Welkom op de website van

Historische Vereniging Die Goude

met informatie over onder andere
onze activiteiten, zoals de lezingen en de excursies
onze publicaties, zoals historisch tijdschrift de Tidinge, de actuele Nieuwsbrief en de rubriek Oud Gouda

Op deze pagina:
De Tidinge, de Nieuwsbrief, mededeling over de eerstvolgende lezing en andere actualiteiten en een mededeling van de Stadhuisdienst.

De Nieuwsbrief van oktober is verschenen

De zesde Nieuwsbrief van 2019 is verschenen.
Deze Nieuwsbrief nr. 105 staat weer boordevol met interessantste artikelen, verenigingsnieuws, achtergronden, verslagen en aankondigingen. Klik hiernaast op het logo en de PDF zal zich ontvouwen. Klik vervolgens in  de inhoudsopgave op een artikel en u krijgt het betreffende artikel gepresenteerd. De redactie wenst u veel leesplezier.

Die Goude 4-wekelijks in het streekblad deGouda.nl

Elke aflevering gaat uit van een herkenbare plek in de stad (huis, beeld, brug, straat, affiche). Daaraan wordt een stukje Goudse geschiedenis verbonden dat voor veel mensen interessant is. De naam van de rubriek is “oud GOUDA”
Aflevering 38 is gepubliceerd onder de titel: “RK begraafplaats aan de Graaf Florisweg”

Foto: Nico J. Boerboom

De redactie van deze rubriek wordt gevormd door: Thea van Wordragen, Paul van Horssen en fotograaf en webmaster Nico J. Boerboom.
Er zal elke 4e zaterdag/zondag van de maand een nieuwe aflevering verschijnen.
Volg deze serie in Weekblad deGouda.nl of sla e.e.a. “HIER” nog eens na.

Waterconferentie 2019 op 17 oktober a.s.

Bodemdaling en Klimaatverandering dwingt ons tot actie. Tijdens de 12e Goudse Waterconferentie op donderdag 17 oktober a.s. vanaf 13.00 uur in de Sint-Janskerk te Gouda worden de plannen en ideeën gepresenteerd. De Waterconferentie wordt georganiseerd door het
Gouds Watergilde, een werkgroep van de Historische Vereniging Die Goude.

Hier treft u het PERSBERICHT aan.
Hier treft u het PROGRAMMA aan.

De augustus editie van de Tidinge is verschenen

De nieuwe Tidinge van augustus 2019 is er !!
Het is een mooie, boeiende en rijk geïllustreerde thema-uitgave geworden gewijd aan de voormalige Goudse uitgeverij G.B. van Goor. Leden van Die Goude krijgen een exemplaar thuisgestuurd.
Klik op de cover hiernaast voor de weergave van een korte inhoud.

Indien u de gehele inhoud van deze zeer informatieve en rijk geïllustreerde Tidinge wilt lezen, meldt u dan aan als lid via dit formulier.

Stadhuisdienst

stadhuis 2000Op de zaterdagen van april t/m september is het stadhuis geopend van 11.00 tot 16.00 uur, van oktober t/m maart van 11.00 tot 15.00 uur. Onze vrijwilligers ontvangen dan toeristen en andere belangstellenden en verstrekken zij informatie.
Tevens is er de “Die Goude leestafel” waar geïnteresseerden onze boeken en andere uitgaven kunnen kopen.

Helaas zijn er ook zaterdagen waarop wij geen toegang hebben tot het stadhuis. Hierna treft u een lijstje aan van zaterdagen waarop het stadhuis voor Die Goude NIET toegankelijk is:

zaterdag 26 oktober

Meer informatie over deze werkgroep kunt u lezen in Nieuwsbrief nummer 94