Uitnodiging ALV 17 april 2024

Voorgevel Sociëteit Concordia GoudaAlgemene Ledenvergadering Historische Vereniging Die Goude op 17 april 2024, voorafgegaan door een lezing en gevolgd door een ledenborrel.

Het bestuur van Historische Vereniging Die Goude nodigt u uit voor de Algemene Ledenvergadering (ALV) die op woensdagavond 17 april a.s. wordt gehouden in sociëteit Concordia, Westhaven 27.

De avond begint om 20.00 uur met een korte lezing door Paul Wennekes over de Tollen in Gouda.

Na de pauze volgt (naar verwachting rond 21:00 uur), de eigenlijke ledenvergadering. De agenda van de ledenvergadering ziet er als volgt uit:

De Nieuwsbrief van april (nr 137)

Nieuwsbrief 137 CoverHierbij Nieuwsbrief 137. Het nummer begint met informatie over de Algemene Ledenvergadering van Die Goude op 17 april a.s. Vervolgens komen de lezingen (over Tollen in Gouda, over Willem van Oranje) aan de orde en alle andere activiteiten van de vereniging. Meer inhoudelijke bijdragen gaan o.a. over het Commissarishuys, over schamppalen en over Goudse orgelbouwers. De tekening van Peter van der Kroef behandelt een stuk Wijdstraat. In de rubriek ‘Carla Rodenberg en haar Gouwenaars’ wordt het portret van aannemer Jan de Wilde gepresenteerd. De redactie zelf is er tevreden over, nu de lezers nog.

Activiteitenverslag 2023

Activiteitenverslag 2023 Die Goude coverHet Activiteitenverslag 2023 van de vereniging dat een uitgebreid beeld geeft van alles dat vorig jaar is gebeurd. Een historische vereniging heeft de plicht om het eigen functioneren goed vast te leggen.In de nieuwsbrieven is meer informatie te vinden over de afzonderlijke activiteiten. Deze zijn terug te lezen op onze website https://www.diegoude.nl/publicaties/nieuwsbrief.

Tidinge nr 1 2024 jaargang 42

Cover Tidinge nr 1 2024 jaargang 42Lodovico Guicciardini, Jan Ariensz Duyff, Joodse onderwijs en Gert Jan Jansen

In de eerste Tidinge van 2024 gaat Koen Goudriaan in op het vroegste officiële zelfportret van Gouda geschreven door de Italiaan Lodovico Guicciardini in 1567. In zijn artikel ‘Een Gouds zelfbeeld uit 1612’ laat hij onder andere zien dat de tekst van deze Italiaan een bron is geweest voor latere stadsgeschiedschrijvers als Walvis en De Lange van Wijngaerden.

Stadhuisdienst

Stadhuis te GoudaOp de zaterdagen van april t/m oktober is het stadhuis geopend van 11.00 tot 16.00 uur, van november t/m maart van 11.00 tot 15.00 uur.
Onze vrijwilligers ontvangen dan toeristen en andere belangstellenden en verstrekken zij informatie.
Tevens is er de “Die Goude leestafel” waar geïnteresseerden onze boeken en andere uitgaven kunnen kopen.

Soms is het stadhuis (echter) gesloten vanwege activiteiten. Op onderstaande data is dat zeker het geval:

13 april ’s middags, ivm een trouwerij, ’s morgens wel opengesteld
27 april de gehele dag ivm Koningsdag
4 mei de gehele dag, ivm Dodenherdenking
25 mei de gehele dag ivm een privé feest
22 juni ’s middags, ivm een trouwerij, ’s morgens wel opengesteld
13 juli ’s middags ivm een trouwerij, ’s morgens wel opengesteld
14 september Open Monumentendag, de gehele dag
21 september de gehele dag ivm 2 trouwpartijen
28 september de gehele dag, ivm Kermis
26 oktober de gehele dag ivm Zotte Zaterdag
16 november ’s morgens ivm Intocht Sinterklaas, ’s middags wel open
14 december de gehele dag, i.v.m. opruimen van Kaarsjesavond
21 en 28 december de gehele dag ivm IJsbaan

Welkom op de website van Historische Vereniging Die Goude

Hier vind je informatie over onze vereniging en over de geschiedenis van Gouda. Aan de ene kant actuele nieuwsberichten en aan de andere kant achtergrondinformatie over de doelstelling van de vereniging met onder meer de statuten en het actuele beleidsplan. De vereniging organiseert diverse activiteiten, zoals lezingen en excursies. Met onze publicaties, zoals historisch kwartaalblad de Tidinge en de actuele Nieuwsbrief leveren wij onze leden regelmatig interessante artikelen over de geschiedenis van Gouda.