Zesde verzameling bijdragen

Print Friendly, PDF & Email

Gedrukt door N.V. Drukkerij v/h Koch @ Knuttel – Gouda

Digitaal ontsloten door Nico J. Boerboom in 2020

(klik op het onderwerp in de inhoudsopgave. De verenigingsinformatie staat op deze pagina en de artikelen zullen u gepresenteerd worden als een PDF document)

INHOUD:

LIJST VAN AFBEELDINGEN EN KAARTEN:
1. Op de titelpagina: Reproductie van een wapen van Gouda uit de 17de eeuw. (Het houtblok is in 1705 gedeeltelijk gebruikt voor het herdrukken der “Regeeringslijsten” door Joh. Endenburg, stadsdrukker op de Markt, in “de Chroniek”).
2. Kleiwegspoort te Gouda. (Naar een lithographie door H. H. Vetter te Gouda uit de eerste helft van de 19de eeuw. Oorspronkelijk gedrukt bij Hieling te Rotterdam en uitgegeven door G. B. van Goor te Gouda. Verzameling Stedelijke Musea te Gouda. Cliché Goudsche Machinale
Garenspinnerij).
3. Steenbakkerij “Gouderak”, omstreeks 1937. (Foto B. Swanenburg. Cliché Goudsche Machinale Garenspinnerij).
4. Plattegrond van de Emuniteiten (het rechtsgebied) der Kapittelkerken te Utrecht, naar Jacob van Deventer.
5. Kaart van de omgeving van de Mallegatsluis. (Gedeelte van de Rijks Rivierkaart: Blad no. 1. Hollandsche IJssel, 1902).
6. Kaart van de omgeving van de Mallegatsluis. (Gedeelte van een kaart uit “Rapport over verbinding Hollandsche IJssel en Gouwe” door Ir J. M. W. van Elzelingen, 1918).
7. Binnenhof van het Hofje van Buytenwech (het Roomse Hofje) aan de Nobelstraat te Gouda. (Verzameling Stedelijke Musea te Gouda).
8. Globaal geologisch profiel van Gouda A.
9. Globaal geologisch profiel van Gouda B.
10. Portret van Prof. Dr. J. Bleuland.
11. Wapen van Prof. Dr. J. Bleuland.
12. De Magistraat der Stad Gouda, zittende ter vierschaar. (Naar een aquarel uit de 2de helft der 18de eeuw, aanwezig in de verzameling der Stedelijke Musea te Gouda).

WOORD VOORAF:
Het is in de praktijk van het leven zóó, dat zij die gaarne een klein deel van hun tijd zouden willen opofferen voor de verzameling bijdragen, hiervoor geen gelegenheid hebben, terwijl aan hen, die deze gelegenheid wel hebben, de lust ontbreekt.
Het is hierom ten zeerste te waardeeren, dat op beide groepen uitzonderingen bestaan. Er zijn scribenten, die toch nog gelegenheid
vinden en er zijn er, die zich weten te vermannen.
Aan deze beide groepen is het gelukt weer een boekje met bijdragen samen te stellen.
Aan deze schrijvers komt de dank van onze vereeniging toe.

Gouda, December 1949                                        Dr. Mr. J. SMIT

BESTUUR, ERELEDEN, REDACTIE-COMMISSIE, MEDEDELINGEN

BESTUUR:

Mr. Dr. K. F. 0. JAMES, Erevoorzitter.
Dr. Mr. J. SMIT, Voorzitter.
J. H. CARLIER, Secretaris.
D. A. GOEDEWAAGEN, Penningmeester.
J. G. W. F. BIK.
G. BOUWMEESTER.
J. L. VAN EIJK.
P . DALMATIUS VAN HEEL, O.F.M.
D. L. DE JONG.

ERELEDEN:
S. H. VAN DER KRAATS Sr.
A. R. VAN DE PUTTE.

REDACTIE-COMMISSIE:
Dr. A. SCHEYGROND, Voorzitter.
J. H. CARLIER, Secretaris.
G. C. HELBERS.

MEDEDELINGEN:
De schrijvers der onderscheidene bijdragen zijn persoonlijk voor de inhoud daarvan verantwoordelijk.
Secretariaat: Van Swietenstraat 7, Gouda.
Postrekening van “Die Goude”: No. 397093, Gouda.

 

In behandeling