Doelstelling

Print Friendly, PDF & Email

De vereniging kent de volgende doelen:

  • Het bevorderen en verspreiden van de kennis van de geschiedenis en oudheden van Gouda en omgeving
  • Het behoud en herstel van monumenten.

Deze doelstelling is vastgelegd in artikel 4 lid 1 van de statuten. De vereniging wil dit doel (zie artikel 4 lid 2) onder andere bereiken door het uitgeven van boeken en periodieken, het houden van lezingen en excursies en het in contact treden met de gemeente en met andere organisaties die actief zijn op het werkterrein van de vereniging.

U vindt hier de volledige tekst van de statuten van Die Goude.