Welkom op de website van Historische Vereniging Die Goude

Uitgelicht

Hier vindt u informatie over de doelstelling van de Historische Vereniging Die Goude, zoals de statuten en het actuele beleidsplan. De vereniging organiseert diverse activiteiten, zoals lezingen en excursies. Middels onze publicaties, zoals historisch tijdschrift de Tidinge en de actuele Nieuwsbrief leveren wij onze leden regelmatig interessante artikelen over de geschiedenis van Gouda.


Op deze pagina:

De Tidinge, de Nieuwsbrief, mededeling over de eerstvolgende lezing, berichtgeving van onze Stadhuisdienst en andere actualiteiten.

Tidinge nr 1 2024 jaargang 42

Cover Tidinge nr 1 2024 jaargang 42Lodovico Guicciardini, Jan Ariensz Duyff, Joodse onderwijs en Gert Jan Jansen

In de eerste Tidinge van 2024 gaat Koen Goudriaan in op het vroegste officiële zelfportret van Gouda geschreven door de Italiaan Lodovico Guicciardini in 1567. In zijn artikel ‘Een Gouds zelfbeeld uit 1612’ laat hij onder andere zien dat de tekst van deze Italiaan een bron is geweest voor latere stadsgeschiedschrijvers als Walvis en De Lange van Wijngaerden.
‘Jan Ariensz Duyff schilderde ‘De martelaren van Gouda’, een bijdrage van Paul H.A.M. Abels. De martelaren van Gorinchem zijn bekend, maar had Gouda ook martelaren, zult u zich afvragen. Abels denkt dat de eerdere veronderstelling dat het schilderij de martelaren van Gorcum voorstelde, een vergissing is. Abels baseerde zich allereerst op een foto in de krant, tekstredacteur Kenny Louwen hielp hem met zijn bewijs door de vondst van het schilderij op internet.
Over het joodse onderwijs in Gouda is weinig bekend. Kees Bosma vult deze lacune op door op zoek te gaan naar de onderwijzers die op deze scholen in de negentiende eeuw in Gouda les gaven.
We starten dit jaar met een nieuwe rubriek ‘Ooggetuigen van de Goudse geschiedenis’. Paul Abels interviewt Gert Jan Jansen.

De Nieuwsbrief van februari (nr 136)

Cover nieuwsbrief 136Met genoegen presenteert de redactie het tweede nummer van het jaar. Veel aandacht deze keer voor het onderzoek naar het koloniaal en slavernijverleden van Gouda.
De werkgroepen weten voor hun verenigingsnieuws de weg naar de Nieuwsbrief beter te vinden. Dat leidt tot diverse aankondigingen en verslagen van bijeenkomsten.
Ook is er ruimte voor korte artikelen met een inhoudelijk historisch karakter: over orgels, monumenten, over tentoonstellingen, over het museum, het streekarchief en over mensen: van Corri van Reedt Dortland tot Jarmila Bobkovà.

Lezing 4 maart: Het slavernijverleden van Gouda

Portret van Ramona NegrónHet Herdenkingsjaar Slavernijverleden (1 juli 2023-1 juli 2024) staat stil bij de afschaffing van de slavernij in de Nederlandse koloniën in de Oost en de West. Welke rol hebben de stad Gouda en haar inwoners bij het koloniaal en slavernijverleden gehad?

De sprekers op deze lezing zijn: Ramona Negrón, Roxana Chandali en Ruud Stam.
De lezing zal worden gehouden op maandagavond 4 maart om 20.00 uur in gebouw Concordia, Westhaven 27 in Gouda.

Stadhuisdienst

Stadhuis te GoudaOp de zaterdagen van april t/m oktober is het stadhuis geopend van 11.00 tot 16.00 uur, van november t/m maart van 11.00 tot 15.00 uur.
Onze vrijwilligers ontvangen dan toeristen en andere belangstellenden en verstrekken zij informatie.
Tevens is er de “Die Goude leestafel” waar geïnteresseerden onze boeken en andere uitgaven kunnen kopen.

Soms is het stadhuis (echter) gesloten vanwege activiteiten. Op onderstaande data is dat zeker het geval:

-2 maart 2024