Historie Gouda

Print Friendly, PDF & Email

Gouda in jaartallen

IJssel

1272Graaf Floris V (1254-1296) verleent op 19 juli op voorspraak van Nicolaas van Cats, de voogd van Sophie van der Goude, stadsrechten aan Gouda. De burgers krijgen vrijstelling van tolgeld voor eigen schepen en goederen.
1340Begin van de aanleg van singels en ommuring ten behoeve van de stadsvergroting.
1361Eerste grote stadsbrand.
1438Tweede grote stadsbrand.
1445Gerard Leeu, een van de eerste boekdrukkers, wordt in Gouda geboren.
1452Het stadhuis op de Markt wordt voltooid. Gouda is in grootte de vijfde stad van Holland.
1487Gouda telt 350 bierbrouwerijen. Desiderius Erasmus treedt in in het Augustijnerklooster te Gouda.
1500 Gouda voert 15 miljoen liter kuitbier uit en telt 8 kloosters.
1556Begin van plaatsing in de Sint-Janskerk van gebrandschilderde glazen van Dirk en Wouter Crabeth.
1572 Gouda bezet door de Geuzen. Eén klooster in brand, een ander geplunderd. De Sint Janskerk wordt tijdig door de overheid gesloten, er vindt in Gouda géén beeldenstorm plaats. De kerk wordt later ongeschonden overgedragen.
stadsbeeld
1585Na de val van Antwerpen vestigen zich tapijt- en gobelinwevers in Gouda.
De oudste gedrukte plattegrond van Gouda van G. Braun en W. Crabeth verschijnt.
1595De Goudse gebroeders De Houtman maken hun eerste 'schipvaert' naar Oost-Indië.
1602Er breekt een pestepidemie uit. Voor de woning van de zieken moet een bos stro hangen ter waarschuwing.
1606Engelse huurlingen leren Goudse pottenbakkers pijpmaken. In 1679 zijn er al 160 pijpmakerijen.
1671Het waaggebouw van Pieter Post aan de Markt komt gereed. Er wordt een nieuw hotel De Zalm gebouwd dat niet hoger mag zijn dan de nieuwe Waag.
1750Gouda telt 20.000 inwoners. 4000 mannen en 3000 vrouwen verdienen de kost met het maken van pijpen in 319 pijpenfabriekjes.
1787 Prinses Wilhelmina wordt aangehouden bij Vlist en naar Gouda geleid. Aan het einde van de patriottentijd vinden plunderingen plaats. Het aantal inwoners daalt tot onder 12.000.
1799 De gilden worden ontbonden. Burgers en soldaten dansen om vrijheidsbomen op de Markt en bij het Weeshuis.
1820Verval van pijpindustrie door de opkomst van de sigaar.
1830Afbraak van de stadsmuren. In 1854 wordt de laatste stadspoort gesloopt.
1855De spoorlijn Gouda-Utrecht wordt in gebruik genomen. Komst van nieuwe industrieën: een kaarsenfabriek, exportproducten aardewerk, stroopwafels.
1900Het aantal inwoners is gegroeid tot 22.000.
1935Een nieuwe scheepvaartverbinding tussen IJssel en Gouwe wordt buiten de stad om aangelegd. Start van eerste planmatige stadsuitbreidingen.
panoramaDefKlein
1940De binnenstadsgracht Nieuwehaven wordt gedempt. Na de oorlog volgen meer grachten. Gouda telt 35.000 inwoners.
1944Een geallieerd bombardement verwoest het treinstation. 8 doden, 10 gewonden.
1964Vergroting van Gouda's grondgebied met Bloemendaal en Plaswijck.
1977De wekelijkse markt van varkens en biggen, de grootste in Nederland, vertrekt. Gouda telt meer dan 50.000 inwoners

Bekijk ook de informatie over bekende Gouwenaars en de Goudse canon! Op Youtube staat een filmpje uit 1923 over Gouda.