Extra Tidinge ivm Gouda750

Cover Tidinge 2022-2 Extra Gouda750Tidinge special: beleef het wonder van Gouda!
Een speciaal thema nummer in verband met de tentoonstelling ‘beleef het Wonder van Gouda’ in het kader van het 750 jarig bestaan van Gouda. Leden van Die Goude hebben inmiddels een exemplaar thuis ontvangen.
Klik op de cover voor de weergave van een korte inhoud.
Indien u de gehele inhoud van deze zeer informatieve en rijk geïllustreerde Tidinge wilt lezen, meldt u dan aan als lid van Die Goude via dit formulier.
Ook is deze uitgave te koop in de museumwinkel van de Sint-Janskerk of Museum Gouda.
Er is een overzicht van alle voorgaande uitgaven.

De Nieuwsbrief van mei is verschenen

Logo nieuwsbriefNieuwsbrief 124 is uitgebracht.
Veel aandacht voor evenementen in het kader van het feestjaar Gouda750.
Naast verenigingsnieuws ook een interview met Femke Haijtema, de nieuwe directeur van Museum Gouda.
In de vaste rubrieken komen aan de orde:

  • Het Tolhuis (tekeningen van Peter van der Kroef)
  • Jos van Kersbergen (portretten van Carla Rodenberg)
  • Lage Gouwe 166 (monument en eigenaar)

Wilt u alle voorgaande 123 Nieuwsbrieven nog een keer nalezen? Dat kan natuurlijk ook.

Lezingenprogramma 2022

Bianca van den BergOp 9 mei a.s. zal Bianca van de Berg in sociëteit Concordia, Westhaven 27, een lezing houden over kunst en cultuur in Gouda in de periode tussen 1475 en 1575. De lezing begint om 20.00 u. Bianca zal ingaan op hoe de gewone burgers leefden en cultuur beoefenden in voormelde periode. De lezing van Bianca zal ongeveer drie kwartier duren. Bianca van de Berg is beleidsadviseur erfgoed en leefomgeving bij het ministerie van OCW.

Bram TackenbergNa de pauze zal Bram Tackenberg ingaan op zijn werk als beeldend kunstenaar. Hij is bekend van zijn fotoportretten van gewone mensen in hun eigen woonkamer.

Besluitenlijst ALV 2022 en ANBI-status

Op woensdag 13 april 2022 heeft Historische Vereniging Die Goude haar Algemene Ledenvergadering gehouden.

Hier treft u de belangrijkste conceptbesluiten. In de Algemene Ledenvergadering in april 2023 moet het verslag van de vergadering van 13 april 2022, inclusief deze besluiten, worden goedgekeurd.

Vervolgens vindt u hier het ingevulde standaardformulier voor de publicatieplicht om te voldoen aan de ANBI-status van de vereniging. Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling. De status voor Die Goude is de status van een culturele ANBI, omdat onze vereniging zich geheel richt op de geschiedenis van Gouda en omgeving. Dat betekent dat onze donateurs belastingvoordelen kunnen krijgen.
Het standaardformulier laat niet toe dat we het hele activiteitenverslag 2021 kunnen laten zien. Daarom is dat nog apart leesbaar gemaakt.

Tenslotte nog het overzicht van het activiteitenverslag over 2021. Dit verslag geeft een overzicht van de activiteiten van Die Goude in 2021.

Gouda eert de dwarsdenker des vaderlands

Die Goude staat dit jaar uitvoerig stil bij de 500ste geboortedag van Dirck Volckertsz Coornhert. Dat doen wij samen met Gouda750. De ideeën van deze vrijdenker hebben grote invloed gehad op de koers van Gouda, die gekenmerkt werd door vrijheid van geweten en tolerantie. Een werkgroep heeft tal van activiteiten voorbereid om het belang van Coornhert, toen en nu, onder de aandacht te brengen. Wilt u meer weten over Coornhert en de activiteiten?

Geschiedenisprijs voor leerlingen onderbouw

Historische Vereniging Die Goude heeft ter gelegenheid van Gouda750 prijzen ingesteld voor scholieren in de onderbouw die een werkstuk maken over ‘Gouda in de middeleeuwen’. Dit werkstuk kan diverse vormen hebben, zoals een geschreven werkstuk, maar het mag ook in de vorm gepresenteerd worden van een videoclip, een PowerPointpresentatie, een (foto)puzzeltocht ect.
Wie kunnen er deelnemen?
Leerlingen van de onderbouw van Goudse middelbare scholen van alle niveaus (vmbo, mavo, havo, vwo en gymnasium) kunnen meedoen. Lees verder

Geschiedenis van Gouda

Het boek “Geschiedenis van Gouda” is verschenen.

Het eerste exemplaar van “Geschiedenis van Gouda” is in de Sint-Janskerk uitgereikt aan burgemeester Pieter Verhoeve. De uitreiking gebeurde door Ronald Verkuijl, voorzitter van de Historische Vereniging Die Goude, dat hiermee een eerste bijdrage leverde aan de viering van Gouda750.

Die Goude Geschiedenis­prijs 2021 – 2022

Het startsein is gegeven voor de geschiedenisprijs 2021 – 2022.
In een bijzondere samenwerking met het Streekarchief Midden-Holland staat de geschiedenisprijs van Die Goude dit schooljaar in het teken van 750 jaar Gouda.
Zie HIER de brief zoals deze is verzonden naar de docenten geschiedenis van onze middelbare scholen.
Voor meer informatie over deze prijs en inzage in het reglement klik dan HIER

Stadhuisdienst

Stadhuis te GoudaOp de zaterdagen van april t/m oktober is het stadhuis geopend van 11.00 tot 16.00 uur, van november t/m maart van 11.00 tot 15.00 uur. Onze vrijwilligers ontvangen dan toeristen en andere belangstellenden en verstrekken zij informatie.
Tevens is er de “Die Goude leestafel” waar geïnteresseerden onze boeken en andere uitgaven kunnen kopen.

Helaas zijn er ook zaterdagen waarop wij geen toegang hebben tot het stadhuis. Op de volgende zaterdagen is dit het geval:

28 mei
4 juni
25 juni
2 juli
23 juli
3 september
10 september: Open Monumentendag
22 oktober: Zotte Zaterdag