Lezingen


Per jaar worden er ongeveer zeven lezingen georganiseerd door Die Goude. Tenzij anders vermeld steeds op maandagavond om 20.00 uur in gebouw Concordia, Westhaven 27. De lezingen zijn gratis toegankelijk.

Klik hier voor een overzicht en verslag/inhoud van voorgaande lezingen.

De geplande lezingen voor 2017:


12 april: Laatste aanwinsten van Museum Gouda.
De lezing gaat vooraf aan de algemene ledenvergadering.


22 mei: Het Nederlandse leger onder Napoleon;
Spreker: Christiaan van der Spek


4 september: nog nader te bepalen


23 oktober : 500 jaar reformatie;  Spreker: Mirjam van Veen
Deze lezing staat in het teken van de maand van de geschiedenis: het thema is “Geluk”
Mirjam van Veen is een bekende voor de bezoekers van onze lezingen. Op 3 maart 2014 sprak zij over Coornhert. Historica Mirjam van Veen is hoogleraar kerkgeschiedenis aan de Vrije Universiteit in Amsterdam.


6 november: Een extra lezing door Ronald van de Wal met als onderwerp Criminaliteit in de jaren 1945-2000.
Ronald van der Wal doet al enige jaren onderzoek naar de criminaliteit en de veiligheidszorg in Gouda. Zijn onderzoek richt zich op de laatste tweehonderd jaar.
Dit jaar zullen zijn bevindingen in boekvorm verschijnen.


27 november: Het kind door de eeuwen heen; Spreker: Sophie Oosterwijk.
Zij doceert en publiceert over kunst van de middeleeuwen en de renaissance en 17e-eeuwse Nederlandse kunst en cultuur. Sophie Oosterwijk woont in Boskoop.

Klik hier voor een overzicht en verslag/inhoud van voorgaande lezingen.