Prijsvraag 2015

Print Friendly, PDF & Email

Ideeënprijsvraag Waterconferentie 2015

    “Met water meer mensen in Gouda”

Logo water2Uitslag Prijsvraag Waterconferentie 2015

Juryrapport publieksprijsvraag. In het voorjaar heeft het watergilde een publieksprijsvraag opgezet onder het motto ‘Met water meer mensen in Gouda’. Gert Jan Jansen, vicevoorzitter van de Historische Vereniging Die Goude, deed daar als voorzitter van de jury verslag van.Zijn verhaal werd ondersteund door 50 dia’s, waarmee alle inzendingen in beeld kwamen. De jury bestond verder uit de deskundigen Martine van Lier, Harry van Os en Paul van Horssen. Het secretariaat was in handen van Gouwenaar Gijs Jansen, sinds kort werkzaam bij het waterschap Aa en Maas. Na de uitleg van werkwijze en criteria gaf Gert Jan Jansen aan dat er 14 gevarieerde inzendingen waren met pakweg 30 ideeën, voorstellen en suggesties. Ze waren in te delen in twee categorieën: gericht op het creëren van een attractie (fun) of gericht op structurele herinrichting van een kade of een gebied (stadsinrichting). Vervolgens besprak hij alle inzendingen:inzendingen:

1. De films van Bas van Beukering over water vaker vertonen
2. Zeilwedstrijden in de binnenstad
3. Zwemwedstrijd door de singels.
4. Waterpolo bij het Bolwerk
5. Waterpartijen, beweging, geluid, geschiedenis en nog veel meer
6. a. Kettingpontjes over de Gouwe en de Turfsingel
6. b. Overhaal bij Houtmansplantsoen
7. a. Openingstijden sluis Reeuwijk verruimen
7. b. Afscheidsaccommodatie aan het water bij IJsselhof
8. Wandelboulevard langs de Turfsingel
9. Inrichting Bolwerkpark
10. Castor Fiber, leefgebied voor de bever vergroten
11. Water@Gouda, een wandelroute in het water
12. Oprichting bodemuniversiteit Gouda
13. Gouds peil, in beeld brengen dat Gouda onder de zeespiegel ligt
14. De kade van de Kattensingel wordt wandelboulevard.

De juryvoorzitter gaf aan waarom uiteindelijk de voorstellen 13 en 14 als winnaar zijn aangewezen. Ze zijn ingediend door resp. Herman Ruiter en Rob van Dijk. Vervolgens werd het hele pakket voorstellen overhandigd aan Charlotte Defesche en Christiaan Quik, waterambassadeurs binnen de gemeenteraad van Gouda.

Prijsvraag1

De vraag was niet om dit als gemeente zelf ter hand te nemen. Gevraagd werd om te bezien waar ze ingepast kunnen worden in bestaande plannen. Daarnaast kunnen gemeente en Watergilde een coördinerende rol spelen in de richting van andere Goudse organisaties die een rol willen spelen bij de uitvoering van de ideeën die dit jaar zijn aangedragen.

Wat voorafging:
Jury publieksprijsvraag voor Waterconferentie maakt keuze.

Prijsvraag2

Op 27 mei jl. is de jury van de publieksprijsvraag voor de Waterconferentie bijeen geweest in het kantoor van de Gouda Media Groep. Secretaris Gijs Jansen legde 14 boeiende, maar zeer uiteenlopende inzendingen voor. Sommigen bevatten meerdere plannen en ideeën om het water in Gouda een betere plaats te geven, zowel in de categorie ‘fun’ als in de sfeer van kwaliteitsverbetering leefomgeving. De onafhankelijke jury bestond uit Martine van Lier, Harry van Os, Paul van Horssen en Gert Jan Jansen (voorzitter). De jury stelde met waardering vast dat alle suggesties het waard zijn om op een of andere manier in praktijk gebracht of uitgeprobeerd te worden. Het viel dan ook niet mee om te bepalen aan welke inzendingen  de prijs moest worden toegekend. Het is gelukt. De voorzitter van de jury zal de uitslag bekend maken tijdens de Waterconferentie die het Gouds Watergilde op 18 juni a.s organiseert. Alle voorstellen worden onder de aandacht gebracht van het gemeentebestuur en van andere partijen die een rol kunnen spelen bij de uitvoering.

Zo was de start van dit project:

Heeft u ideeën over de mogelijkheden die het water ons biedt? Doe dan mee aan de prijsvraag ‘Met water meer mensen in Gouda’ van het Gouds Watergilde, een werkgroep van de Historische Vereniging Die Goude.

Prijsvraag3

Mogelijkheden van het water
Het water is altijd al belangrijk geweest voor Gouda: via de rivieren werd handel gedreven en onze stad had er zijn ‘welvaart’ aan te danken. In steden als Den Bosch, Dordrecht en Leiden is het water tegenwoordig een onderdeel van het stadsschoon, waar veel bezoekers op af komen. Ook in Gouda kan het een pronkjuweel worden, net als Goudse kaas, kaarsen, pijpen, plateel, stroopwafels en Goudse glazen.