Geschiedenisprijs 2021 – 2022

Print Friendly, PDF & Email

Geschiedenisprijs  2021 – 2022

Historische Vereniging Die Goude stelt jaarlijks een prijs in voor het beste geschiedeniswerkstuk dat voor het eindexamen gemaakt wordt in de examenklassen 2020-2021 en voor de beste praktische opdracht in de voorexamenklassen 2021-2022.

Waarom…
Die Goude wil de belangstelling van middelbare scholieren voor de geschiedenis in het algemeen, voor die van Nederland en in het bijzonder voor die van Gouda vergroten.

Voor wie is de prijs bestemd…
Voor eindexamenleerlingen van  Goudse middelbare scholen en voor de leerlingen in de voorexamenklassen, afdelingen havo en vwo.

Wat moet je ervoor doen…
Je maakt voor je eindexamen een werkstuk voor het vak geschiedenis. Je docent beoordeelt het werkstuk. Zijn jij en je docent het erover eens dat het werkstuk geslaagd is, dan kunnen jullie besluiten het werkstuk in te sturen.

Waarop wordt het werkstuk beoordeeld…
De jury kijkt vooral naar originaliteit van het onderwerp, natuurlijk of het eigen werk is en naar je bronnen (hoe heb je boeken, een archief, websites gebruikt)

De jury…
De jury bestaat uit Marijke de Jong, Sander Enderink, Anja Roelofs, Mark Berckenkamp en Paul van Horssen. Vier zijn historici, drie hebben ervaring in het middelbaar onderwijs en alle vijf zijn lid van Die Goude.

Bekijk verder voordat jullie deelnemen het reglement ‘Geschiedenisprijs’

Reacties en inzendingen graag naar: geschiedenisprijs@diegoude.nl