Werkgroep Gebouwd erfgoed

Print Friendly, PDF & Email

Binnen Die Goude opereert de Werkgroep Gebouwd Erfgoed, die leegstand en herbestemming als prioriteit heeft aangewezen. De werkgroep wil in een vroeg stadium meedenken over inpassing van nieuwe functies met behoud van belangrijke cultuurhistorische waarden. Verduurzaming van monumenten is een andere prioriteit. Ze moeten toekomstbestendig zijn en een bijdrage leveren aan de maatschappelijke opgave die klimaatverandering stelt.

Het bestuur van Die Goude heeft op initiatief van deze werkgroep een brief gestuurd aan het college van Burgemeester en Wethouders van onze stad met vragen en opmerkingen bij de plannen die er lijken te bestaan t.a.v. herbestemming van het voormalig weeshuis.

Zie HIER de inhoud van deze brief.