Welkom op de website van Historische Vereniging Die Goude

Uitgelicht

Hier vindt u informatie over de doelstelling van de Historische Vereniging Die Goude, zoals de statuten en het actuele beleidsplan. De vereniging organiseert diverse activiteiten, zoals lezingen en excursies. Middels onze publicaties, zoals historisch tijdschrift de Tidinge en de actuele Nieuwsbrief leveren wij onze leden regelmatig interessante artikelen over de geschiedenis van Gouda.


Op deze pagina:

De Tidinge, de Nieuwsbrief, mededeling over de eerstvolgende lezing, berichtgeving van onze Stadhuisdienst en andere actualiteiten.

Tidinge 4 2022: ‘Gouda met andere ogen bekeken’

Cover Tidinge 2022-4Alweer de laatste Tidinge van Gouds jubileumjaar 2022.
De titel van de bijdrage van Soesja Citroen is ‘Beelden die je bijblijven: “een enkeling hielp, de anderen keken weg”’. Daarin beschrijft zij het lot van de Joden in Gouda in de Tweede Wereldoorlog en hun relaties met de Gouwenaars.
Het artikel van Tilo Propp heeft al titel ‘Gouda door fremde Augen: de stad in een Duits reisverslag uit 1942’. In juni 1942 gingen scholieren van de Deutsche Schule te Rotterdam een dagje uit naar Gouda. Een van hen, Irmela Wellner, publiceerde hierover een verslag in haar schoolkrant, de Deutsche Schulpost. Ook de Reeuwijkse Plassen bezoekt ze met haar klasgenoten.

Lezing: Op reis met de trekschuit: de intercity van de Gouden Eeuw

De lezing zal worden gehouden op maandag 23 januari. Deze zal aanvangen om 20:00 in gebouw Concordia, Westhaven 27 in Gouda. De lezing is gratis toegankelijk.

Op 18 april 1658 werd de trekvaart tussen Gouda en Amsterdam geopend en werd ook Gouda aangesloten op het trekvaartensysteem in de Republiek. Deze infrastructuur, die in de 17de eeuw werd ontwikkeld, was uniek in de wereld. Honderdduizenden passagiers reisden met de ‘intercity van de Gouden Eeuw’ tussen de Hollandse steden en voor buitenlandse reizigers was een reisje per trekschuit een heuse experience.

Lees verder

De Nieuwsbrief van november is verschenen

Logo nieuwsbriefNieuwsbrief 127 is uitgebracht.

De laatste nieuwsbrief van dit jaar is verschenen.
Er zijn twee hoofdartikelen:

  1. de aankondiging van de lezing van Marianne van der Veer op maandagavond 28 november over ‘Emancipatie en verzuiling vanaf 1850‘ (zie blz 2.)
  2. een beschouwing van voorzitter Ronald Verkuijl over Die Goude en de herbestemming van het stadhuis. (zie blz. 4).

Wilt u een van de voorgaande 126 Nieuwsbrieven nog een keer nalezen? Dat kan natuurlijk ook.

Extra Tidinge ivm Gouda750

Cover Tidinge 2022-1a Extra Gouda750Tidinge special: beleef het wonder van Gouda!
Een speciaal thema nummer in verband met de tentoonstelling ‘beleef het Wonder van Gouda’ in het kader van het 750 jarig bestaan van Gouda. Leden van Die Goude hebben inmiddels een exemplaar thuis ontvangen.

Stadhuisdienst

Stadhuis te GoudaOp de zaterdagen van april t/m oktober is het stadhuis geopend van 11.00 tot 16.00 uur, van november t/m maart van 11.00 tot 15.00 uur. Onze vrijwilligers ontvangen dan toeristen en andere belangstellenden en verstrekken zij informatie.
Tevens is er de “Die Goude leestafel” waar geïnteresseerden onze boeken en andere uitgaven kunnen kopen.

Helaas zijn er ook zaterdagen waarop wij geen toegang hebben tot het stadhuis. Op de volgende zaterdagen is dit het geval:

17 december

Financiën

Op woensdag 13 april 2022 heeft Historische Vereniging Die Goude haar Algemene Ledenvergadering gehouden.

Hier treft u de belangrijkste conceptbesluiten. In de Algemene Ledenvergadering in april 2023 moet het verslag van de vergadering van 13 april 2022, inclusief deze besluiten, worden goedgekeurd.

Vervolgens vindt u hier het ingevulde standaardformulier voor de publicatieplicht om te voldoen aan de ANBI-status van de vereniging. Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling. De status voor Die Goude is de status van een culturele ANBI, omdat onze vereniging zich geheel richt op de geschiedenis van Gouda en omgeving. Dat betekent dat onze donateurs belastingvoordelen kunnen krijgen.
Het standaardformulier laat niet toe dat we het hele activiteitenverslag 2021 kunnen laten zien. Daarom is dat nog apart leesbaar gemaakt.

Tenslotte nog het overzicht van het activiteitenverslag over 2021. Dit verslag geeft een overzicht van de activiteiten van Die Goude in 2021.