Geschiedenisprijs voor leerlingen onderbouw

Historische Vereniging Die Goude heeft ter gelegenheid van Gouda750 prijzen ingesteld voor scholieren in de onderbouw die een werkstuk maken over ‘Gouda in de middeleeuwen’. Dit werkstuk kan diverse vormen hebben, zoals een geschreven werkstuk, maar het mag ook in de vorm gepresenteerd worden van een videoclip, een PowerPointpresentatie, een (foto)puzzeltocht ect.
Wie kunnen er deelnemen?
Leerlingen van de onderbouw van Goudse middelbare scholen van alle niveaus (vmbo, mavo, havo, vwo en gymnasium) kunnen meedoen.
Wat houden de prijzen in?
De prijzen bestaan uit een VVV-bon van € 25,00 en het boek Geschiedenis van Gouda.
Inleverdatum
De uiterste inleverdatum voor de werkstukken, videoclips, PowerPointpresentatie etc. is 4 juni 2022.
Wijze van inleveren
Stuur de bijdrage van uw leerlingen naar geschiedenisprijs@diegoude.nl
Wie vormen de jury?
De jury bestaat uit (oud) leraren uit het middelbaar onderwijs en allen zijn lid van Die Goude.
Meer informatie?
Mail dan naar marijke.g.dejong@gmail.com
Klik HIER voor inzage in het Reglement

Print Friendly, PDF & Email