in Nederland. Recent verscheen de Stedenatlas Jacob van Deventer die hij samen met Bram Vannieuwenhuyze samenstelde.

De lezing vindt plaats in sociëteit Concordia, Westhaven 27. Aanvang 20:00 uur. Toegang gratis.

Maandag 3 september (Concordia 20:00 uur)
Het thema: ‘In Europa’, in het kader van Open Monumentendag.
Deze lezing over het thema van Open Monumentendag 2018 organiseren wij weer samen met de stichting Open Monumentendag Gouda.
Spreker: Sigfried Janzing, directeur van het Streekarchief Midden-Holland

Maandag 15 oktober (Concordia 20:00 uur)
“Onrust aan de Gouwe in1672; de rol van de burgerbeweging”
Deze lezing vindt plaats in het kader van De Maand van de geschiedenis 2018.  Het thema is dit jaar ‘Opstand’
Spreker: Werner Troost

Zaterdag 27 oktober 2018 (Sint-Janskerk 14:00 uur).
‘Anna van Meerten-Schilperoort’ door Jean-Philippe van der Zwaluw;
‘De plaats van de vrouw toen en nu’ door Cisca Dresselhuys

Dit symposium is het vierde in de reeks ‘Beroemde Nederlandse van de Sint-Jan’. Het wordt georganiseerd door de Stichting Goudse Sint-Jan in samenwerking met Die Goude.

Maandag 26 november 2018 (Concordia 20:00 uur)
‘Bombardementen op Gouda”
Spreker: Erik Kooistra.

Klik hier voor een overzicht en verslag/inhoud van voorgaande lezingen.