Financiën

Print Friendly, PDF & Email

Onder deze link treft u de jaarstukken 2015 aan inclusief de financiële verantwoording over 2015 en de begroting 2016 van de vereniging.