Tidinge 2 2023: Over begraven in de Sint-Jan, dichters en drinkebroers, cholera in Gouda en over garagebedrijven in de binnenstad

Cover Tidinge 2023 uitgave 2Henny van Dolder geeft in haar artikel ‘De “Billietten wegens het middel van ’t begraven”’ een boeiend overzicht van ‘(…) simpele documenten met een bijzonder verhaal en begraven in vroeger tijden’. Alles wat u wilde weten over begrafenisgewoonten in de Sint-Jan in de 18e eeuw komt u te weten.

Aan het einde van de Karnemelksloot, vlakbij het centrum, lag in de 18e eeuw een groot landgoed van Mr. Arent vander Burg. Deze Arent opende in zijn hofstede een centrum voor dichters. Aan de hand van het gastenboek ging Paul Abels na wie die gasten waren. Onder de intrigerende titel ‘Burgvliet, lusthof voor dichters en drinkebroers’ laat hij zien dat ze niet alleen mooie gedichten maakten.
De cholera heeft Gouda in de 19e eeuw enige malen geteisterd. De bekende stadsarts W.F.Büchner richtte in 1832 een commissie op met als doel maatregelen te bedenken om de uitbreiding van de ziekte tegen te gaan. Twee aankomende studenten van de Universiteit Leiden, Gisèlle Mansvelder en Lieke Weisfelt, onderzochten de verspreiding van de ziekte en de aanpak daarvan en maakten een vergelijking met de coronapandemie en de bestrijding ervan door het Outbreak Management Team.

Marianne van der Veer en Peter Kuppen werkten hun bevindingen uit en het resultaat vindt u in een gezamenlijke bijdrage van deze vier onder de titel ‘1832: Cholera in Gouda!’
Nog niet zo heel lang geleden had Gouda een groot aantal autodealers die hun garages tot in het centrum hadden. Wim van Wijk was zo’n autodealer en weet er veel van te vertellen, maar hij is ook brandweerman geweest. Ook dat levert natuurlijk mooie verhalen op. Gert Jan Jansen wist Wim op zijn praatstoel te krijgen en geeft daarmee een gevarieerd beeld van het Gouda uit de tweede helft van de 20e eeuw.

Hier vindt u een verkorte versie van deze nieuwe Tidinge: pdf symbool
Indien u de gehele inhoud van deze zeer informatieve en rijk geïllustreerde Tidinge wilt lezen, meldt u dan aan als lid van Die Goude via dit formulier.
Er is een overzicht van alle voorgaande uitgaven.

Print Friendly, PDF & Email