Onrust aan de Gouwe

Print Friendly, PDF & Email

Onrust aan de Gouwe ……in 1672;
lezing maandag 15 oktober 2018 door Wout Troost

In juni en juli 1672 vinden er in Gouda ongeregeldheden plaats waarin de burgerij zich keert tegen de zittende regenten. De gebeurtenissen in Gouda verschillen sterk van die in andere Hollandse steden. Waarom vinden die ongeregeldheden plaats en waarom verschilt het verloop van de gebeurtenissen in Gouda van dat in andere Hollandse steden? En wat hebben die acties van de burgerij tot stand gebracht? Op al deze vragen gaat Wout Troost in tijdens een lezing op maandagavond 15 oktober a.s. De lezing sluit aan op het thema ‘Opstand’ van de Maand van de Geschiedenis 2018 en heeft ook een relatie met het project Gouda en de Oude Hollandse Waterlinie.
Het jaar 1672 staat in de geschiedenisboeken bekend als het Rampjaar. De Nederlanden raken in oorlog met Engeland,
Frankrijk en de bisdommen Keulen en Münster. De Hollandse Waterlinie wordt in werking gesteld, ook bij Gouda. Maar de burgerij komt in opstand tegen de bestuurders en politici uit die tijd, de regenten. In dit roerige jaar worden raadpensionaris Johan de Witt en zijn broer vermoord en wordt prins Willem III benoemd tot stadhouder. De Goudse diplomaat Hiëronymus van Beverningh is voor hen een belangrijke adviseur. Het is een spannende tijd, ook in Gouda.
Wout Troost (1946) is in 1983 gepromoveerd op de Ierse politiek van stadhouder-koning Willem III. Hij heeft daarna verschillende boeken en artikelen geschreven die het leven en werk van Willem III belichten. Van 1971-2008 was hij werkzaam in het voortgezet onderwijs. Op dit ogenblik werkt hij aan een biografie over Hiëronymus van Beverningh.

De lezing vindt plaats in sociëteit Concordia,
Westhaven 27.Aanvang 20:00 uur. Toegang gratis.