Tabaksnijverheid

Print Friendly, PDF & Email

Welkom
In september 2012 zijn we gestart aan de opbouw van een dossier met als titel de geschiedenis van de Goudse tabaks- en sigarennijverheid. In een aantal rubrieken zal aandacht worden besteed aan deze bedrijfstak. De onderverdeling in tijdvakken is:

1. Vóór 1814
2. 1815 – 1860
3. 1860 – 1918
4. 1918 – heden

In de periode vóór 1814 waren er nog geen sigarenfabrieken in Gouda. Wel waren er een aantal tabaksfabrieken of tabakskerverijen.
Een van de bekendste was de tabaksfabriek van de firma J.F. Herman en zoon. Dit bedrijf werd in 1735 opgericht. Het bedrijf was gevestigd op de Lange Tiendeweg 60 in Gouda. Na 1916 werd het bedrijf verplaatst naar Hilversum.

Tot nu toe zijn er een zevental artikelen geplaatst, waarvan vier artikelen in de periode 1860-1918 en drie in de periode 1918 heden.
Verondersteld wordt dat een groot aantal Gouwenaars en Oud-Gouwenaars nakomelingen zijn of familiebanden hebben met Goudse sigarenmakers en sigarenfabrikanten, tabakskervers en tabaksfabrikanten. We nodigen iedereen uit om hun verhalen daarover kenbaar te maken.

Met vriendelijke groet,
Bert Bohnen