Welkom op de website van

Historische Vereniging Die Goude

met informatie over onder andere
onze activiteiten, zoals de lezingen en de excursies
onze publicaties, zoals historisch tijdschrift de Tidinge, de actuele Nieuwsbrief en de rubriek Oud Gouda

Op deze pagina:
De Tidinge, de Nieuwsbrief, mededeling over de eerstvolgende lezing en andere actualiteiten en een mededeling van de Stadhuisdienst.

De Nieuwsbrief van janauri 2018 is verschenen

briefpapier die goudeDe eerste Nieuwsbrief van het nieuwe jaar 2018 is verschenen.
Deze Nieuwsbrief nr. 93 staat weer boordevol met actueel (historisch) nieuws, achtergronden, verslagen en aankondigingen.
Klik op het logo en veel leesplezier gewenst.
Met een groet van de redactie van de Nieuwsbrief.

Toponiemen

Het kadaster in Apeldoorn heeft aan de Historische Vereniging Die Goude gevraagd om voor het grondgebied van de gemeente Gouda de zgn. toponiemen te controleren en aan te vullen die vermeld staan in de Basisregistratie Topografie. Iris Delwel van de afdeling Geo-Informatie heeft zowel digitaal als op papier een kaart van Gouda gestuurd met daarop de (ontbrekende) namen van zo’n 50 wateren, gebouwen en gebieden. De digitale kaart staat als PDF op deze website en kan worden gedownload door op het kaartje linksboven te klikken. Daarna kan de kaart zodanig worden vergroot dat u deze goed kunt lezen. Het kadaster vraagt met name om de aanduidingen in ‘rood’ te vervangen door de correcte toponiem, de naam van het betreffende water, pand of gebied.

Wilt u meezoeken? Graag uw reactie naar info@diegoude.nl  onder vermelding van ‘toponiemen’. Wij hebben Arie Dullaart bereid gevonden om de reacties te verzamelen en de rapportage uiterlijk op 11 mei 2018 naar het kadaster te sturen.

Cursus ‘Wonen in een historisch pand’

Voor iedereen die is geïnteresseerd in (bouw)geschiedenis van historische panden, is dit voorjaar de cursus ‘Wonen in een historisch pand’ te volgen. De cursus is ontwikkeld door de Historische Vereniging die Goude, de Archeologische Vereniging Golda en Streekarchief Midden-Holland en wordt gegeven door diverse deskundigen, zoals historici, bouwkundigen, architecten, archeologen en archivarissen.  Op 6 vrijdagochtenden in maart en april 2018 belichten deze experts alle kanten van onderzoek naar een historische woning. Lees verder

Lezing op 29 januari 2018

Een ketterse arts voor de heksen. Jan Wier (1515-1588) en zijn band met Gouda

Spreker: Vera Hoorens,

De arts Jan Wier staat bekend als de eerste grote tegenstander van de heksenvervolging. In zijn boeken Over duivelse begoochelingen (1563) en Over de heksen (1577) noemde hij het onzin dat oude vrouwen een verbond sloten met de duivel en daaraan een tovermacht ontleenden waarmee ze anderen de duivel aandeden. Lees verder

De november editie van de Tidinge is verschenen

De nieuwe Tidinge van november 2017 is er !!
Het is weer een mooie, boeiende en rijk geïllustreerde uitgave geworden.

Klik op de cover hiernaast voor de weergave van een korte inhoud.

Indien u de gehele inhoud van deze zeer informatieve en rijk geïllustreerde Tidinge wilt lezen, meldt u dan aan als lid via dit formulier.

Het leven in Gouda

Deel 25 in de serie Het leven in Gouda is verschenen onder de titel “Bekende Gouwenaren”. Dit is de laatste uitgave in deze serie.

‘Het leven in Gouda’ is een reeks van 25 themanummers over het leven in Gouda vanaf het midden van de 19e eeuw. Het is opgezet door Uitgeverij Optima te Vianen in samenwerking met de Historische Vereniging Die Goude en het Historische Platform Gouda. Namens Die Goude zitten Ronald van der Wal en Bianca van den Berg in de redactie.

De publicaties zijn voor € 5,95 per aflevering te koop in de boek- en tijdschriftenhandel

Voorjaarsexcursie

Op zaterdag 26 mei 2018 staat de volgende excursie gepland:

Naar het Belgische Lier, ook bekend als ‘Lierke Plezierke’.
Monumentale hoogtepunten zijn het belfort en begijnhof (staan op de Unesco werelderfgoedlijst), de Sint Gummaruskerk en de Zimmertoren. Verdere informatie volgt in de Nieuwsbrief en op de website.

Foto wikipedia(CC BY-SA 3.0) belfort en stadhuis (van Johan Bakker)

Die Goude 4-wekelijks in het weekblad deGouda.nl

De redactie van het weekblad “deGouda.nl” heeft de Historische Vereniging Die Goude benaderd voor het opzetten van een vaste rubriek over historische onderwerpen.
Elke aflevering zal uitgaan van een herkenbare plek in de stad (huis, beeld, brug, straat, affiche). Daaraan wordt een stukje Goudse geschiedenis verbonden dat voor veel mensen interessant is. De naam van de rubriek is “oud GOUDA”

Lees verder

Stadhuisdienst

stadhuis 2000Op de zaterdagen van april t/m september is het stadhuis geopend van 11.00 tot 16.00 uur, van oktober t/m maart van 11.00 tot 15.00 uur. Onze vrijwilligers ontvangen dan toeristen en andere belangstellenden en verstrekken zij informatie.
Tevens is er de “Die Goude leestafel” waar geïnteresseerden onze boeken en andere uitgaven kunnen kopen.

Helaas zijn er ook zaterdagen waarop wij geen toegang hebben tot het stadhuis. Hierna treft u een lijstje aan van zaterdagen waarop het stadhuis voor Die Goude NIET toegankelijk is:

30 december 2017 en 6 en 20 januari 2018

Meer informatie over deze werkgroep kunt u lezen in Nieuwsbrief nummer 80