Inleiding publicaties

Print Friendly, PDF & Email

Vanaf het begin van de oprichting van Die Goude zijn er meer dan 40 boeken en bundels gepubliceerd over Goudse historisch-culturele onderwerpen. Sommige zijn in eigen beheer uitgegeven, andere in samenwerking met een uitgever of een bevriende instantie. De publicaties maken deel uit van de reeks ‘Verzameling bijdragen van de Historische Vereniging Die Goude’.

Klik op één van de onderwerpen onder dit artikel voor een overzicht van de betreffende categorie publicaties.

Vermeldenswaardig is de ontwikkeling van kwartaalblad Tidinge van Die Goude. De eerste uitgaven van de Tidinge waren eenvoudig van opzet: een gestencild blaadje van 8 pagina’s. Vanaf 1986 werd het blad gedrukt. In 1990 is niet alleen het uiterlijk gewijzigd, maar ook het karakter van de Tidinge. Het veranderde van een verenigingsblad in het historisch tijdschrift dat het nu nog is. In 2009 kreeg het magazine de huidige vormgeving: vierkant en met veel kleurenfoto’s.

De rol van verenigingsblad werd overgenomen door de Nieuwsbrief, die zeven keer per jaar uitkomt, telkens voorafgaand aan een lezing. In de Nieuwsbrief is ook ruimte voor kortere artikelen, waarmee het recente verleden van Gouda in beeld gebracht wordt.

Boeken   –   Nieuwsbrieven   –   Tidingen   –   Andere publicaties