Welkom op de website van

Historische Vereniging Die Goude

met informatie over onder andere
onze activiteiten, zoals de lezingen en de excursies
onze publicaties, zoals historisch tijdschrift de Tidinge, de actuele Nieuwsbrief en de rubriek Oud Gouda

Op deze pagina:
De Tidinge, de Nieuwsbrief, mededeling over de eerstvolgende lezing en andere actualiteiten, een mededeling van de Stadhuisdienst en de aankondiging van twee nieuwe excursies.

Mededeling van het bestuur

De afgelopen tijd heeft het bestuur hard gewerkt om de ledenvergadering voor te bereiden. Deze vergadering was gepland op 15 april, maar gezien de coronacrisis kan de vergadering niet doorgaan.

Toch hebben we gemeend u de te behandelen informatie toe te sturen via de nieuwsbrief en deze te publiceren op de website. Op deze wijze kunt u alvast kennis nemen van de zaken waarover beslist wordt op de ledenvergadering:
– de verantwoording van het bestuur over het afgelopen jaar,
– de begroting voor dit jaar,
– het beleidsplan voor de jaren 2020 – 2023,
– het benoemen van enkele bestuursleden.
Deze informatie kunt u bereiken via DEZE LINK [betreft de agenda met met de jaarstukken 2019-2020]. Het concept beleidsplan treft u als PDF aan onder DEZE LINK.

De stadhuisdienst is al eerder gestopt en de boekenmarkt afgelast. De komende twee lezingen en de eerstvolgende excursie kunnen vanzelfsprekend ook niet doorgaan. We wachten zoals iedereen op de instructies van de overheid en beraden ons dan hoe en wanneer de ledenvergadering dan kan worden gehouden.

Hopelijk ziet het er op 1 juni positiever uit.
Ten slotte wensen wij u een goede gezondheid toe.

Gerard van Ham, voorzitter            Bart Pors, secretaris

De communicatie via Tidinge, Nieuwsbrief, Website, Facebook en rubriek Oud Gouda wordt zoveel mogelijk ongewijzigd voortgezet.

De Nieuwsbrief van maart/april is verschenen

De derde Nieuwsbrief van 2020 is verschenen.
Deze Nieuwsbrief nr. 109 staat weer boordevol met interessantste artikelen, verenigingsnieuws, achtergronden, verslagen en aankondigingen. Klik hiernaast op het logo en de PDF zal zich ontvouwen. Klik vervolgens in  de inhoudsopgave op een artikel en u krijgt het betreffende artikel gepresenteerd. De redactie wenst u veel leesplezier. Wilt u alle voorgaande 108 Nieuwsbrieven nog een keer nalezen klik dan HIER voor een overzicht.

Die Goude 4-wekelijks in het streekblad deGouda.nl

Elke aflevering gaat uit van een herkenbare plek in de stad (huis, beeld, brug, straat, affiche). Daaraan wordt een stukje Goudse geschiedenis verbonden dat voor veel mensen interessant is. De naam van de rubriek is “Oud GOUDA”
Aflevering 44 is geschreven door Jean-Philippe van der Zwaluw en gepubliceerd onder de titel: “Van Sacramentskerk tot gezondheidscentrum”

De redatie van deze rubriek wordt gevormd door: Thea an Wordragen, Paul van Horssen, Sander Enderink en fotograaf Nico J. Boerboom.
Er zal elke 4e zaterdag/zondag van de maand een nieuwe aflevering verschijnen.
Volg deze serie in deGouda.nl of sla e.e.a. “HIER” nog eens na.

De februari editie van de Tidinge is verschenen

De nieuwe Tidinge van februari 2020 is er !!
Het is een mooie, informatieve en rijk geïllustreerde uitgave geworden. De eerste editie van 2020. Leden van Die Goude krijgen een exemplaar thuisgestuurd.
Klik op de cover hiernaast voor de weergave van een korte inhoud.

Indien u de gehele inhoud van deze zeer informatieve en rijk geïllustreerde Tidinge wilt lezen, meldt u dan aan als lid via dit formulier.

Najaarsexcursie Oudenbosch zaterdag 3 oktober

Beste leden van Die Goude,

In Oudenbosch laten we u kennismaken met een kostschool, de St Pieterbasiliek uit Rome en een vrijwilligersleger. Deze drie elementen zijn met elkaar verbonden door pastoor Willem Hellemons die in de 19e eeuw de dragende kracht was achter deze enorme activiteiten. We bezoeken het instituut Saint Louis, de Basiliek van Oudenbosch en het Zouavenmuseum.

Hoe kun je een kostschool, een vrijwilligersleger en de St. Pieterbasiliek verbinden? Dit kan alleen in het stadje Oudenbosch waar pastoor Willem Hellemons in de 19e eeuw zijn werk deed.

Foto: Rijksdienst cultureel erfgoed

Lees verder

Stadhuisdienst

stadhuis 2000Op de zaterdagen van april t/m september is het stadhuis geopend van 11.00 tot 16.00 uur, van oktober t/m maart van 11.00 tot 15.00 uur. Onze vrijwilligers ontvangen dan toeristen en andere belangstellenden en verstrekken zij informatie.
Tevens is er de “Die Goude leestafel” waar geïnteresseerden onze boeken en andere uitgaven kunnen kopen.

Helaas zijn er ook zaterdagen waarop wij geen toegang hebben tot het stadhuis. Hierna treft u een lijstje aan van zaterdagen waarop het stadhuis voor Die Goude NIET toegankelijk is:
Mede als gevolg van de corona epidemie is het stadhuis gesloten op de volgende data:

De maanden maart, april en mei en op 6 en 13 juni, 18 juli en 12 september (Open Monumentendag)

Voor meer informatie over deze werkgroep kunt u klikken op de bovenstaande foto van het Stadhuis.