Welkom op de website van

Historische Vereniging Die Goude

met informatie over onder andere
onze activiteiten, zoals de lezingen en de excursies
onze publicaties, zoals historisch tijdschrift de Tidinge, de actuele Nieuwsbrief en de rubriek Oud Gouda

Op deze pagina:
De Tidinge, de Nieuwsbrief, mededeling over de eerstvolgende lezing, berichtgeving van onze Stadhuisdienst, andere actualiteiten en een aankondiging van een nieuwe excursie.

Geschiedenisprijs 2020 van Die Goude uitgereikt

De Geschiedenisprijs 2020 voor leerlingen van Goudse middelbare scholen is donderdag 2 juli jl. uitgereikt aan Timon van den Bosch (5 havo, Driestar College). Namens de jury gebeurde dat door Sander Enderink.
Klik HIER voor een verslag met foto van deze gebeurtenis.

Mededeling van het bestuur

Afwikkeling Algemene Ledenvergadering 2020

Als lid van Die Goude heeft u van ons een voorstel ontvangen tot afwikkeling van de Algemene Ledenvergadering 2020, die door de coronacrisis niet tijdig op een normale manier kon plaatsvinden. Via Nieuwsbrief 110, op de website en via Facebook hebben wij gevraagd om voor 1 juni jl. aan te geven of u bezwaar heeft tegen één of meer van de voorgelegde ontwerpbesluiten. Als bestuur zouden wij daarop een standpunt bepalen en vervolgens op 24 juni een pro forma Algemene Ledenvergadering houden. In onze vergadering van 6 juni jl. hebben wij vastgesteld dat geen enkel lid van de vereniging  bezwaar heeft gemaakt tegen een ontwerpbesluit.  Wij prijzen ons daarmee gelukkig.

Het voorgaande betekent dat de Algemene Ledenvergadering van Die Goude op 24 juni jl. conform voorstel heeft besloten: Lees verder

Die Goude 4-wekelijks in het streekblad deGouda.nl

Elke aflevering gaat uit van een herkenbare plek in de stad (huis, beeld, brug, straat, affiche). Daaraan wordt een stukje Goudse geschiedenis verbonden dat voor veel mensen interessant is. De naam van de rubriek is “Oud GOUDA”
Aflevering 47 is nu gepubliceerd onder de titel: “Nutsspaarbank Gouda op Oosthaven 12”

Buitenzijde van het raam                                Binnenzijde van het raam
Foto’s Nico J. Boerboom

De redactie van deze rubriek wordt gevormd door: Thea van Wordragen, Paul van Horssen, Sander Enderink en fotograaf Nico J. Boerboom.
Er zal elke 4e zaterdag/zondag van de maand een nieuwe aflevering verschijnen.
Volg deze serie in deGouda.nl of sla e.e.a. “HIER” nog eens na.

De mei editie van de Tidinge is verschenen

De nieuwe Tidinge van mei 2020 is er !!
Het is weer een mooie, informatieve en rijk geïllustreerde uitgave geworden. De tweede editie van 2020. Leden van Die Goude krijgen een exemplaar thuisgestuurd.
Klik op de cover hiernaast voor de weergave van een korte inhoud.

Indien u de gehele inhoud van deze zeer informatieve en rijk geïllustreerde Tidinge wilt lezen, meldt u dan aan als lid via dit formulier.

Nieuws van de Lezingencommissie.

In deze periode zijn de lezingen meestal voorbij en beginnen we in september weer. Helaas zijn de laatste lezingen niet doorgegaan door de maatregelen rond het Coronavirus. We hopen dat we in september weer kunnen beginnen en zijn al aan het denken hoe we dat dan moeten gaan organiseren. Maar daar hoort u uiteraard nog van!

Wat we u nu kunnen aanbieden is Toen en Nu; oude foto’s van Gouda met als tegenhanger de huidige situatie. Nico Boerboom heeft daar een leuke presentatie van gemaakt die u hier kunt vinden. Klik daarvoor de volgende link aan TOEN & NU

We zijn bezig om te proberen op deze wijze meerdere filmpjes op de website te zetten, zodat u toch wat meer te weten kunt komen over diverse Goudse onderwerpen. Houd u dus de website in de gaten!

Met een hartelijke groet, Anja, Bas, Clemens en Marian.

De Nieuwsbrief van mei is verschenen

De vierde Nieuwsbrief van 2020 is verschenen.
Deze Nieuwsbrief nr. 110 staat weer boordevol met interessantste artikelen, verenigingsnieuws, achtergronden, verslagen en aankondigingen. Klik hiernaast op het logo en de PDF zal zich ontvouwen. Klik vervolgens in  de inhoudsopgave op een artikel en u krijgt het betreffende artikel gepresenteerd. De redactie wenst u veel leesplezier. Wilt u alle voorgaande 109 Nieuwsbrieven nog een keer nalezen klik dan HIER voor een overzicht.

Najaarsexcursie Oudenbosch zaterdag 3 oktober

Beste leden van Die Goude,

Uiteraard is het onderstaande programma onder het voorbehoud dat dit tegen die tijd kan. Mocht het programma niet door kunnen gaan vanwege de maatregelen dan zijn er geen kosten voor u aan verbonden. We nemen geen risico’s en zullen het programma alleen uitvoeren als dit verantwoord is.

In Oudenbosch laten we u kennismaken met een kostschool, de St Pieterbasiliek uit Rome en een vrijwilligersleger. Deze drie elementen zijn met elkaar verbonden door pastoor Willem Hellemons die in de 19e eeuw de dragende kracht was achter deze enorme activiteiten. We bezoeken het instituut Saint Louis, de Basiliek van Oudenbosch en het Zouavenmuseum.

Hoe kun je een kostschool, een vrijwilligersleger en de St. Pieterbasiliek verbinden? Dit kan alleen in het stadje Oudenbosch waar pastoor Willem Hellemons in de 19e eeuw zijn werk deed.

Foto: Rijksdienst cultureel erfgoed

Lees verder

Stadhuisdienst

stadhuis 2000Op de zaterdagen van april t/m september is het stadhuis geopend van 11.00 tot 16.00 uur, van oktober t/m maart van 11.00 tot 15.00 uur. Onze vrijwilligers ontvangen dan toeristen en andere belangstellenden en verstrekken zij informatie.
Tevens is er de “Die Goude leestafel” waar geïnteresseerden onze boeken en andere uitgaven kunnen kopen.

Helaas zijn er ook zaterdagen waarop wij geen toegang hebben tot het stadhuis. Hierna treft u een lijstje aan van zaterdagen waarop het stadhuis voor Die Goude NIET toegankelijk is:

Historische Vereniging Die Goude houdt zich strikt aan de richtlijnen van het RIVM t.a.v. Corona preventie.

  • Kom daarom niet naar het Stadhuis als u verkoudheidsklachten of verhoging heeft of als iemand uit uw huis koorts en/of benauwdheidsklachten heeft.
  • Houd tijdens uw bezoek minimaal anderhalve meter afstand van elkaar, tenzij u één huishouden vormt.
  • Hoest en nies in de binnenkant van uw elleboog.
  • Schud geen handen.

Op de volgende zaterdagen is het Stadhuis niet toegankelijk voor bezoek:
15 augustus
– 5, 12 en 19 september
(12 september Open Monumentendag)

Voor meer informatie over deze werkgroep kunt u klikken op de bovenstaande foto van het Stadhuis.