Welkom op de website van

Historische Vereniging Die Goude

met informatie over de doelstelling van de vereniging, de statuten, het actuele beleidsplan en onze activiteiten, zoals de lezingen en de excursies onze publicaties, zoals historisch tijdschrift de Tidinge, de actuele Nieuwsbrief en de rubriek Oud Gouda.

Op deze pagina:
De Tidinge, de Nieuwsbrief, mededeling over de eerstvolgende lezing, berichtgeving van onze Stadhuisdienst, andere actualiteiten.

Die Goude lezing op maandag 11 oktober

Op maandag 11 oktober geeft Remco zijn eerste publieke lezing over zijn boek ‘Stad van bier’

Vroegere stadsbestuurders zeiden het al: ‘Gouda is gefundeerd op bier’. Het was geen woord gelogen. Want halverwege de vijftiende eeuw, nog geen twee eeuwen nadat het stadsrechten kreeg, groeide Gouda uit tot de grootste bierproducent van Europa. Bijna een eeuw lang was het de bierindustrie die het ritme van de stad bepaalde. Het gaf werk aan duizenden stadsgenoten, die jaarlijks tientallen miljoenen liters bier produceerden. Dat bier was geliefd onder alle lagen van de bevolking en werd gedronken tot ver buiten de eigen stadsgrenzen.

Meer informatie over deze lezing en de spreker/auteur treft u HIER

De augustus editie van de Tidinge is verschenen

De nieuwe Tidinge van augustus 2021 is er !!
Het is weer een mooie, informatieve en rijk geïllustreerde uitgave geworden. De derde van 2021. Leden van Die Goude krijgen een exemplaar thuisgestuurd.
Klik op de cover hiernaast voor de weergave van een korte inhoud.
Indien u de gehele inhoud van deze zeer informatieve en rijk geïllustreerde Tidinge wilt lezen, meldt u dan aan als lid van Die Goude via dit formulier.
Klik voor een overzicht van alle voorgaande uitgaven HIER

De Nieuwsbrief van augustus is verschenen

De vijfde editie van de Nieuwsbrief in 2021 is verschenen. Deze Nieuwsbrief nr. 118 is weer rijk gevuld o.a. met info over de eerstkomende lezing, over Open Monumentendag Gouda 2021, over Gouda750 en nog veel meer. Klik hiernaast op het logo en de PDF zal zich ontvouwen. Klik vervolgens in  de inhoudsopgave op een artikel en u krijgt het betreffende artikel gepresenteerd. De redactie wenst u veel leesplezier. Wilt u alle voorgaande 117 Nieuwsbrieven nog een keer nalezen klik dan HIER voor een overzicht.

Goudse Kerkenvisie verschenen

Bericht van de werkgroep Gebouwd Erfgoed van Die Goude.

Op 24 juni jl. is in de Sint-Janskerk de toekomstvisie op religieus cultureel erfgoed in Gouda gepresenteerd. Deze visie is gemaakt door vertegenwoordigers van Goudse kerkgenootschappen met ondersteuning van de gemeente Gouda. De visie onderstreept het belang van het religieus erfgoed voor de stad naast uiteraard voor de kerkelijke gemeenschappen zelf. Er zijn aanbevelingen en ambities opgenomen voor het behoud en voor het delen van het religieus erfgoed breder in de samenleving. Het is daardoor niet alleen een inventarisatie van wat waardevol is, maar ook een opgave en uitdaging voor het behoud en het delen ervan.
De titel ‘Geef Gouds religieus cultureel erfgoed door’ sluit aan bij het thema van Gouda 750, ‘Geef Gouda door’. Lees verder

Die Goude Geschiedenisprijs 2021 – 2022

Het startsein is gegeven voor de geschiedenisprijs 2021 – 2022.
In een bijzondere samenwerking met het Streekarchief Midden-Holland staat de geschiedenisprijs van Die Goude dit schooljaar in het teken van 750 jaar Gouda.
Zie HIER de brief zoals deze is verzonden naar de docenten geschiedenis van onze middelbare scholen.
Voor meer informatie over deze prijs en inzage in het reglement klik dan HIER

Stadhuisdienst

stadhuis 2000Op de zaterdagen van april t/m september is het stadhuis geopend van 11.00 tot 16.00 uur, van oktober t/m maart van 11.00 tot 15.00 uur. Onze vrijwilligers ontvangen dan toeristen en andere belangstellenden en verstrekken zij informatie.
Tevens is er de “Die Goude leestafel” waar geïnteresseerden onze boeken en andere uitgaven kunnen kopen.

Helaas zijn er ook zaterdagen waarop wij geen toegang hebben tot het stadhuis. Als die situatie zich voordoet, dan maken wij er hier melding van.

Op zaterdag 18 september is het stadhuis tot 13.00 uur toegankelijk.
Op zaterdag 25 september zal het stadhuis gesloten zijn i.v.m. de kermis.
Zaterdag 16 oktober (Zotte Zaterdag) zullen er geen Die Goude vrijwilligers in het stadhuis aanwezig zijn.

Voor meer informatie over deze werkgroep kunt u klikken op de bovenstaande foto van het Stadhuis.