Algemeen

Print Friendly, PDF & Email

In 1932 werd in ‘Het Schaakbord’ (een voormalig etablissement aan de Kleiweg) de Oudheidkundige Kring Die Goude opgericht.

Het Schaakbord

Café Het Schaakbord

In 2003 is de Oudheidkundige Kring omgevormd tot een Historische Vereniging.

Oud logp

De vereniging telt nu een kleine 1000 leden. Een groot deel van onze leden is actief betrokken bij de activiteiten van de vereniging. De vereniging zou immers niet kunnen bestaan zonder de inzet en activiteiten van tientallen enthousiaste leden die helpen bij de voorbereiding van de lezingen, de publicaties en boekenmarkten, de rondleidingen enzovoorts.

Het postadres van de vereniging is: Postbus 307, 2800 AH Gouda

Bankrekeningen: NL79ABNA0507415450 en NL51INGB0000397093

Kamer van Koophandel nummer: 40464606

Die Goude is een culturele ANBI met RSIN-nummer 006397578

ANBI betekent ‘Algemeen Nut Beogende Instelling’. Dit houdt in dat een schenking aan Die Goude, als Algemeen Nut Beogende Instelling, volledig is vrijgesteld van schenkbelasting en erfbelasting.

De statuten van de Historische Vereniging Die Goude vindt u HIER
Het huishoudelijk reglement van de vereniging vindt u HIER.