Welkom op de website van

Historische Vereniging Die Goude

met informatie over onder andere
onze activiteiten, zoals de lezingen en de excursies
onze publicaties, zoals historisch tijdschrift de Tidinge, de actuele Nieuwsbrief en de rubriek Oud Gouda

Op deze pagina:
De Tidinge, de Nieuwsbrief, mededeling over de eerstvolgende lezing en andere actualiteiten en een aankondiging van een nieuwe excursie.

De mei editie van de Tidinge is verschenen

De nieuwe Tidinge van mei 2020 is er !!
Het is weer een mooie, informatieve en rijk geïllustreerde uitgave geworden. De tweede editie van 2020. Leden van Die Goude krijgen een exemplaar thuisgestuurd.
Klik op de cover hiernaast voor de weergave van een korte inhoud.

Indien u de gehele inhoud van deze zeer informatieve en rijk geïllustreerde Tidinge wilt lezen, meldt u dan aan als lid via dit formulier.

De Nieuwsbrief van mei is verschenen

De vierde Nieuwsbrief van 2020 is verschenen.
Deze Nieuwsbrief nr. 110 staat weer boordevol met interessantste artikelen, verenigingsnieuws, achtergronden, verslagen en aankondigingen. Klik hiernaast op het logo en de PDF zal zich ontvouwen. Klik vervolgens in  de inhoudsopgave op een artikel en u krijgt het betreffende artikel gepresenteerd. De redactie wenst u veel leesplezier. Wilt u alle voorgaande 109 Nieuwsbrieven nog een keer nalezen klik dan HIER voor een overzicht.

Mededeling van het bestuur

Voorstel tot afwikkeling Algemene Ledenvergadering 2020

Door de coronacrisis kon de Algemene Ledenvergadering op 15 april jl. helaas niet doorgaan. We hoopten nog dat de vergadering voor de zomervakantie zou kunnen worden gehouden, opdat we zouden kunnen voldoen aan de statuten die bepalen dat de ledenvergadering uiterlijk in juni wordt gehouden. Momenteel is duidelijk geworden dat het niet mogelijk zal zijn om in juni een ledenvergadering te houden. Alle evenementen zijn immers verboden tot september en als er al een uitzondering gemaakt gaat worden voor kleinere bijeenkomsten, dan is het onverantwoord om bijeen te komen met velen die tot de risicogroep behoren.

Ondertussen gaan de zaken door. Het bestuur staat voor een aantal beslissingen die niet kunnen worden uitgesteld. Daarom wil het bestuur op 24 juni een pro forma vergadering houden waarbij de besluitvorming schriftelijk wordt voorbereid met de leden. Van alle voorstellen voor de jaarvergadering heeft u kennis kunnen nemen via de Nieuwsbrief en de website. Wanneer u niet kunt instemmen met een of meer van de volgende besluiten, wilt u dat dan kenbaar maken? Lees verder

Die Goude 4-wekelijks in het streekblad deGouda.nl

Elke aflevering gaat uit van een herkenbare plek in de stad (huis, beeld, brug, straat, affiche). Daaraan wordt een stukje Goudse geschiedenis verbonden dat voor veel mensen interessant is. De naam van de rubriek is “Oud GOUDA”
Aflevering 46 is nu gepubliceerd onder de titel: “Gouda’s glanzende mini-monumenten: tegeltableaus”

De redactie van deze rubriek wordt gevormd door: Thea an Wordragen, Paul van Horssen, Sander Enderink en fotograaf Nico J. Boerboom.
Er zal elke 4e zaterdag/zondag van de maand een nieuwe aflevering verschijnen.
Volg deze serie in deGouda.nl of sla e.e.a. “HIER” nog eens na.

Wateralliantie dient zienswijze in op ontwerp-Kaderplan Bodemdaling Binnenstad

De Wateralliantie heeft op 6 april jl. een zienswijze ingediend op het ontwerp Kaderplan Bodemdaling Binnenstad en het ontwerp- Peilbesluit dat op 2 maart jl. ter visie is gelegd door de gemeente Gouda en het hoogheemraadschap Rijnland. U kunt het ontwerp Kaderplan inzien via deze link. Het Gouds Watergilde, werkgroep van Die Goude, is een van deelnemers aan de Wateralliantie.  De Wateralliantie is bezorgd over de voorgenomen besluiten, die –zoals in een bijlage duidelijk wordt gemaakt – niet aansluiten bij de uitkomst van de studies die gemeente en hoogheemraadschap hebben laten uitvoeren. Het ontwerp-KBB richt zich alleen op de aanpak van de wateroverlast in de lage delen van de stad. Bij de afwegingen is de enige toekomstbestendige variant ten onrechte afgevallen. De Wateralliantie stelt een aanpak in fasen voor, waarbij eerst de meest urgente wateroverlast wordt aangepakt, maar er  tegelijk innovatief wordt gewerkt aan het op termijn ‘op hoogte houden’ van Gouda.  Vanaf 2050 kan dan die ‘hooghouden-aanpak’ worden uitgevoerd. 
U kunt de volledige tekst van de zienswijze van de Wateralliantie inzien via deze link.

Najaarsexcursie Oudenbosch zaterdag 3 oktober

Beste leden van Die Goude,

In Oudenbosch laten we u kennismaken met een kostschool, de St Pieterbasiliek uit Rome en een vrijwilligersleger. Deze drie elementen zijn met elkaar verbonden door pastoor Willem Hellemons die in de 19e eeuw de dragende kracht was achter deze enorme activiteiten. We bezoeken het instituut Saint Louis, de Basiliek van Oudenbosch en het Zouavenmuseum.

Hoe kun je een kostschool, een vrijwilligersleger en de St. Pieterbasiliek verbinden? Dit kan alleen in het stadje Oudenbosch waar pastoor Willem Hellemons in de 19e eeuw zijn werk deed.

Foto: Rijksdienst cultureel erfgoed

Lees verder

Stadhuisdienst

stadhuis 2000Op de zaterdagen van april t/m september is het stadhuis geopend van 11.00 tot 16.00 uur, van oktober t/m maart van 11.00 tot 15.00 uur. Onze vrijwilligers ontvangen dan toeristen en andere belangstellenden en verstrekken zij informatie.
Tevens is er de “Die Goude leestafel” waar geïnteresseerden onze boeken en andere uitgaven kunnen kopen.

Helaas zijn er ook zaterdagen waarop wij geen toegang hebben tot het stadhuis. Hierna treft u een lijstje aan van zaterdagen waarop het stadhuis voor Die Goude NIET toegankelijk is:
Mede als gevolg van de corona epidemie is het stadhuis gesloten op de volgende data:

De maanden maart, april en mei en op 6 en 13 juni, 18 juli en 12 september (Open Monumentendag)

Voor meer informatie over deze werkgroep kunt u klikken op de bovenstaande foto van het Stadhuis.