Goudse Kerkenvisie verschenen

Bericht van de werkgroep Gebouwd Erfgoed van Die Goude.

Op 24 juni jl. is in de Sint-Janskerk de toekomstvisie op religieus cultureel erfgoed in Gouda gepresenteerd. Deze visie is gemaakt door vertegenwoordigers van Goudse kerkgenootschappen met ondersteuning van de gemeente Gouda. De visie onderstreept het belang van het religieus erfgoed voor de stad naast uiteraard voor de kerkelijke gemeenschappen zelf. Er zijn aanbevelingen en ambities opgenomen voor het behoud en voor het delen van het religieus erfgoed breder in de samenleving. Het is daardoor niet alleen een inventarisatie van wat waardevol is, maar ook een opgave en uitdaging voor het behoud en het delen ervan.
De titel ‘Geef Gouds religieus cultureel erfgoed door’ sluit aan bij het thema van Gouda 750, ‘Geef Gouda door’. De visie heeft als thema’s: wat is religieus cultureel erfgoed? (inventarisatie en waardering), duurzaamheid, toekomstbestendig gebruik (functieverbreding en herbestemming), sociaal-maatschappelijke betekenis van het erfgoed, en educatie. Religieus cultureel erfgoed omvat behalve de gebouwen onder anderen de uitgebreide liturgische collectie van de Oud-Katholieke parochie. Hoewel het maken van de visie is gestart door de gemeente en de kerken is ook aandacht besteed aan de Joodse en Islamitische religieuze tradities.

Vanuit het landelijk programma voor het opstellen van kerkenvisies hebben het kenniscentrum Museum Catharijne Convent en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed bijgedragen. Ook zijn Goudse deskundigen betrokken geweest, waardoor het een breed gedragen stuk is geworden.
De werkgroep Gebouwd erfgoed van Die Goude heeft enkele malen geadviseerd over het proces en tussenresultaten.

Behalve een mooi resultaat van samenwerking is het een agenda voor de toekomst. Kerken hebben daarin het voortouw, maar andere betrokkenen kunnen aanhaken en bijdragen. De rol van de gemeente was om het proces te trekken en faciliteren. De planologische randvoorwaarden voor behoud en eventuele herbestemming van kerkgebouwen krijgen ook aandacht in de visie. Vanuit de werkgroep Gebouwd Erfgoed van Die Goude is ondersteuning toegezegd om de visie breder bekend te maken. Het document is in te zien via deze link.

Namens de werkgroep Gebouwd Erfgoed van Die Goude: Jaap van Driel en Bart Pors,

Print Friendly, PDF & Email