Welkom op de website van

Historische Vereniging Die Goude

met informatie over onder andere
onze activiteiten, zoals de lezingen en de excursies
onze publicaties, zoals historisch tijdschrift de Tidinge en de actuele Nieuwsbrief

Op deze pagina:
De Tidinge, de Nieuwsbrief, mededeling over de eerstvolgende lezing en andere actualiteiten, mededeling van de Stadhuisdienst en Die Goude in de Pers.

Impressie van lustrumfeest in de St. Jan

Tekst: Gert Jan Jansen; Fotografie Nico J. Boerboom

Het is altijd spannend om te zien hoeveel mensen er komen, wanneer je een uitnodiging verstuurt voor een jubileumavond. Staan er stoelen genoeg, of blijven er lege plekken? Op vrijdag 6 oktober was de inschatting van de Lustrumcommissie perfect. Er stonden vierhonderdvijftig stoelen in het koor van de Sint Jan en die waren bijna allemaal bezet. Voorzitter Gerard van Ham heette de gasten welkom op deze –wat hij noemde – verenigingsoudejaarsavond. De vereniging is immers opgericht op 7 oktober 1932. De crisistijd was een beroerde tijd, maar niet voor het verenigingsleven. De voorzitter kondigde een kunstzinnige avond aan, waarin regelmatig kenmerken van die begin periode terug zouden komen.

Lees verder

De Nieuwsbrief van oktober 2017 is verschenen

briefpapier die goudeDe nieuwe Nieuwsbrief van oktober is verschenen.
Deze Nieuwsbrief nr. 91 staat weer boordevol met actueel (historisch) nieuws, achtergronden, verslagen en aankondigingen.
Klik op het logo en veel leesplezier gewenst.
Met een groet van de redactie van de Nieuwsbrief.

‘Luther en calvinistisch Nederland, een moeizame relatie’

Lezing op maandag 23 oktober door Mirjam van Veen.

Foto: Gert Jan Jansen

Dit jaar wordt ‘500 jaar reformatie’ herdacht; een periode die begon met een actie van Martin Luther. Maar hoe zat het met Luther en het calvinistische Nederland? En waarom vochten calvinisten en lutheranen elkaar eeuwenlang de tent uit? Waren de calvinistische toenaderingspogingen tot de lutheranen wel echt zo vredelievend? Op deze vragen gaat Mirjam van Veen in tijdens haar lezing.

HIER treft u meer informatie aan.

Debatavond over Gebouwd Erfgoed op 2 november

Donderdag 2 november organiseert de werkgroep Gebouwd Erfgoed een avond met gemeenteraadsfracties. Met het oog op de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018 wil Die Goude de zorg voor monumenten nog eens onder de aandacht brengen van de (toekomstige) raad. Deskundigen zullen een korte inleiding houden over drie onderwerpen. Die onderwerpen zijn:

  • verduurzaming van gebouwd erfgoed met het oog op klimaatverandering;
  • handhaving van de onderhoudsplicht voor rijksmonumenten en gemeentelijke monumenten;
  • herbestemming van monumenten.

In drie discussiegroepen willen we dat vervolgens bespreken en een boodschap of aanbeveling opstellen aan de nieuwe raad.

Lees verder

Persbericht Waterconferentie 2017

PERSBERICHT

Op 23 november 2017 vindt de 11e Waterconferentie plaats.

Het thema van dit jaar is Gouda op Stelten


Bodemdaling en klimaatverandering: bedreiging én kans.

De Goudse binnenstad wordt bedreigd door een zakkende bodem en klimaatverandering. Monumenten worden bedreigd en delen van de stad worden onleefbaar. Er zijn goede mogelijkheden om het gevaar tegemoet te treden en er als stad voordeel mee te bereiken. Deze Waterconferentie biedt zicht op de problematiek en schetst de contouren van oplossingen.

Bezoekers kunnen in de ochtend tijdens een wandeling onder leiding van stadsgidsen kennis maken met de binnenstad van Gouda. Vervolgens kunnen zij, evenals de deelnemers van het middagprogramma, een lunch boeken in Arti Legi.

De conferentie start om 13.00 uur in de Sint Janskerk. Na afloop van het programma is er een wandeling van de Sint Janskerk naar de Spiegeltent aan de Turfmarkt onder het motto “Gouds Peil”. Tijdens deze wandeling zijn de zwakke plekken van de stad te zien. Tevens kan genoten worden van de kunstwerken langs deze wandelroute die alles met water te maken hebben.

De Waterconferentie wordt georganiseerd door het Gouds Watergilde, een werkgroep van de Historische Vereniging Die Goude en wordt mogelijk gemaakt door bijdragen van GoudAPot, de Historische Vereniging Die Goude en diverse sponsoren.

Voor meer informatie en aanmelding: Hans Suijs, email Hans.suijs@hetnet.nl
Telefoon 0182-536643

Klik HIER voor meer achtergrondinformatie

Het leven in Gouda

Deel 23 in de serie Het leven in Gouda is verschenen onder de titel “Zorg in Gouda vanaf 1850”

‘Het leven in Gouda’ is een reeks van 26 themanummers over het leven in Gouda vanaf het midden van de 19e eeuw. Het is opgezet door Uitgeverij Optima te Vianen in samenwerking met de Historische Vereniging Die Goude en het Historische Platform Gouda. Namens Die Goude zitten Ronald van der Wal en Bianca van den Berg in de redactie.

De publicaties zijn voor € 5,95 per aflevering te koop in de boek- en tijdschriftenhandel

Die Goude 4-wekelijks in het weekblad deGouda.nl

De redactie van het weekblad “deGouda.nl” heeft de Historische Vereniging Die Goude benaderd voor het opzetten van een vaste rubriek over historische onderwerpen.
Elke aflevering zal uitgaan van een herkenbare plek in de stad (huis, beeld, brug, straat, affiche). Daaraan wordt een stukje Goudse geschiedenis verbonden dat voor veel mensen interessant is. De naam van de rubriek is “oud GOUDA”

Lees verder

De augustus editie van de Tidinge is verschenen

De nieuwe Tidinge van augustus 2017 is er !!
Het is weer een mooie, boeiende en rijk geïllustreerde uitgave geworden.

Klik op de cover hiernaast voor de weergave van een korte inhoud.

Indien u de gehele inhoud van deze zeer informatieve en rijk geïllustreerde Tidinge wilt lezen, meldt u dan aan als lid via dit formulier.

Stadhuisdienst

stadhuis 2000Op de zaterdagen van april t/m september is het stadhuis geopend van 11.00 tot 16.00 uur, van oktober t/m maart van 11.00 tot 15.00 uur. Onze vrijwilligers ontvangen dan toeristen en andere belangstellenden en verstrekken zij informatie.
Tevens is er de “Die Goude leestafel” waar geïnteresseerden onze boeken en andere uitgaven kunnen kopen.

Helaas zijn er ook zaterdagen waarop wij geen toegang hebben tot het stadhuis. Hierna treft u een lijstje aan van zaterdagen waarop het stadhuis voor Die Goude NIET toegankelijk is:

7 en 14 oktober
11 en 18 november
9 en 16 december

Meer informatie over deze werkgroep kunt u lezen in Nieuwsbrief nummer 80