2007 Waterconferentie ‘droge voeten onder water’

Print Friendly, PDF & Email
Logo water2

vrijdag 22 juni 2007
plaats: St. Janskerk Gouda

Met dit thema wordt aangegeven dat het mogelijk moet zijn om – gelegen onder de zeespiegel – het water de baas te blijven en droge voeten te behouden. Er wordt ingegaan op de klimaatsinvloeden in de loop van de afgelopen 800 jaar en de structurele aanpassingen op onze omgeving die daarvan de gevolgen waren en in de toekomst net zo ingrijpend zullen zijn. Een CD met de lezingen en presentaties is binnenkort beschikbaar.

dsc08181-aNa de opening door wethouder Menkveld wordt ingegaan op de bedreigingen van de klimaatverandering door Geert Groen van het KNMI, Niet alleen zal de zeespiegel stijgen, maar ook het waterpeil in de rivieren. Op de bedreiging uit het oosten door overstromingen van rivieren wordt ingegaan door Frans Klijn van het Waterloopkundig Laboratorium en op de bedreigingen vanuit de zee door Douwe Dillingh van Rijkwaterstaat.

Na de lunch komen de kansen aan bod die we moeten benutten om de strijd tegen het water vol te houden b-dsc08212-aJohn Steegh, thans wethouder in Leiden, tevens voormalig hoogheemraad Rijnland vertelt van lessen uit de geschiedenis. Recent zijn veel straten in Leiden na heftige regenbuien ondergestroomd: het zijn vrijwel altijd straten die voorheen grachten waren. Piet IJssels, burgemeester van Gorkum geeft praktijkvoorbeelden uit zijn gemeente. Afsluitend wordt aan de hand van waterglas en een “spons” uitgelegd dat er extra maatregelen nodig zijn die het water in de stad kunnen opzuigen en vasthouden. De sponswerking wordt steeds minder door het dempen van grachten, verharden van achtertuinen en plantsoenen en weghalen van groenwerken.

Geïnspireerd door deze lezingen en na een rondwandeling langs de Goudse grachten worden de ideeën van de ruim 80 deelnemers geïnventariseerd.
Een groot aantal deelnemers zoekt het in aanpassing van bestaande en toekomstige woningen :
– op de daken van huizen en gebouwen waar dit cultuurhistorisch verantwoord is
– platte daken met waterbassins, stadstuinen, mos en/of gras aanbrengen
– de wanden van deze bassins optrekken uit zonnepanelen, de inhoud gebruiken voor doorspoelen van toiletten
– geen huizen bouwen in Westergouwe, maar er een water-recreatieterrein van maken
– en als het toch moet, dan paalwoningen bouwen in Westergouwe
– meer geveltuintjes en meer bomen planten
– bloembakken voor woningen plaatsen, die samen met deurschotten als “dijken” voor kelders fungeren

waterstad_havenVeel plannen betreffen de grachten van Gouda:
– een gracht om het stadhuis, zomers met bootjes, ’s winter een ijsbaan
– In ieder geval het Nonnenwater opengraven en dan de Raam,
– daarna de Nieuwe Haven en eventuele andere voormalige grachten
– drijvende plantenbakken en kunstwerken in grachten
– de berg- en drinkbassins in de hogere delen (Westhaven/Motte/IJssel)
gebruiken om de grachten te schuren

Maar ook de wegen in Gouda kunnen worden aangepast
– meer bomen langs de straten, die met de wortels water opzuigen
– langs elke weg een watersleuf en verhoogde trottoirs
– straten bol in het midden, zodat het water direct wegloopt
– alle parkeerplaatsen en wegen krijgen poreuze, waterdoorlaatbare stenen – en een wateropvangende, bewarende en schoonmakende onderlaag
– waterberging in de fundering van verhardingen aanbrengen.

En de openbare ruimte wordt ingericht voor wateropvang
– peil in stadsboezem verlagen
– hemelwater via buizen naar het Houtmanplantsoen leiden, met waterbassins in de vorm van vijvers
– watersilo’s rondom de stad aanleggen en regentonnen plaatsen
– ‘het Wiel’ uitbreiden (bij de molen tegenover de Zebra)
– Gouweknoop als recreatiegebied bij Het Weegje betrekken door overkluizen van A12/A20 en het spoor
– randwijken betrekken bij het waterplan (berging)
– grindkoffers toepassen
– het ‘Dieze’-project van Den Bosch kopiëren

en tenslotte zijn er ludieke plannen om het gedrag van de inwoners positief te beïnvloeden
– eerst een klein overstrominkje in de stad………en dan krijgt je iedereen mee
– geef kalende mannen van overheidswege een toupetje van sponsachtig materiaal
– activeer het drinkgedrag van bewoners
– een watermeter (een doorzichtige zuil) centraal in de stad, waarop voor ieder te zien is hoe hoog het water in de IJssel staat (en dus hoe hoog een overstroming is)