2007 Themadag platform waterpraktijk “als het water weer gaat stromen”

Print Friendly, PDF & Email
Op 1 maart 2007 was een themadag van het Platform Waterpraktijk, georganiseerd door de gemeente Gouda en het hoogheemraadschap van Rijnmond, met medewerking van het Watergilde van die Goude.  Locatie: St. Janskerk te Gouda.als het water weer gaat stromenwatergilde-hofvanhollandDe dag wordt geopend met een toneelstuk over het geschil tussen Gouda en haar omgeving in 1630 ten aanzien van het vele water dat door de volmolens naar binnen kwam en waardoor de polders problemen kregen met uitslaan van water. Het Hof wordt gespeeld door leden van het watergilde, terwijl de overige spelers argeloze bezoekers van de conferentie zijn, die bij binnenkomst een A-4tje met tekst in handen hebben gekregen.
De casus blijkt verrassend actueel. We worstelen bijna vier eeuwen later niet nog steeds met dezelfde problemen, en zoeken ook nog steeds op dezelfde wijze een oplossing volgens het bewwwde poldermodel vian het bundelen van gezamenlijke belangen en het streven naar een werkbaar compromis.Het programma wordt vervolgens geopend met welkomswoorden van
coördinator Waterpraktijk Wim Drossaert,
heemraad  Maria Rosendal
wethouder Arnout Menkveld.
De sprekers onderstrepen het grote belang dat door de diverse deelnemers van het platform Waterpraktijk wordt gehecht aan de verdere ontwikkelingen van waterplannen. Met nadruk wordt genoemd dat het bijzondere van deze plannen is dat ze zijn geïnitieerd door actieve inwoners van de stad. Vooral het Watergilde van die Goude heeft hierin een bepalende rol gespeeld.Hollandse Waterstad
Marjo van Loon, projectleider havenkwartier gemeente Gouda
Aan de hand van beelden en kaarten vertelt ze welke plannen worden voorbereid:
– een verbinding aanbrengen van de IJssel naar de grachten van Gouda
– beweegbaar maken van bruggen zodat weer boten kunnen varen door de stad
– weer opengraven van de gracht van het Nonnenwater
– weer zichtbaar maken van de kleine, vaak overkluisde waters in de binnenstad

Burgerinitiatief geadopteerd
Mireille Pondman, projectmanager Cultureel en Havenkwartier
Hans Suijs, lid Watergilde van die Goude
Het samenwerken met vele partners, en met name met een vrijwilligersorganisatie als het Watergilde, is vaak niet gemakkelijk en vergt een speciaal soort projectmanagement. Maar aan de andere kant is het enthousiasme en het kwaliteit van dit burgerinitiatief zo groot dat dit een extra dimensie geeft aan het project.   Via een simulatie wordt getoond hoe op beperkte schaal de methode van het schuren van de grachten voor het doorspoelen van het water`weer zichtbaar kan worden gemaakt voor bewoners en toeristen.Stromende belangen en meningen: integrale werkmethode Hollandse Waterstad
Kees Ykema, tuin- en landschapsarchitect
De werkwijze begon met het in kaart brengen van alle beschikbare informatie bij vele partners. Op 3 niveaus: bovengronds; waterniveau, ondergronds. na een knelpuntenanalyse wordt nu een technisch program van eisen opgesteldWhat’s in it for Rijnmond?
Sander de Rijk, adviseur planning en ontwikkeling hoogheemraadschap Rijnmond
De eerste opdracht voor het hoogheemraadschap is de zorg voor droge voeten. Dat is in Gouda niet eenvoudig. De polders ten noorden van Gouda liggen op een niveau van ca.- 2 m benebedeb NAP, de stad ligt gemiddeld op een niveau van -0,7 m NAP, terwijl de IJssel gemiddeld 0,8 tot 1,90 m. kent (met een hoogste stand van 4 m) en het peilbeheer binnen 2 cm. moet worden geregeld, anders stroomt de Turfmarkt over. Ook thans worden de grachten nog elke maand doorgespoeld via 3 inlaten van de IJssel in de grachten. Via twee forse gemalen wordt het water teruggevoerd naar de IJssel. De dag werd afgesloten met een excursie door de stad Gouda