Relaties

Print Friendly, PDF & Email

Die Goude heeft op haar werkterrein een aantal formele relaties. Ze worden hieronder vermeld. Daarnaast wordt een netwerk aan informele contacten onderhouden, zowel door het bestuur als door de werkgroepen. Daaronder kan ook de uitwisseling worden gerekend die plaats vindt met andere historische verenigingen in Zuid-Holland en Utrecht.

Die Goude neemt deel aan het Historisch Platform Gouda (HPG), waarin zo’n 20 organisaties elkaar vinden die op een of andere wijze betrokken zijn bij de cultuurhistorie van Gouda. In het platform stemmen deze ‘vrienden van het HPG’ hun activiteiten op elkaar af. Daarnaast kent het HPG een aantal eigen projecten, zoals de organisatie van de cursussen Goudologie en het presenteren van de Goudse canon. Zie verder www.historischplatformgouda.nl

Die Gouda onderhoudt via verschillende projecten een nauwe relatie met het Streekarchief Midden-Holland (SAMH). Via een akte van schenking heeft de vereniging haar bestanden aan films en videobanden in handen gegeven van het archief. Die Goude heeft ook haar foto-archief overhandigd aan SAMH. Hiervoor is een akte van inbewaringstelling opgesteld. Zie verder www.samh.nl.

Die Goude heeft een overeenkomst ‘Bediening sluizen binnenstad’ gesloten met de gemeente Gouda. Dit is een belangrijke basis voor het werk van de werkgroep Gouds Sluiswachtersgilde. Zie verder www.gouda.nl

Die Goude is lid van de Bond Heemschut, onze nationale erfgoedvereniging. Zie verder www.heemschut.nl