Lezing 17 april: De brug- en wegtollen van Gouda

Portret Paul WennekesPaul Wennekes is zich na zijn pensionering gaan verdiepen in de geschiedenis van Gouda en speciaal in die van de Bloemendaalseweg en de wegtollen die ooit rondom Gouda hebben gestaan. Hij is medeauteur van het boek Bloemendalers aan de Cleijwech.

Op 17 april zal Paul Wennekes in zijn lezing voorafgaand aan de Algemene Ledenvergadering ingaan op de geschiedenis van 1 brugtol en alle 5 de wegtollen die ooit om Gouda hebben gestaan. In een korte introductie zal eerst worden ingegaan op de ontwikkeling van de transport behoefte in het algemeen en het vervolgens ontstaan van het wegennet in de Nederlanden tussen de 15e en de 20e eeuw en de rol die met name de tolwegen daarbij speelden. Daarna zal ook kort worden uitgelegd wat de kenmerken van een tolweg in die periode waren.
Daarna zal per Goudse tol worden geschetst wat de ontstaansgeschiedenis van die tol is geweest, waarom de brug/weg als noodzakelijk werd gezien en hoe het bestaan van de tol is beïnvloed door veranderingen in de omgeving. Ook zal worden toegelicht op welke wijze ieder van die tollen door zowel acties als externe factoren werd gedwongen te verdwijnen.

Tol aan de Bodegraafse Straatweg in Gouda

Print Friendly, PDF & Email