Activiteiten Gouda750 en Coornhert500

Historische Vereniging Die Goude organiseert verschillende feestelijke activiteiten voor Gouda 750. Voor de actuele informatie van de diverse programma’s:

Ook is er een Gouda750 Zomerkrant uitgebracht door Grand Canyon Events:

Tevens zijn er in het kader van Gouda750 ook talloze activiteiten:

Tidinge 2022-3 over ‘Gouda en Coornhert’

Cover Tidinge 2022-3Alweer de 3e Tidinge van Gouds jubileumjaar 2022. Deze Tidinge is gevuld met het thema ‘Gouda en Coornhert’ met hierin ook een artikel van burgemeester Pieter Verhoeve over ‘De spiegel van Zelensky’. Verder artikelen over ‘De Goudse jaren van Coornhert’ en ‘De triomfen van de Vrijheid der Consciëntie’. Ditmaal wordt de Tidinge afgesloten met een stuk over Niek Tom, de beeldhouwer die de buste van Coornhert heeft gemaakt dat nu in het Remonstrantse Poortje aan de Keizerstraat in Gouda staat.

Extra Tidinge ivm Gouda750

Cover Tidinge 2022-1a Extra Gouda750Tidinge special: beleef het wonder van Gouda!
Een speciaal thema nummer in verband met de tentoonstelling ‘beleef het Wonder van Gouda’ in het kader van het 750 jarig bestaan van Gouda. Leden van Die Goude hebben inmiddels een exemplaar thuis ontvangen.

Welkom op de website van Historische Vereniging Die Goude

Uitgelicht

Hier vindt u informatie over de doelstelling van de Historische Vereniging Die Goude, zoals de statuten en het actuele beleidsplan. De vereniging organiseert diverse activiteiten, zoals lezingen en excursies. Middels onze publicaties, zoals historisch tijdschrift de Tidinge en de actuele Nieuwsbrief leveren wij onze leden regelmatig interessante artikelen over de geschiedenis van Gouda.


Op deze pagina:

De Tidinge, de Nieuwsbrief, mededeling over de eerstvolgende lezing, berichtgeving van onze Stadhuisdienst en andere actualiteiten.

De Nieuwsbrief van september is verschenen

Logo nieuwsbriefNieuwsbrief 125 is uitgebracht.
Centraal in het verenigingsnieuws staat de aankondiging van de receptie op vrijdagmiddag 2 september a.s. ter gelegenheid van het 90-jarig bestaan.
Verder aandacht voor de lezingen en bijeenkomsten die in september plaatsvinden en terugkijkjes op evenementen die achter de rug zijn.
In de reeks portretten die Carla Rodenberg van Gouwenaars maakte, komt deze keer apotheker Olaf Paris aan de orde.
De 28 pagina’s van dit nummer bevatten nog veel meer cultuurhistorisch interessante zaken.

Wilt u alle voorgaande 124 Nieuwsbrieven nog een keer nalezen? Dat kan natuurlijk ook.

Het Brugwachtershuisje aan de Korte Vest

brugwachtershuisjeHet kleinste monument van Gouda, is in ere hersteld

Wat ging daaraan vooraf? Een bewonersinitiatief van Sjouk Engels, lid Gouds Watergilde.

Tijdens de klankbordgroep herinrichting Agnietenstraat en omgeving in 2020, waar mijn man Rien Prins en ik bij aanwezig waren, vertelde een buurman dat van oorsprong een puntdakje met piron op dit brugwachtershuisje stond. Een medebewoner van ons appartementengebouw Blekerspoort werkt bij Installatiebedrijf Kruit in Moordrecht. Hij heeft aan zijn directeur gevraagd of de Firma Kruit tegen een gereduceerd tarief, als kadootje voor Gouda750, hieraan mee zou willen werken.

Gouda eert de dwarsdenker des vaderlands

Die Goude staat dit jaar uitvoerig stil bij de 500ste geboortedag van Dirck Volckertsz Coornhert. Dat doen wij samen met Gouda750. De ideeën van deze vrijdenker hebben grote invloed gehad op de koers van Gouda, die gekenmerkt werd door vrijheid van geweten en tolerantie. Een werkgroep heeft tal van activiteiten voorbereid om het belang van Coornhert, toen en nu, onder de aandacht te brengen. Wilt u meer weten over Coornhert en de activiteiten?

Stadhuisdienst

Stadhuis te GoudaOp de zaterdagen van april t/m oktober is het stadhuis geopend van 11.00 tot 16.00 uur, van november t/m maart van 11.00 tot 15.00 uur. Onze vrijwilligers ontvangen dan toeristen en andere belangstellenden en verstrekken zij informatie.
Tevens is er de “Die Goude leestafel” waar geïnteresseerden onze boeken en andere uitgaven kunnen kopen.

Helaas zijn er ook zaterdagen waarop wij geen toegang hebben tot het stadhuis. Op de volgende zaterdagen is dit het geval:

22 oktober: Zotte Zaterdag

Besluitenlijst ALV 2022 en ANBI-status

Op woensdag 13 april 2022 heeft Historische Vereniging Die Goude haar Algemene Ledenvergadering gehouden.

Hier treft u de belangrijkste conceptbesluiten. In de Algemene Ledenvergadering in april 2023 moet het verslag van de vergadering van 13 april 2022, inclusief deze besluiten, worden goedgekeurd.

Vervolgens vindt u hier het ingevulde standaardformulier voor de publicatieplicht om te voldoen aan de ANBI-status van de vereniging. Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling. De status voor Die Goude is de status van een culturele ANBI, omdat onze vereniging zich geheel richt op de geschiedenis van Gouda en omgeving. Dat betekent dat onze donateurs belastingvoordelen kunnen krijgen.
Het standaardformulier laat niet toe dat we het hele activiteitenverslag 2021 kunnen laten zien. Daarom is dat nog apart leesbaar gemaakt.

Tenslotte nog het overzicht van het activiteitenverslag over 2021. Dit verslag geeft een overzicht van de activiteiten van Die Goude in 2021.