Financiën

Print Friendly, PDF & Email

Onder deze link treft u de jaarstukken 2020 aan; inclusief de financiële verantwoording over 2020 en de begroting 2021 van de vereniging.