Geschiedenisprijs

Print Friendly, PDF & Email

Geschiedenisprijs

Historische Vereniging Die Goude stelt jaarlijks een prijs in voor het beste geschiedeniswerkstuk dat voor het eindexamen gemaakt wordt in de examenklassen 2019-2020.

Waarom…
Die Goude wil de belangstelling van middelbare scholieren voor de geschiedenis in het algemeen, voor die van Nederland en in het bijzonder voor die van Gouda vergroten.

Voor wie is de prijs bestemd…
Voor eindexamenleerlingen van  Goudse middelbare scholen, afdelingen havo en vwo.

Wat moet je ervoor doen…
Je maakt voor je eindexamen een werkstuk voor het vak geschiedenis. Je docent beoordeelt het werkstuk. Zijn jij en je docent het erover eens dat het werkstuk geslaagd is, dan kunnen jullie besluiten het werkstuk in te sturen.

Waarop wordt het werkstuk beoordeeld…
De jury kijkt vooral naar originaliteit van het onderwerp, natuurlijk of het eigen werk is en naar je bronnen (hoe heb je boeken, een archief, websites gebruikt)

De jury…
De jury bestaat uit Marijke de Jong (was kortgeleden nog docent geschiedenis), Sander Enderink, Anja Roelofs (coördinator management Ministerie van Binnenlandse Zaken en veel jury-ervaring),  Paul van Horssen (historicus en ervaren in het middelbaar onderwijs). Alle vier zijn lid van Die Goude.

Wat is de prijs…
De voorzitter van Die Goude maakt op de jaarvergadering van de vereniging op woensdag 15 april 2020 bekend wie uiteindelijk heeft gewonnen. De prijs zal bestaan uit een boek en een bioscoopbon. De prijswinnaars en andere belangstellenden zijn op die avond van harte welkom. Van de prijswinnaars wordt verwacht, dat zij hun werkstuk kort presenteren door middel van een Powerpoint of een filmpje.

Wanneer inleveren?
Na de beoordeling van je werkstuk door je docent is het tijd om samen na te gaan of je werkstuk  de moeite waard  is om in te sturen. Zijn je docent en jij het erover eens dat het werkstuk geslaagd is, dan kunnen jullie besluiten het werkstuk in te sturen. Uiterste inzenddatum is 29 februari 2020. Je docent stuurt het werkstuk digitaal naar geschiedenisprijs@diegoude.nl

Bekijk verder voordat jullie deelnemen het reglement ‘Geschiedenisprijs’

Reacties en inzendingen graag naar: geschiedenisprijs@diegoude.nl