De Nieuwsbrief van mei (nr 138)

Nieuwsbrief 138 CoverHierbij Nieuwsbrief 138. De redactie denkt met dit nummer een veelzijdig en kleurrijk blad te hebben gemaakt. Enerzijds aandacht voor cultuurhistorische activiteiten die eraan komen, anderzijds inhoudelijke samenvattingen van bijeenkomsten die zijn geweest.
Maar we brengen ook artikelen over mensen en monumenten, waarmee we de geschiedenis van Gouda een beetje aanvullen. Noem het maar ‘Tidinge-light’..

Tidinge nr 1 2024 jaargang 42

Cover Tidinge nr 1 2024 jaargang 42Lodovico Guicciardini, Jan Ariensz Duyff, Joodse onderwijs en Gert Jan Jansen

In de eerste Tidinge van 2024 gaat Koen Goudriaan in op het vroegste officiële zelfportret van Gouda geschreven door de Italiaan Lodovico Guicciardini in 1567. In zijn artikel ‘Een Gouds zelfbeeld uit 1612’ laat hij onder andere zien dat de tekst van deze Italiaan een bron is geweest voor latere stadsgeschiedschrijvers als Walvis en De Lange van Wijngaerden.

Activiteitenverslag 2023

Activiteitenverslag 2023 Die Goude coverHet Activiteitenverslag 2023 van de vereniging dat een uitgebreid beeld geeft van alles dat vorig jaar is gebeurd. Een historische vereniging heeft de plicht om het eigen functioneren goed vast te leggen.In de nieuwsbrieven is meer informatie te vinden over de afzonderlijke activiteiten. Deze zijn terug te lezen op onze website https://www.diegoude.nl/publicaties/nieuwsbrief.

Stadhuisdienst

Stadhuis te GoudaOp de zaterdagen van april t/m oktober is het stadhuis geopend van 11.00 tot 16.00 uur, van november t/m maart van 11.00 tot 15.00 uur.
Onze vrijwilligers ontvangen dan toeristen en andere belangstellenden en verstrekken zij informatie.
Tevens is er de “Die Goude leestafel” waar geïnteresseerden onze boeken en andere uitgaven kunnen kopen.

Soms is het stadhuis (echter) gesloten vanwege activiteiten. Op onderstaande data is dat zeker het geval:

25 mei de gehele dag ivm een privé feest
22 juni ’s middags, ivm een trouwerij, ’s morgens wel opengesteld
13 juli ’s middags ivm een trouwerij, ’s morgens wel opengesteld
14 september Open Monumentendag, de gehele dag
21 september de gehele dag ivm 2 trouwpartijen
28 september de gehele dag, ivm Kermis
26 oktober de gehele dag ivm Zotte Zaterdag
16 november ’s morgens ivm Intocht Sinterklaas, ’s middags wel open
14 december de gehele dag, i.v.m. opruimen van Kaarsjesavond
21 en 28 december de gehele dag ivm IJsbaan

Welkom op de website van Historische Vereniging Die Goude

Hier vind je informatie over onze vereniging en over de geschiedenis van Gouda. Aan de ene kant actuele nieuwsberichten en aan de andere kant achtergrondinformatie over de doelstelling van de vereniging met onder meer de statuten en het actuele beleidsplan. De vereniging organiseert diverse activiteiten, zoals lezingen en excursies. Met onze publicaties, zoals historisch kwartaalblad de Tidinge en de actuele Nieuwsbrief leveren wij onze leden regelmatig interessante artikelen over de geschiedenis van Gouda.