Welkom op de website van

Historische Vereniging Die Goude

met informatie over onder andere
onze activiteiten, zoals de lezingen en de excursies
onze publicaties, zoals historisch tijdschrift de Tidinge en de actuele Nieuwsbrief

Op deze pagina:
De Tidinge, de Nieuwsbrief, mededeling over de eerstvolgende lezing en andere actualiteiten, mededeling van de Stadhuisdienst en Die Goude in de Pers.

Lezing “Droge voeten onder water”

Lezing maandagavond 24 april door Hans Suijs en Arianne Fijan

Het Gouds Watergilde, werkgroep van Die Goude, organiseert in samenwerking met de gemeente Gouda een lezing over de waterproblematiek waarmee – met name – de binnenstad te maken heeft. Centraal staat het probleem dat het effect van de bodemdaling, die wij in Gouda kennen, wordt aangevuld door de klimaatverandering, die zich uit in zeer zware regenbuien. Hoe zit het probleem in elkaar en wat kunnen overheden en inwoners eraan doen om het Goudse watersysteem beheersbaar te houden?
Twee inleiders gaan dat toelichten, waarna er telkens gelegenheid is tot het stellen van vragen.

Voor de pauze spreekt Hans Suijs over de gevolgen van de klimaatverandering voor de binnenstad van Gouda. Wat is de kans op hevige buien in en om Gouda? Hij baseert zich daarbij op de berekeningen die eind vorig jaar zijn vastgelegd in een rapport dat is aangeboden aan hoogheemraad Marco Kastelein van Rijnland en wethouder Hilde Niezen van de gemeente Gouda. Hans Suijs zal in begrijpelijke termen uitleggen hoe het Goudse watersysteem in elkaar zit. De zwakke plekken in de stad worden aangewezen alsmede de relatie met wateroverlast en het dempen van grachten in het verleden. Ook komt aan de orde welke initiatieven er sinds vorig jaar zijn genomen.

Na de pauze gaat Arianne Fijan in op de relatie tussen bodemdaling en grondwaterstanden. Ruim een jaar geleden vroeg zij – ook op een bijeenkomst van Die Goude – medewerking van binnenstadsbewoners voor het beter in kaart te brengen van de factoren die bodemdaling en grondwaterstromen beïnvloeden. Afgesproken is toen via de aanpak van een ‘Living Lab’ en met ‘keukentafelgesprekken’ te komen tot maatwerkoplossingen. Wat zijn de uitkomsten van de metingen en welke studies zijn er nog meer verricht? Wat kunnen we nog verwachten?
Hans Suijs is voorzitter van het Gouds Watergilde. Na zijn loopbaan in de ICT-sfeer en als consultant is hij als vrijwilliger en onderzoeker op veel terreinen actief, met accent op de terreinen water en Tweede Wereldoorlog. Arianne Fijan is senior-beleidsadviseur water van de gemeente Gouda en projectleider van de brede coalitie Sterke Stad op Slappe Bodem.

De lezing vindt plaats in sociëteit Concordia, Westhaven 27. Aanvang: 20:00 uur. Toegang gratis.

De Nieuwsbrief van maart 2017 is verschenen

briefpapier die goudeDe nieuwe Nieuwsbrief van maart is verschenen.
Deze Nieuwsbrief nr. 88 staat weer boordevol met actueel (historisch) nieuws, achtergronden, verslagen en aankondigingen o.a. van de algemene ledenvergadering op woensdag 12 april a.s.
Klik op het logo en veel leesplezier gewenst.

Met een groet van de redactie van de Nieuwsbrief.

De februari editie van de Tidinge is verschenen

De nieuwe Tidinge van februari 2017 is er !!

Klik op de cover hiernaast voor de weergave van een korte inhoud.

Indien u de gehele inhoud van deze zeer informatieve en rijk geïllustreerde Tidinge wilt lezen, meldt u dan aan als lid via dit formulier.

Die Goude 4-wekelijks in het weekblad deGouda.nl

De redactie van het weekblad “deGouda.nl” heeft de Historische Vereniging Die Goude benaderd voor het opzetten van een vaste rubriek over historische onderwerpen.
Elke aflevering zal uitgaan van een herkenbare plek in de stad (huis, beeld, brug, straat, affiche). Daaraan wordt een stukje Goudse geschiedenis verbonden dat voor veel mensen interessant is. De naam van de rubriek is “oud GOUDA”

Lees verder

Najaarsexcursie op 2 september naar Doesburg

Op zaterdag 2 september 2017 organiseren we een excursie naar Doesburg. Het is een van de zeven Hanzesteden aan de IJssel. Wie Doesburg binnenrijdt, denkt even dat de tijd hier stil heeft gestaan. Weinig steden in ons land zijn zo gaaf bewaard gebleven als deze oude Hanzestad. Het middeleeuwse stratenpatroon is nog volledig intact. U vindt er prachtige voorbeelden van baksteengotiek. Ook de vestingwerken uit de 17e eeuw van vestingbouwer Menno van Coehoorn zijn goed bewaard gebleven. Alle reden dus om deze interessante dag mee te maken.

Lees verder

Stadhuisdienst

stadhuis 2000Op de zaterdagen van april t/m september is het stadhuis geopend van 11.00 tot 16.00 uur, van oktober t/m maart van 11.00 tot 15.00 uur. Onze vrijwilligers ontvangen dan toeristen en andere belangstellenden en verstrekken zij informatie.
Tevens is er de “Die Goude leestafel” waar geïnteresseerden onze boeken en andere uitgaven kunnen kopen.

Helaas zijn er ook zaterdagen waarop wij geen toegang hebben tot het stadhuis. Hierna treft u een lijstje aan van zaterdagen waarop het stadhuis voor Die Goude NIET toegankelijk is:
29 april
20 mei
3, 10, 17 en 24 juni
1 en 22 juli
26 augustus
9 (open monumentendag) en 23 september

Meer informatie over deze werkgroep kunt u lezen in Nieuwsbrief nummer 80