Waterconferenties

Print Friendly, PDF & Email

Klik hier voor de verslagen van eerdere conferenties

Tien waterconferenties

We begonnen in de eerste waterconferentie met een pleidooi voor het opengraven van grachten in Oudhollandse watersteden. Heel snel kwamen andere belangen dit doel ondersteunen: Meer oppervlakte water is goed voor “droge voeten” en “gezond water”, maar ook het stadsschoon en de cultuurhistorie zouden ervan profiteren. De waterwereld veranderde zo onze doelen. Het terugbrengen van het eeuwenoude waterweefsel van onze binnenstad werd een nieuw doel. Dus ook restauratie van sluizen, kades en bruggen.

Tijdens de periode van de tien conferenties zijn in Gouda vele bruggen gerestaureerd, evenals de sluis “Reeuwijks Verlaat”, de “Donkere Sluis” en de “Stolwijkersluis”. Er is er meer aandacht voor kades, doorvaarbaarheid van de stad en de vaarverbindingen met andere watersteden. Nieuwe kansen voor recreatie, toerisme en de stadseconomie, kwamen in vele conferenties aan de orde.

De Goudse ontwikkelingen zijn exemplarisch voor alle andere watersteden. Voorbeelden van ontdempen en doorvaarbaar maken van onder andere ‘s-Hertogenbosch en Breda zijn weer voorbeeldend voor Gouda.

De wereld is veranderd. Klimaatverandering, nieuwe deltaprogramma’s, etcetera vragen om duurzame implementaties van een Oudhollandse waterstad, waar het overvloedige water beter dan thans weg kan stromen, en waar tevens onze stad weer doorvaarbaar wordt gemaakt. Het statement: “Als het water weer gaat stromen, krijgt Gouda zijn ziel terug” is nog steeds van kracht, terwijl de argumenten toenemen juist door de veranderde omstandigheden.

Duurzaamheid op het gebied van water vraagt om participatie, niet alleen van overheden en waterschappen, maar ook van burgers. Burgerinitiatieven zullen echter altijd vragen dat iets van hun droom verwezenlijkt wordt. Zoals het Watergilde blijft vragen om het weer functioneel maken van de Havensluis, zal het bedrijfsleven er via toerisme van willen profiteren. Belangengroepen en overheden zullen bereid moeten zijn langs elkaar te schuren en in dialoog tot betere meer duurzame plannen te komen. Voor Gouda mag “het schuren” (schoonspoelen van de grachten) ook letterlijk genomen worden.

De conferentie is bedoeld voor onder andere medewerkers van gemeenten, provincies, waterschappen, toeristische organisaties, rijksdiensten, maar ook voor belangenorganisaties, bouwondernemingen en ingenieursbureaus. Leden van historische verenigingen en stichtingen, Boschlogen, Goudologen en anderen die interesse in de historie van het water van hun stad hebben, kunnen elkaar ontmoeten en kennis uitwisselen. Kortom, iedereen met serieuze belangstelling voor water in en om onze steden is welkom.

Wij geloven dat door te leren van de historie, hedendaagse plannen aan waarde winnen.