Welkom op de website van Historische Vereniging Die Goude

Uitgelicht

Hier vindt u informatie over de doelstelling van de Historische Vereniging Die Goude, zoals de statuten en het actuele beleidsplan. De vereniging organiseert diverse activiteiten, zoals lezingen en excursies. Middels onze publicaties, zoals historisch tijdschrift de Tidinge en de actuele Nieuwsbrief leveren wij onze leden regelmatig interessante artikelen over de geschiedenis van Gouda.


Op deze pagina:

De Tidinge, de Nieuwsbrief, mededeling over de eerstvolgende lezing, berichtgeving van onze Stadhuisdienst en andere actualiteiten.

Algemene Ledenvergadering op 12 april 2023

Het bestuur van Historische Vereniging Die Goude nodigt haar leden uit voor de Algemene Ledenvergadering (ALV) op woensdagavond 12 april a.s. in sociëteit Concordia, Westhaven 27.

De avond begint om 20.00 uur met een korte lezing door Henkjan Sprokholt over de Gouda Tijdmachine, een samenwerkingsproject met het Streekarchief Midden-Holland.

Na de pauze volgt (naar verwachting rond 21:00 uur), de eigenlijke ledenvergadering. De agenda vindt u hier:

Lezing: De Gouda Tijdmachine (GTM)

De maquette van Gouda 1562 in het museum is het bewijs dat je met ‘saaie’ gegevens uit het archief iets bijzonders kunt maken. Door huis voor huis archiefbronnen door te snuffelen is uiteindelijk dit betrouwbare schaalmodel ontstaan.
Met die gegevens uit het archief kunnen we nog veel meer mooie dingen maken. De hoeveelheid informatie die er ligt opgeslagen, is enorm. Gegevens over percelen, over belastingopbrengsten, over strafzaken, over gebouwen en vooral: over mensen, over Gouwenaars. Wat zou je wel niet kunnen maken als je ál die gegevens zou verzamelen?

De lezing is in sociëteit Concordia, Westhaven 27, begint om 20.00 uur en is gratis toegankelijk. Deze lezing zal voorafgaand zijn van de ALV op woensdag 12 april.

Tidinge 1 2023: Sint-Jozef, paardenmarkten en een oorlogsschip

Cover Tidinge 2022-4De eerste Tidinge van Die Goude van 2023 heeft een gevarieerd aanbod.
Koen Goudriaan duikt met zijn bijdrage ‘Sint Jozef, Michiel Claesz en het timmermansgilde’ dieper in de geschiedenis van schilderij ‘Het Jozefaltaar’ dat u vast wel gezien heeft in de prachtige tentoonstelling in de Sint-Jan tijdens Gouda750. Wie was eigenlijk die schilder en wat weten we over het timmermansgilde?

De Nieuwsbrief van april (nr 130)

Voorpagina nieuwsbrief 130Hier vindt u de laatste nieuwsbrief. Nieuwsbrief 130 bestaat uit twee delen. In de “echte” Nieuwsbrief staat veel actuele info over de vereniging: over de komende Algemene Ledenvergadering, de lezing, over de excursiecommissie, de Gouda Tijdmachine, het Watergilde, enz. Maar er zijn ook veel inhoudelijke bijdragen aan de historie van onze stad te lezen

bijvoorbeeld over Zwaansgat 15 of Spieringstraat 101, over brouwerij het Dubbeld Anker of de Sint-Joostkapel, over de Kerkcollectie Digitaal of Jan Bleuland, over apothekeres Nellij Bonte of over Gretel Hahn, geportretteerd door Carla Rodenberg.
In een aparte bijlage is het Activiteitenverslag 2022 ondergebracht, dat een beknopt maar helder beeld geeft van de inzet van onze werkgroepen, commissies en besturen. Wij hopen dat u het ook interessant vindt.

Stadhuisdienst

Stadhuis te GoudaOp de zaterdagen van april t/m oktober is het stadhuis geopend van 11.00 tot 16.00 uur.
Onze vrijwilligers ontvangen dan toeristen en andere belangstellenden en verstrekken zij informatie.
Tevens is er de “Die Goude leestafel” waar geïnteresseerden onze boeken en andere uitgaven kunnen kopen.

Helaas zijn er ook zaterdagen waarop wij geen toegang hebben tot het stadhuis. Op de volgende zaterdagen is dit het geval:

-22 april
-27 mei
-17 juni
-24 juni
-2 september
-9 september (Open Monumentendag)
-16 september (wel open, maar misschien eerder dicht)
-23 september.

Financiën

Op woensdag 13 april 2022 heeft Historische Vereniging Die Goude haar Algemene Ledenvergadering gehouden.

Hier treft u de belangrijkste conceptbesluiten. In de Algemene Ledenvergadering in april 2023 moet het verslag van de vergadering van 13 april 2022, inclusief deze besluiten, worden goedgekeurd.

Vervolgens vindt u hier het ingevulde standaardformulier voor de publicatieplicht om te voldoen aan de ANBI-status van de vereniging. Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling. De status voor Die Goude is de status van een culturele ANBI, omdat onze vereniging zich geheel richt op de geschiedenis van Gouda en omgeving. Dat betekent dat onze donateurs belastingvoordelen kunnen krijgen.
Het standaardformulier laat niet toe dat we het hele activiteitenverslag 2021 kunnen laten zien. Daarom is dat nog apart leesbaar gemaakt.

Tenslotte nog het overzicht van het activiteitenverslag over 2021. Dit verslag geeft een overzicht van de activiteiten van Die Goude in 2021.