Gouds Watergilde

Print Friendly, PDF & Email

Ooit ontsprong de Gouwe als zijriviertje van de Hollandse IJssel. Op de zandbult die daar werd afgezet, ontstond de stad Gouda. Haar geschiedenis is onlosmakelijk verbonden met het water dat door de eeuwen heen zorgde voor bedrijvigheid en welvaart. Het belang van water is nog steeds te zien in de opbouw van de historische stad. Water en historie bepalen de toekomst van de Goudse binnenstad. De Historische Vereniging die Goude stimuleert het herstellen van de historische waterstad van weleer en het gebruik maken van het Goudse cultuurhistorische erfgoed voor het toekomstige waterbeheer. Deze activiteiten worden uitgevoerd door een aparte werkgroep van die Goude: het Gouds Watergilde.

Lees meer over:

Ga naar Gouds Watergilde  Gouds Watergilde
donkeresluis.jpg
 Gouds Sluiswachtersgilde
   Ga naar waterconferentie Waterconferenties
Ga naar Stolwijkersluis Stolwijkerschutsluis
Hollandsche IJssel  De website “Gouda Waterstad”