Financiën

Print Friendly, PDF & Email

Onder deze link treft u de jaarstukken 2018 aan inclusief de financiële verantwoording over 2018 en de begroting 2019 van de vereniging.