Communicatie

Print Friendly, PDF & Email

Het bestuur heeft in zijn vergadering van 3 december 2014 besloten een werkgroep Communicatie in te stellen. De aanleiding was een beschouwing van de communicatiemiddelen, die enerzijds vernieuwd en verbeterd zouden worden en die anderzijds goed op elkaar afgestemd moeten blijven. Denk hierbij aan de Nieuwsbrief, aan de Website, aan een Facebookpagina, aan nieuwe mogelijkheden voor interactief contact met de leden, aan mailings, persberichten e.d.

Hierbij is aangetekend dat

  • de PR rond activiteiten van Die Goude in eerste instantie een taak is van de betreffende werkgroep.
  • dat de Tidinge ook een communicatiemiddel is, echter met een vooral inhoudelijk karakter, passend in het primaire proces van kennisvermeerdering en- verspreiding rond de hoofddoelstellingen van de vereniging: de historie en de monumenten van Gouda.
  • de secretaris van de vereniging de eerst verantwoordelijke is voor de interne communicatie binnen de vereniging

De werkgroep heeft als opdracht meegekregen:

  1. nagaan hoe Website, Nieuwsbrief en andere middelen elkaar nog beter kunnen aanvullen;
  2. een standpunt te bepalen over het nut en de mogelijkheden van nieuwe media;
  3. proberen een concreet beeld te krijgen over de “beleving” van de informatie die de vereniging verspreidt en verwerft onder de leden en de behoefte aan interactiviteit.

De werkgroep bestaat uit:

  1. de portefeuillehouder communicatie binnen het bestuur
  2. de webmaster van de Website
  3. de (overige) redacteuren van de Nieuwsbrief.

Andere functionarissen binnen Die Goude die in de communicatie een duidelijke rol spelen, zoals de secretaris en de hoofdredacteur van de Tidinge worden op ad hoc basis bij de werkgroep betrokken. Zij zijn altijd welkom.