Een grand tour door historisch landschap

Meedenken over thema’s die landschap bij Gouda karakteriseren?
Wanneer je het landschap langs de spoorverbinding Schoonhoven-Gouda-Alphen aan den Rijn-Nieuwveen cultuurhistorisch in beeld wilt brengen, wat is dan je favoriete geschiedenis, aardkundig object, archeologisch gebied of flora? Wat mag er in een onderzoek daarnaar niet vergeten worden? Zo vatten wij de vraag samen die Linda Driesen eind december aan (o.a.) de Historische Vereniging Die Goude heeft gesteld in het kader van het project ‘Grand tour door een historisch landschap’.
Op 13 november jl. had in de Chocoladefabriek de kick-off plaats van het project. Bas Weenink was erbij. Projectleidster Linda Driesen (van cultuurhistorisch adviesbureau Culthis in Voorschoten) heeft daar contact gezocht met potentiële gebruikers en met mensen en instanties die materiaal kunnen aanleveren.

De volledige achtergrond van het project staat op https://culthis.nl/een-grandtour-door-historisch-landschap/. Het is een nieuw Zuid-Hollands Archeologie en Aardkunde Project, waarvan de provincie Zuid-Holland hoofdsponsor is. Wat is er van de geschiedenis van het landschap bezijden het genoemde spoortracé nog zichtbaar en hoe kunnen we die fysieke plekken ‘beleefbaar’ maken in de vorm van ‘reisboekjes’ en factsheets voor het voortgezet onderwijs? Doel is om het effect van ooit gemaakte vestigingskeuzes duidelijk te maken en uiteindelijk de beleving, de identiteit van streek en buurt, het landschap en de inrichting, én de bijbehorende historie dichter bij het publiek te brengen. Voor de goede orde: het gaat Linda niet om de geschiedenis sec van de spoortrajecten Gouda-Schoonhoven, Gouda-Alphen of Alphen-Uithoorn.
Voor Gouda heeft Linda vier onderwerpen geselecteerd. Zij wil weten welk thema wij het interessantst vinden:
1. Wegonderhoud wordt betaald door de gebruiker. Hier wordt geduid op de vroegere Cleyweg als onderdeel van de infrastructuur tussen Gouda en Den Haag, de onderhoudsplicht voor de ingelanden van de polder Bloemendaal en de instelling van de tol op de vroegere gemeentegrens met Gouda;
2. Aanvoer handelswaar over water. Bij dit thema wordt de Karnemelksloot gezien als symbool voor de aanvoer over water van producten vanuit het omringende achterland om de stadsbevolking van Gouda te voeden;
3. Tiendewegspoort, de stad Gouda. Bij dit thema staat de ontwikkeling van de middeleeuwse stad Gouda centraal, met de noodzaak van verdediging, de Tiendewegspoort als het imposantste toegangs- en verdedigingsbouwwerk en het Houtmansplantsoen als zichtbaar restant.
4. De nooit uitgevoerde geoctrooieerde vervening van de Krimpenerwaard. De Stolwijkersluis wordt gepositioneerd als overblijfsel van het – tussen 1797 en 1804 in uitvoering genomen, maar weer gestaakte – plan van Petrus Verhoeff, oud-baljuw van Lekkerkerk, om de hele Krimpenerwaard te vervenen. Als het was doorgegaan, was daar het middeleeuwse verkavelingspatroon verdwenen.
U kunt tot en met 29 februari a.s. uw voorkeur uitspreken. Daarvoor gaat u naar de ‘stempagina’ op bovengenoemde website. (GJJ)

Print Friendly, PDF & Email