Tidinge nr 4 2023 jaargang 41

Cover van de Tidinge 4 jaargang 41Carla Rodenberg, Dirck Gerritz Hopcooper en een Goudse revolutie.

In de laatste Tidinge van 2023 kunt u het laatste Gouwe Verhaal lezen van de hand van Gert Jan Jansen. Dit keer staat de schilder Carla Rodenberg centraal. Zij is onder meer bekend door het zwierige portret van koningin Beatrix. De Sint–Jan is beroemd door haar glazen en haar laatmiddeleeuwse bibliotheek, de librije.
Begin 17e eeuw was Dirck Gerritz Hopcooper kerkmeester van de Sint-Jan en toonde zich zeer betrokken bij die bibliotheek. Wie was die man vraagt Jan Willem Klein zich af.
Een revolutie in Gouda? Was er na de Franse Revolutie en de Bataafse Revolutie een Goudse revolutie? Christiaan van der Spek laat zien wat er in 1795 in Gouda gebeurde.
Op Westhaven 33 staat een mooi pand uit het begin van de vorige eeuw. Jean-Philippe van der Zwaluw beschrijft voor wie het gebouw bestemd was.

De Nieuwsbrief van november (nr 134)

Voorpagina nieuwsbrief 134Nieuwsbrief 134, de laatste van 2023, zit vol met info over Goudse mensen en monumenten, over historisch onderzoek en over onze activiteiten als vereniging.

Al lezend gaat u van de Waaiersluis tot aan de Korte Akkeren, leest u over pijpennijverheid, papierknipkunst en geschilderde portretten, maakt u kennis met mensen als Christiaan Jan Matthijs en Marianne Lint en nog veel meer.

Lezing maandag 27 november: Wijkontwikkeling De Korte Akkeren en Nieuwe Park

De geschiedenis van Gouda’s buitenwijken begint al bij de ontginningen in de Middeleeuwen. De Korte Akkeren blijft eeuwenlang een ‘open’ gebied, met alleen wat bebouwing aan de randen, langs
het water van de Kromme Gouwe, de Turfsingelgracht en de Hollandsche IJssel. Dat verandert in de 19e eeuw, als eerst een begraafplaats en later de Kaarsenfabriek en de Garenspinnerij zich er vestigen.

Datum en plaats: Maandagavond 20.00 in gebouw Concordia, Westhaven 27 te Gouda. De lezingen zijn gratis toegankelijk.

Welkom op de website van Historische Vereniging Die Goude

Uitgelicht

Hier vindt u informatie over de doelstelling van de Historische Vereniging Die Goude, zoals de statuten en het actuele beleidsplan. De vereniging organiseert diverse activiteiten, zoals lezingen en excursies. Middels onze publicaties, zoals historisch tijdschrift de Tidinge en de actuele Nieuwsbrief leveren wij onze leden regelmatig interessante artikelen over de geschiedenis van Gouda.


Op deze pagina:

De Tidinge, de Nieuwsbrief, mededeling over de eerstvolgende lezing, berichtgeving van onze Stadhuisdienst en andere actualiteiten.

Stadhuisdienst

Stadhuis te GoudaOp de zaterdagen van april t/m oktober is het stadhuis geopend van 11.00 tot 16.00 uur.
Onze vrijwilligers ontvangen dan toeristen en andere belangstellenden en verstrekken zij informatie.
Tevens is er de “Die Goude leestafel” waar geïnteresseerden onze boeken en andere uitgaven kunnen kopen.

Soms is het stadhuis (echter) gesloten vanwege activiteiten. Op onderstaande data is dat zeker het geval:

-25 november 2023
-23 december 2023 (IJsbaan)
-30 december 2023 (IJsbaan)
-6 januari 2024 (IJsbaan)
-13 januari 2024 (IJsbaan)