Financiën

Print Friendly, PDF & Email

Onder deze link treft u de jaarstukken 2019 aan inclusief de financiële verantwoording over 2019 en de begroting 2020 van de vereniging.