2006 Waterconferentie “pompen of verzuipen”

Print Friendly, PDF & Email

Het Gouds Watergilde, werkgroep van de Historische Vereniging die Goude, organiseerde op 16 juni 2006, aan de vooravond van de Goudse Havenstaddagen, alweer de derde Waterconferentie in het Stadhuis van Gouda. Het thema van de conferentie is:

”Pompen of Verzuipen”

De conferentie was goed bezocht met ongeveer 80 deelnemers uit diverse disciplines (waterbeheersing, toerisme, cultuurhistorie, ecologie, etc.) en uit verschillende belangengroepen (gemeentelijke organisaties en het bedrijfsleven). Het was dus geen louter Goudse aangelegenheid en ook niet louter gericht op de cultuurhistorie. De deelnemers voerden het woord over water-gerelateerde onderwerpen en zorgden voor een intensieve uitwisseling van kennis en ideeën.

 waterconf-2006-lezing           beweging_van_het_water          waterconf-weth-opent
  een druk bezochte conferentie in het stadhuis   waterweefsel in de binnenstad    weth. Menkveld ontvangt fietsroute

De ochtend was vooral gericht op toeristische aspecten van water in de binnenstad:

-Het belang van water in de Goudse Binnenstad Mireille Pondman, “Cultureel- en Havenkwartier” en  Hans Suijs, Watergilde van die Goude
-Water in relatie met Toerisme, een inventarisatie Kees van Lent, Z-ollands Bureau voor Toerisme
-Project Hollandse Waterstad Mireille Pondman, Gouda

Na de lunch presenteerden diverse andere steden hun waterplannen:

Het plan in Arnhem om de rivier in de stad te brengen Reijer Baas, gemeente Arnhem
Het hoofd boven water Maarleen Maarleveld van Arcadis Nederland
Water in de stad Breda Erik de Bruijn, voormalig wethouder van Breda
Het plan “Westergouwe” André de Wit van Grontmij Nederland BV
’s-Hertogenbosch-Gouda. een vergelijking Peter Verhagen, vml restauratie Binnendieze
Water toerisme en bouwen, keten functies aaneen Dick Meijer van Bontenbal Bouw BV

De dag werd afgesloten met de officiële ingebruikname van de fietstocht Sluizen, Gemalen en Waterpeilen die recentelijk is ontwikkeld door het Gouds Watergilde.