Gouda 1991 – 2020

Print Friendly, PDF & Email

KRONIEK VAN GOUDA VANAF 1966

Goudse geschiedenis in jaartallen opgetekend vanaf 1966 door

Jean-Philippe van der Zwaluw

Hierbij zijn de volgende bronnen gehanteerd:

 • Duizend jaar Gouda;
 • Tidinge, edities 1983 t/m 2020;
 • Nieuwsbrieven, edities 2004 t/m 2020;
 • Oud Gouda, edities 2016 t/m 2020;
 • Goudse Post, edities 2013 t/m 2020;
 • Website Die Goude, diverse pagina’s.
1991
 • De gemeente presenteert een conceptprogramma Stadsvernieuwing 1991-1995.
 • De toekomstige bestemming van de voormalige Goudse Lichtfabrieken aan de Hoge Gouwe is onderwerp van discussie.

  De voormalige Lichtfabriek in verval – Foto: Nico J. Boerboom

 • Reeuwijk en Waddinxveen verliezen een deel van hun grondgebied aan Gouda dankzij een gemeentelijke herindeling.
 • Oprichting van de eerste wijkteams, waarin wijkbewoners hun krachten bundelen met verschillende instanties zoals politie, woningbouwcorporaties en welzijnszorg.
 • Start van de verbouwing van Hotel de Zalm.
 • De fundamenten van de Rotterdamse poort aan de Veerstal worden opgegraven.
 • Zorgverzekeraar Trias ontstaat na een fusie van de Goudsche Vereeniging voor Genees-, Heel- en Verloskundige Hulp (uit 1897) met andere ziekenfondsen uit de (directe) omgeving.
 • De Rijks HBS wordt aan de gemeente overgedragen en wordt onderdeel van de Goudse Scholengemeenschap (GSG). Deze wordt in 2002 omgedoopt in GSG Leo Vroman.
 • Historische Vereniging Die Goude begroet dit jaar haar 800ste lid.
 • De Stichting Vrienden van Archief en Librije stelt de Ignatius Walvisprijs in.
 • Project Gouda Havenstad wordt door de gemeenteraad goedgekeurd (12 november).
 • Aanvang nieuwbouw moskee Nour aan de Raam.
1992
 • Geboorte van Marijke Ouboter te Gouda, singer-songwriter (12 januari).
 • Heidemij Adviesbureau B.V. brengt rapport uit over de haalbaarheid van verschillende opties voor het Bolwerk en de Goudse Lichtfabriek (februari).
 • De brug van Hekendorp, de Wilhelmina van Pruisenbrug, wordt in gebruik genomen en tegelijkertijd wordt de pont bij het klooster opgeheven (23 mei).
 • De oude schouwburg aan de Boelekade wordt afgebroken. Youp van ’t Hek componeert een afscheidsgedicht.

De oude Schouwburg aan de Boelekade. Foto: SAMH

 • De nieuwe schouwburg wordt geopend (30 september).

  De nieuwe Schouwburg aan de Boelekade – Foto: Nico J. Boerboom

 • Die Goude viert haar 60-jarig jubileum in de Nieuwe Schouwburg (26 oktober).
 • Tentoonstelling over Gheraert Leeu in het Catharina Gasthuis.
1993
 • Studiedag over Gheraert Leeu (5 februari).
 • De gemeente voert, samen met de Stichting SPOOR en archeologische vereniging Golda, opgravingen uit in de Keizerstraat.
 • Er wordt mede door de kerkvoogdij van de hervormde kerk een algemeen plan opgesteld voor de conservering van alle cartons van de gebrandschilderde Glazen van de Sint-Janskerk.
 • Sociëteit ‘De Réunie’, gevestigd in het pand Oosthaven 17, viert in het voorjaar het 150-jarig bestaan en brengt een jubileumboek uit.
 • Moskee Nour aan de Raam wordt geopend door de ambassadeur van Marokko (18 september).

  Moskee Nour aan de Raam – Foto Nico J. Boerboom

 • Vrijmetselaarsloge De Waare Broedertrouw verlaat haar pand aan de Hoge Gouwe, dat in1856 was aangekocht.
 • Eerste overzichtstentoonstelling over Plateelbakkerij Zuid-Holland.
1994
 • In het kader van Gouda Cultuurstad 1994 worden tal van activiteiten georganiseerd en publicaties uitgebracht. De Goudse Stichting voor Letteren, Gheraert Leeu, ziet het licht en zal de navolgende jaren dichtbundels uitgeven.
 • Zestig vertegenwoordigers van historische verenigingen en aanverwante organisaties uit Zuid-Holland komen in de Agnietenkapel bijeen (4 juni).
 • Waarnemend Commissaris der Koningin in Zuid-Holland mevr. dra. I. Günther spreekt tijdens de ingebruikname van de gerestaureerde wandtapijten in de trouwzaal van het (oude) stadhuis (11 juni).
 • Het 400-jarig bestaan van de stadslibrije wordt gevierd.
 • De stad bereikt de omvang van 70.000 inwoners.
 • In het Gouds Metaheerhuis achterin de tuin van het voormalig Joods Bejaardentehuis aan de Oosthaven, ooit een huisje voor het ritueel reinigen van de doden, is een gedenkplek voor de 327 vermoorde Goudse Joden ingericht (17 juni).

Metaheerhuis aan de Oosthaven – Foto: Nico J. Boerboom

 • Er wordt een geologische kaart van Gouda en omstreken gemaakt.
 • Bewoners van het Rode Dorp kiezen in meerderheid voor sloop van hun woningen en vervanging door nieuwbouw.
 • Het voormalige terrein van de Goudsche Machinefabriek wordt bebouwd met woningen (Van Strijenstraat en Van Vreumingenstraat) en appartementen (Kattensingel).
 • Connexxion neemt het busvervoer van en naar Gouda over van Westnederland.
1995
 • Archeologische vereniging Golda verricht een onderzoek op een terrein aan de Wachtelstraat, juist buiten de stadsgrachten. Ook geeft zij een penning uit ter gelegenheid van 600 jaar markt.
 • Die Goude presenteert haar 25ste verzameling bijdragen, Gouda in de Tweede Wereldoorlog, in samenwerking met het Verzetsmuseum.
 • Aanvang van de restauratie van het (oude) stadhuis.

Staatssecretaris Nuis overhandigt het subsidiebedrag voor de restauratie aan wethouder Scholten Foto: Gemeente Gouda

Een beeld van de dakrestauratie – Foto A.G.P. van der Aa

 • Op het Bolwerk wordt een archeologische opgraving uitgevoerd, voorafgaand aan een bodemsanering.
 • Gemeente wil restanten van de stadsmuur aan de Vest uitgraven om te onderzoeken of het loont om deze te restaureren.
 • Het college van burgemeester en wethouders roept de vrijwilligerspenning in het leven.
 • Het algemeen bijzonder onderwijs, het voormalige voorbereidend beroepsonderwijs, de voormalige Mavo en het Sint-Antoniuscollege (Havo, atheneum, gymnasium) gaan samen in het rooms-katholieke Sint-Antoniuscollege, dat al sinds 1949 als onderwijsinstelling actief is.
 • De afdeling Gouda e.o. van het Nederlandse Rode Kruis bestaat 125 jaar.
 • In de wijk Goverwelle wordt De Oostpoort, een multifunctioneel centrum, in gebruik genomen (25 oktober) met als eerste huurder de Hervormde Wijkgemeente III.
 • Het Kaasexposeum, museum over kaas(makerij), neemt zijn intrek in De Waag (april).
1996
 • Vrijmetselaarsloge De Waare Broedertrouw betrekt haar nieuwe onderkomen aan de Nicolaas Beetsstraat in de wijk Korte Akkeren.
 • Afronding van de restauratie van het (oude) stadhuis.
 • Die Goude neemt het initiatief tot het schrijven van een nieuwe stadsgeschiedenis, wat uiteindelijk zal resulteren in het boek Duizend jaar Gouda. Ook wordt voor het eerst een Historisch Café georganiseerd (19 november).
 • In de Oostpolder wordt onder leiding van de stadsarcheoloog Ruurd Kok een boerderij opgegraven die uit ongeveer 1100 stamt. Archeologen vinden ook het oude kerkhof van Bloemendaal terug.
 • Leden van de Gereformeerde Gemeenten in Nederland verlaten na een conflict met ds. Van den Berg de Stationspleinkerk en bouwen op de plaats van de voormalige witlofkwekerij aan de Gerbrandylaan hun eigen Rehobothkerk.

Rehobothkerk aan de Gerbrandyweg – Foto: Nico J. Boerboom

 • Het remonstrantse poortje, dat toegang gaf tot de remonstrantse kerk in de Keizerstraat,  wordt gerestaureerd en in oude staat hersteld.
 • Het streekarchief wordt ondergebracht in de geheel verbouwde Klaas de Vriesschool.
 • Drie Goudse verzorgingstehuizen, Gouwestein, Ronssehof en Savelberg, fuseren tot SOGEO en reorganiseren hun werkorganisaties.
1997
 • Koningin Beatrix opent het gerestaureerde (oude) stadhuis (24 januari). Zij ontvangt het themanummer van de Tidinge dat ter gelegenheid van de beëindiging van de restauratie is opgesteld.
 • Er wordt een proefopgraving uitgevoerd om te onderzoeken of Gouda ooit rond een motte is ontstaan. Ook wordt de kelder van Endenburg, Westhaven 65, onderzocht.
 • De diaconessen herdenken dat ze in Gouda 100 jaar hun werk van christelijke barmhartigheid uitvoeren.
 • Het Fonds Goudse Glazen (opgericht 1938) brengt eind 1997 twee gebrocheerde boekjes uit ter gelegenheid van het feit dat de laatste glas-in-loodramen 50 jaar eerder werden teruggeplaatst in de Sint-Janskerk.
 • In Gouda-Noord wordt in de Pauluskerk een volwaardig orgel in gebruik genomen.

  Orgel Pauluskerk Gouda, gebouwd door firma L. Verschueren – Foto: Orgelfoto.nl

 • De Werkgroep Binnenstad West wordt opgericht naar aanleiding van de voorgenomen herziening van het bestemmingsplan Binnenstad West.
 • In Oosterwei wordt een extra politiepost geopend vanwege de toenemende gevoelens van onveiligheid.
 • De Oudheidkundige Kring “Die Goude” viert haar 65-jarig bestaan in de Veste, Ridder van Catsweg 300 (20 oktober).
 • Unilever verkoopt Unichema, haar chemische poot, aan ICI.
1998
 • Nadat andere cultuurhistorische verenigingen zich bij de Werkgroep Binnenstad West hebben aangesloten, ontstaat de overkoepelende Stichting Platform Binnenstad West. Deze wordt niet lang daarna hernoemd tot Platform Binnenstad en haar Randen.
 • Het saneringsprogramma Hollandsche IJssel, bedoeld om de rivier schoner en mooier te maken, wordt gestart, nadat de gemeente het Beeldkwaliteitsplan Hollandsche IJssel heeft aangenomen.
 • Het (rooms-katholieke) dekenaat Gouda gaat op in het dekenaat ‘Het Groene Hart’.
 • In de wijk Oosterwei wordt de moskee Sallam geopend.
 • Vaartocht met Klipperaak “Regina” vanaf de Turfsingel via Nieuwe Vaart- Gouwe- Hollandse IJssel tot Ouderkerk a/d IJssel (16 mei).
 • Taptoe Harmonie De Pionier op de Markt t.g.v. het 90 jarig bestaan (12 juni).
 • Het Gouds Draaiorgelfestival wordt georganiseerd (9 juli).
 • Het brugwachtershuisje op de Kleiwegbrug wordt aangewezen als gemeentelijk monument.

  Brugwachtershuisje Korte Vest – Foto: Nico J. Boerboom

1999
 • De gemeente presenteert de ‘Cultuurhistorische analyse Achter de Simt-Jan’, een analyse van de grote rijkdom aan grote en kleine cultuurhistorische elementen die karakteristiek zijn voor dit gedeelte van de binnenstad (februari).
 • Het masterplan voor het Bolwerk wordt afgerond (maart).
 • Er worden archeologische opgravingen op de Raam 9-23 uitgevoerd, waarbij vondsten worden gedaan maar zonder dat er echter sporen van een oude gracht of omwalling worden gevonden (augustus-september).
 • Het Verzetsmuseum Zuid-Holland richt een tentoonstelling in over vluchtelingen uit Chili die in Nederland zijn beland.

  Het Verzetsmuseum aan de Turfmarkt – Foto: Nico J. Boerboom

 • De grote conservatie-actie van de cartons van de Goudse Glazen wordt afgerond.
 • Er wordt een gezamenlijke Historische Dag georganiseerd als opmaat voor de oprichting van het Historisch Platform, waarin zeventien stichtingen en verenigingen hun inspanningen op geschikte momenten en plaatsen trachtten te bundelen.
 • In de binnenstad wordt een Straat Cultuur Theatermarkt gehouden.
 • De Ronde van Nederland start in de Goudse binnenstad (24 augustus).
 • De Coornhert-Liga beëindigt haar activiteiten.
 • Unichema wordt herdoopt in Uniqema.
2000
 • Vervanging van het gevelreliëf op het Waaggebouw in replica door Ton Mooy (april).
 • Na zestig jaar stilstand draait molen De Roode Leeuw weer zijn wieken.

  Molen De Roode Leeuw aan de Vest – Foto: Nico J. Boerboom

 • In de binnenstad wordt het Internationaal Gouds Pottenbakkersfestival gehouden (1 en 2 juni).
 • Het complex van 177 woningen van woningbouwvereniging Sint Joseph, gebouwd van 1921 tot 1923 tussen de Karnemelksloot, de IJssellaan en de Burgemeester Martenssingel, wordt gerenoveerd.
 • De stichtingsakte van het Historisch Platform passeert de notaris (september).
 • Museum Het Catharina Gasthuis houdt een keurdag voor Gouds plateel (28 oktober).
 • Het bordeelverbod wordt opgeheven, de gemeente kan voortaan voorwaarden stellen aan de exploitatie van de (drie) bestaande bordelen (oktober).
 • Johannes Cornelis Balvert, bekend als de Schrik van Gouda (“de Balvert”) vanwege de door hem tijdens de Tweede Wereldoorlog in en rond Gouda gepleegde misdrijven, overlijdt in Oberhausen (22 oktober).
 • De Stichting Restauratie Stolwijkersluis pakt haar activiteiten weer op. Zij streeft naar behoud, restauratie en hernieuwde functionering van het sluiscomplex met toebehoren, en bescherming van het omliggende gebied.

  De Stolwijkersluis in ernstig verval – Foto: Nico J. Boerboom

 • De Bernhardflat viert haar 30-jarig bestaan (december).
 • De interkerkelijke Stichting Christelijke Hulpverlening (SCH), verantwoordelijk voor het beheer over het Swanenburgs Hofje, herdenkt haar 20-jarig bestaan.
2001
 • Gouda krijgt toestemming om in westelijke richting (Westergouwe) uit te breiden.
 • Stedelijk Museum Het Catharina Gasthuis verzorgt de expositie Van decor naar design, Kunstenaars in de Goudse aardewerkindustrie 1898-1940 (24 maart t/m 10 juni).
 • Wethouder A. Melaard onthult een bronzen herdenkingsplaquette ter gedachtenis aan de Joodse Begraafplaats aan de Boelekade, die is aangebracht in de muur van de Stichting Jeugdzorg aan de Boelekade (16 mei).

  Plaquette Joodse begraafplaats Boelekade – Foto: Nico J. Boerboom

 • Bij opgravingen in de buurt van de Vierde Kade worden sporen gevonden van een leerlooierij.
 • Er wordt een plaquette onthuld bij ‘het ouderlijk huis’ van Leo Vroman aan de Krugerlaan 87 (juni).
 • Verzekeringsholding ‘De Goudse N.V.’ fuseert met Tiel Utrecht en wordt aldus een middelgrote verzekeraar (juni).
 • Die Goude zet een eerste eigen website op. Tevens wordt het Gouds Watergilde opgericht, als werkgroep van Die Goude.
 • Kroonprins Willem-Alexander en zijn verloofde Máxima Zorreguieta bezoeken de Sint-Janskerk (8 oktober).
 • Commando-overdracht van generaal-majoor Termont en generaal- majoor Ceiie met parade op de Markt te Gouda (16 november). Hiermee wordt het definitieve einde ingeluid van Gouda als garnizoensstad.
 • De Goudse vrijmetselaars, verenigd in de loge De Waare Broedertrouw, vieren hun 200-jarig bestaan (31 december).
2002
 • Gouda treft een financiële regeling met het Rijk waardoor het op korte termijn mogelijk wordt de artikel 12-status kwijt te raken, waarbij de gemeente onder financiële curatele van het Rijk staat.
 • De gemeente begint met de uitvoering van de Nota Detailhandel, waarin het beleid t.a.v. horeca en winkels uiteengezet wordt.  Winkeliers worden geconfronteerd met het verbod om reclameborden, bakken met aanbiedingen, tafels en stoeltjes enzovoort, voor hun gevels te plaatsen omdat deze obstakels voor mindervaliden vormen en het historische stadsbeeld aantasten.
 • In de Agnietenkapel wordt een bijeenkomst gehouden rond de vraag of de gedempte stadsgrachten weer terug in het stadsbeeld zouden moeten keren (21 februari).
 • Museum het Catharina Gasthuis exposeert de cartons van de Goudse Glazen (16 maart t/m 15 juni). Ook het Streekarchief verzorgt een expositie gewijd aan de cartons.
 • De drie rooms-katholieke parochies in Gouda gaan voortaan samen als één parochie onder de naam Heilige Antonius-parochie (1 augustus).
 • De Goudse Scholengemeenschap wordt hernoemd: GSG Leo Vroman (1 augustus).
 • Na jaren voorbereiding verschijnt de nieuwe stadsgeschiedenis: Duizend jaar Gouda. Het boek wordt gepresenteerd in de Goudse Schouwburg waarbij tevens het 70-jarig bestaan van Die Goude wordt herdacht (7 oktober). Dit werk is inmiddels uitverkocht en daarom digitaal via de website van Die Goude te raadplegen (zie onder ‘Publicaties’).
 • Het archief van de Hervormde Gemeente van Gouda wordt in bewaring gegeven aan het Streekarchief Hollands Midden (oktober).
2003
 • Voor het eerst verschijnen er kleurenfoto’s in de Tidinge, het kwartaalblad van Die Goude (januari). De archieven van Die Goude, teruglopend tot 1932, worden aan het Streekarchief overgedragen.
 • De Oudheidkundige Kring Die Goude wordt, omdat de naam enigszins gedateerd aandoet, officieel omgedoopt in Historische Vereniging Die Goude (april).
 • Inez Meter wordt als eerste tot Gouda’s stadsdichteres uitgeroepen.
 • Toneelvereniging ‘De Schijnwerper’ en een twintigtal zangers van het jubilerende mannenkoor Gouda’s Liedertafel, dat dit jaar tachtig jaar bestaat, . voeren een processie naar de oude begraafplaats aan de Bloemendaalseweg uit, zoals deze zich rond 1600 zou kunnen hebben voltrokken. Dit alles in het kader van de Open Monumentendagen 2003 (12 september).
 • Gemeente stelt samen met de Vereniging Bescherming Bloemendaalseweg een Concept Beheerplan op met als doel het cultuurhistorisch waardevolle karakter van het gebied langs de weg zo goed mogelijk te behouden en/of te versterken (september).
 • In het Catharina Gasthuis viert de Pijpelogische Kring Nederland het 25-jarig jubileum (11 oktober).
 • Sigarenspeciaalzaak Jaske in de St. Anthoniestraat, ontstaan in 1865, sluit zijn deuren.
2004
 • De gemeente stelt het projectplan ‘Cultureel- en Havenkwartier 2004-2014’ vast. Hierin wordt onder meer gesproken over heropening van de Havensluis en reconstructie van het Veerstalgebied.
 • De Mallemolen, waarvan op dat moment alleen de romp resteert, wordt als Rijksmonument aangewezen. Hierdoor wordt restauratie mogelijk.

  De overgebleven romp van de Mallemolen – Foto: Molendatabase

 • Start van fondsenwerving voor de versnelde restauratie van de laatste 24 cartons.
 • Erasmus wordt door de lezers van de Rijn en Gouwe uitgeroepen tot ‘Grootste Gouwenaar aller tijden’.
 • In vijf steden tegelijk, waaronder Gouda, wordt een Waterconferentie gehouden waarbij gemeentebesturen hun waterplannen toelichten en met belangstellenden in debat gaan. Voor Gouda is het de eerste keer dat een dergelijke conferentie wordt gehouden (15 mei).
 • De eerste Kadedagen worden georganiseerd. Deze worden reeds in 2005 omgedoopt in Havenstaddagen.
 • Archeologische vereniging Golda verricht onderzoek naar de bodem onder en rond de boerderij Gouderaksedijk 131.
 • De Goudse Vee- en Kaasmarkt (GoVeKa) wordt opgeheven.
 • De Stichting Boughaz wordt opgericht (3 september). Deze stelt zich onder meer ten doel het voor de huidige en latere generaties Marokkanen in Nederland, in het bijzonder de regio Gouda, herkenbaar maken van hun geschiedenis, zowel hier te lande als daarbuiten.
 • Historische Vereniging Die Goude brengt haar eerste nieuwsbrief uit, een publicatie ter aanvulling op kwartaalblad Tidinge (december).
 • Burgemeester W.M. Cornelis opent in het Verzetsmuseum Zuid-Holland de tentoonstelling ‘De stad spreekt’ (10 december).
2005
 • Historische Vereniging ‘die Goude’ en het Binnenhavenmuseum Turfsingel (BIHAT)richten de Stichting Gouda Havenstad op  om activiteiten en manifestaties op en om de Goudse grachten te bundelen.
 • In de Stedenbouwkundige Visie voor de Binnenstad en haar Randen wordt opnieuw gepleit voor heropening van de Havensluis ten einde de doorvaart door de binnenstad te herstellen. Door de reconstructie van het Veerstalgebied zou de relatie tussen stad en rivier moeten worden hersteld.
 • Het restauratieproject van de laatste 24 te behandelen cartons van de Goudse Glazen gaat van start (begin april).
 • Aansluitend aan de waterconferentie wordt de eerste tocht door de Goudse grachten met een fluisterboot gehouden.
 • Op Nieuwe Park West wordt het nieuwe politiebureau Centrum West in gebruik genomen.
 • De eerste cursus Goudologie wordt gegeven, georganiseerd door het Historisch Platform Gouda en bestaande uit tien lessen over de verschillende aspecten van de Goudse geschiedenis.
 • Op de plaats van het voormalige klooster Stein wordt door een klein gezelschap de geboortedag van Erasmus gevierd (28 oktober).
 • Gouda bij Kaarslicht viert zijn 50e editie (13 december).
 • De onder auspiciën van de Stichting Boughaz gemaakte documentaire ‘Emigratie en remigratie. Over dromen en werkelijkheden’ beleeft in de Goudse Sint-Janskerk haar première (17 december).
2006
 • Rusthuis Gouwestein viert het 50-jarig bestaan (28 januari).
 • Op het terrein van het voormalige klooster Steyn worden een veldverkenning en geofysisch onderzoek uitgevoerd (februari en april).
 • Het Gouds Watergilde stelt een Werkplan 2006-2015 op, een uitwerking op het onderwerp water van het Beleidsplan 2006 – 2008 (Gouda, april) van de Historische Vereniging die Goude.
 • Wageningen Studies in planning  presenteert het Masterplan Stolwijkersluis in het (oude) stadhuis (1 maart).
 • Inrichting en opening (december) van het Nationaal Farmaceutisch Museum in het pand “De Moriaan” (Westhaven 29). Het Goudse Pijpen- en Plateelmuseum verhuist naar het Catharina Gasthuismuseum (tegenwoordig Museum Gouda geheten).

  Museum De Moriaan – Foto Nico J. Boerboom

 • De artikelen van de Tidinge worden digitaal raadpleegbaar via www.Goudanet.nl, een databestand met zoekmachine van de Goudse Bibliotheek, Musea en Streekarchief.
 • Het Historisch Platform verzorgt een cursus Goudologie voor raadsleden en ambtenaren van de gemeente, Rambo genaamd, waarbij de historische aspecten worden gekoppeld aan de actualiteit (aanvang september).
 • Gouds Shantykoor West Zuidwest brengt in een theaterproductie het bewogen leven van de Goudse zeeheld Johan den Haen tot leven.
2007
 • Gouda verschijnt op de TNT-postzegelserie van ‘Mooi Nederland’.
 • De gemeente stelt de Mobiliteitsvisie Gouda 2007-2020 en de nota ‘Gouda fietst beter door! Beleidsplan voor het fietsverkeer’ op.
 • Het bedrijf Goedewaagen mag zich voortaan ‘koninklijk’ noemen en tooit zich dan ook met de naam “Royal Goedewaagen”.
 • Gemeente Gouda en hoogheemraadschap van Rijnland organiseren met medewerking van het Watergilde van die Goude in de Sint-Janskerk een themadag van het Platform Waterpraktijk (1 maart).
 • Historische Vereniging die Goude vraagt de nieuwe minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, dr. R.H.A. Plasterk, en het hoogheemraadschap van Schieland zich in te zetten voor de Stolwijkersluis.
 • Het evenement Strips op de Markt aanschouwt het licht.
 • MuseumGouda verzorgt een tentoonstelling over Henri L.A. Breetvelt, ‘Koning der Plateelschilders’ (3 maart t/m 9 juni).
 • Het plan tot ontdemping van het Nonnenwater wordt door de gemeente opgeborgen vanwege de hoge uitvoeringskosten.
 • Er breekt brand uit in ’t Zonnetje, Keizerstraat 4 (mei).
 • Bewoners van Oost- en Westhaven leggen verhalen over hun huis vast in de brochure: ‘Havenverhalen……; grachtenpanden en hun verhaal’. Dit vormt de inleiding voor Verhalen achter de Voordeur.
 • Zo’n 1200 bezoekers komen het Badhuis aan de Lange Groenendaal bekijken dat op Open Monumentendag  te bezichtigen valt (8 september). De Stichting Open Monumentendag Gouda brengt de eerste Erfgoud uit.
 • De Stichting Vrienden van Archief en Librije viert haar 25-jarig jubileum (1 oktober).
 • Die Goude viert haar 75-jarig bestaan met een feestelijke avond in de Sint-Janskerk (8 oktober).
 • Onder de noemer ‘Verrassend Gouda’ zendt TV Gouwestad een serie uit over niet-alledaagse onderwerpen uit Gouda’s verleden (vanaf december).

  Nico Habermehl presenteert samen met Gouwestad “Verrassend Gouda”

 • Vanaf juni is de site http://www.geschiedenisvanzuidholland.nl/ online, en vanaf 20 december zijn de vele duizenden foto’s uit de streekarchieven van Midden-Holland en Rijnlands Midden ook via deze site beschikbaar.
2008
 • Ter gelegenheid van het 175-jarig bestaan van de Algemene Begraafplaats in de wijk Korte Akkeren brengt de Stichting Oude Begraafplaats een boek uit getiteld: Stenen tot Leven gebracht (1832-2007).
 • In de serie ‘Groeten uit Nederland’, acht korte films voor inburgeraars, staat Gouda centraal in de film over Gezondheid, waarvoor opnamen zijn gemaakt in het Catharina Gasthuis en het Farmaceutisch Museum.
 • Specifiek voor Gouda wordt de gebiedsvisie Hollandsche IJssel 2020 opgesteld en door de raad vastgesteld.
 • Het Rode Dorp wordt gesloopt (aanvang april).
 • Een van de oudste watergangen in de Goudse binnenstad, onder Wijdstraat, Dubbele Buurt en Achter de Kerk, wordt tijdelijk drooggelegd i.v.m. een restauratie.
 • Gouds Watergilde, gemeente Gouda en Stichting Gouda Havenstad verzorgen de vijfde editie van de Waterconferentie (23 oktober).
 • Veel Gouwenaars protesteren tegen de plannen tot sloop van het Spaardersbad, een Rijksmonument, aan de De la Reylaan.

  Het Spaardersbad – Foto: Nico J. Boerboom

 • Het Historisch Platform vormt een werkgroep die de canon Goudse geschiedenis zal voorbereiden.
 • De singels rondom de oude binnenstad liggen vol schepen als Gouda de locatie is voor een reünie van de Landelijke Vereniging voor het Behoud van Historische Bedrijfsvaartuigen (LVBHB).
 • De Goudse Sociëteit ‘de Réünie’ brengt een jubileumboek uit omwille van het 165-jarig bestaan.
2009
 • Het kwartaalblad van Die Goude, de Tidinge, ondergaat een flinke metamorfose. Ze start ook een weblog: http://diegoude.blogspot.com (ook te benaderen vanaf de website). Verder komt een nieuwe website voor Goudanet gereed.
 • Geënt op een voorstel van het Historisch Platform uit 2006 verzoekt de gemeente aan Archief, Bibliotheek en Historisch Platform om samen te werken aan een programma van eisen voor het laatste deel van de restauratie van de Jeruzalemkapel.
 • De Stationspleingemeente keert weer terug in het kerkverband van de Gereformeerde Gemeente in Nederland (februari).
 • De Archeologische Vereniging Golda richt in haar pand Achter de Kerk 11 een tentoonstelling in met hoogtepunten uit 40 jaar archeologisch onderzoek door de vereniging.
 • De Mallemolen wordt ingrijpend gerestaureerd (project loopt door tot 2010).
 • Na vier jaar wordt het project Hollandse Waterstad afgesloten.
 • De gemeente besluit het gebouw Arti Legi te verkopen; de VVV moet naar de Waag verhuizen.

  Gebouw Arti Legi als VVV kantoor – Foto: Nico J. Boerboom

 • De ontwikkeling van het Cultureel- en Havenkwartier aan de zuidzijde van de Goudse binnenstad komt nagenoeg tot stilstand. Platform Binnenstad en Stichting Gouda Waterstad organiseren een debat in het Schipperswachtlokaal over het openen van de Havensluis (25 november).
 • Eerste paal wordt geslagen voor nieuwe woningen op het Bolwerk (half december).
 • Gedeputeerde Staten gaan akkoord met het verstrekken van subsidie voor de restauratie van de Stolwijkersluis (december).
2010
 • Beëindiging van het Nationaal Farmaceutisch Museum door gemeentelijke bezuinigingen en ontruiming van het gebouw. Het pand De Moriaan komt leeg te staan en wordt door de gemeente te koop aangeboden.
 • Het Hoogheemraadschap van Schieland stemt in meerderheid vóór restauratie van de Stolwijkerschutsluis, waardoor deze in gang kan worden gezet (maart).
 • Een burgerinitiatief om de Jeruzalemkapel te restaureren en te beheren verwerft ruim 600 handtekeningen, die aan de gemeenteraad worden overhandigd.
 • Eerste jaar waarin Die Goude een stadswandeling organiseert, met als thema ‘Misdaad en Straf’, ter gelegenheid van het feit dat 150 jaar geleden voor het laatst een doodstraf in de stad werd voltrokken. De nieuwsbrief wordt voortaan zoveel mogelijk elektronisch verstuurd.
 • Gemeenteraad van Gouda neemt een motie aan over het weer terugbrengen van de zuidelijke toegang tot de historische stadshaven (30 juni).
 • Op het Open Podium van de gemeente houdt Soesja Citroen een pleidooi voor de komst van Stolpersteine in Gouda ter herdenking van de tijdens WOII vermoorde Joden (september) en ontvangt niet veel later een aanvangssubsidie van de gemeenteraad.
 • Start van de verkoop van de op het Bolwerk te realiseren hof- en atelierwoningen (september).
 • Een paleografiewerkgroep onder leiding van Jan Willem Klein start onder auspiciën van de Stichting Vrienden van Archief en Librije de transcriptie van een handschrift uit ongeveer 1700. Uit dit initiatief zal uiteindelijk Gouda op Schrift (GOS) ontstaan.
 • De geografische aanduiding ‘Gouda Holland’ wordt voor kaas door de Europese Commissie een beschermde aanduiding (oktober).
 • Gouwestad TV zendt elke twee weken items uit de Goudse canon uit (vanaf oktober).
 • De gerestaureerde Mallemolen wordt feestelijk heropend (18 september).

  Mallemolen – Foto: Nico J. Boerboom

2011
 • Gouds Watergilde en Platform Binnenstad en haar Randen bieden tijdens de Waterconferentie de gemeente een Stappenplan ‘Gouda Sterk aan de IJssel’ aan voor de reconstructie van het Veerstalgebied en de Havensluis (21 juni).
 • De Anne de Vriesschool aan de Gedenklaan wordt gesloopt.
 • Gunter Demnig plaatst de eerste (zeven) Goudse Stolpersteine op vier adressen, dankzij subsidie van de gemeente.
 • Er worden voor het eerst vrouwen toegelaten tot de Sociëteit de Réunie.
 • Tijdens Gouda Culinair wordt een pilaartje van het monument voor de Geboeders Houtman in het gelijknamige plantsoen beschadigd; enkele weken later worden de vier bronzen (scheeps)delen gestolen.

  Monument voor de gebroeders Houtman Foto: Nico J. Boerboom

 • De gemeente laat een cultuurhistorische analyse van de verschillende delen van de stad maken.
 • De Stolwijkerschutsluis wordt in oude staat hersteld dankzij een grondige restauratie (maart – september), waardoor de Krimpenerwaard weer vanaf de Hollandsche IJssel per boot bereikbaar is.

  De restauratiewerkzaamheden aan de sluis in volle gang – Foto: Nico J. Boerboom

  De sluis is prachtig gerestaureerd en de betonnen brug is vervangen – Foto: Nico J. Boerboom

 • Het restauratieproject van de laatste 24 te behandelen cartons van de Goudse Glazen wordt afgerond. Ter gelegenheid hiervan wordt een symposium over de cartons gehouden (22 november).
 • Het gebouw Arti Legi wordt aangekocht door Gerda en Louwrens Dijkstra.
2012
 • Het bedrijf Bontenbal Bouw, bezig met de bouw van hof- en atelierwoningen op het Bolwerk, gaat failliet (april).
 • De structuurschets voor het Veerstalgebied, opgesteld door Die Goude in nauwe samenwerking met het Watergilde en het Platform Binnenstad, wordt afgerond en gepresenteerd.
 • De gemeente presenteert het ontwerpbestemmingsplan Schiedams Hoge Zeedijk, met o.a. .hoge damwanden langs de Hollandsche IJssel en de mogelijkheid voor dichte hoogbouw langs de rivier.
 • Demnig plaatst Stolpersteine op 21 locaties in de stad (eind augustus).

  Gunter Demnig plaatst Stolpersteine in de Lange Groenendaal Foto: Nico J. Boerboom

 • Arriva neemt het busvervoer in en rond Gouda over van Connexxion.
 • In de Korte Akkeren wordt een nieuw rioleringsstelsel aangelegd, waarna de wegen worden opgehoogd en opnieuw bestraat.
 • De karakteristieke woningen met diepe tuinen aan Westerkade en Snoystraat maken plaats voor moderne eengezinswoningen en appartementen onder de naam Gouwe Akkeren.
 • De werkzaamheden voor de aanleg van een tweede, grotere sluiskolk in het Sluiseiland naast de huidige Julianasluis gaan van start.
 • Die Goude viert haar 80-jarig jubileum met veel activiteiten in de jubileummaand, waaronder een feestelijke avond in de Sint-Janskerk (12 oktober). Het eerste deel van het nieuwe straatnamenboek verschijnt, getiteld Gouwenaars en hun stad. Er zullen nog drie delen volgen, het laatste in 2014. Tevens wordt besloten de lezingen voortaan in Concordia te houden.
 • Het gebouw Arti-Legi wordt gerestaureerd en krijgt van zijn eigenaren weer een culturele functie. Hanneke Groenteman opent het gebouw officieel (29 november).
 • Project sanering Hollandsche IJssel wordt afgerond.
2013
 • De Historische Vereniging die Goude heeft met ingang van 1 januari 2013 de status culturele ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling).
 • Voor het eerst in de geschiedenis krimpt de collectie van Museum Gouda. Uit ruimtegebrek worden er 500 objecten van de hand gedaan, waarvan 50 bruiklenen en 450 afstotingen. Restanten van wapenborden van Goudse regentenfamilies worden geplaatst in de nieuw ingerichte ‘Schatkamer’ van Museum Gouda.
 • De Goudse jongerensociëteit So What! Viert het vijftigjarig jubileum (3 maart).
 • De Duitse kunstenaar Gunter Demnig plaatst op negen locaties Stolpersteine, waaronder 56 in de stoep voor het voormalige Centraal Joods Tehuis aan de Oosthaven.
 • De eerste woningen van het project Bolwerk worden opgeleverd: enige huurwoningen in de Lazarusstraat (april).
 • Er wordt booronderzoek uitgevoerd in de Van Beverninghkapel in de Sint-Janskerk.
 • Aan de Ridder van Catsweg wordt een herinneringsplaquette m.b.t. de Catharinahoeve geplaatst. Eerder werden er al 9 Stolpersteine neergelegd.

  Gedenkplaats Catharinahoeve met Stolpersteine Foto: Nico J. Boerboom

 • Het Gouds Sluiswachtersgilde wordt opgericht. Meteen na ondertekening van de overeenkomst met de gemeente wordt bij de Donkere Sluis de eerste demonstratie gegeven (11 oktober).
 • De monumentale stal van de boerderij aan de Gouderaksedijk blijft gespaard voor de sloophamer.
 • Onder het motto ‘Gouda, historische stad in de 21e eeuw’ ontwikkelen twee internationale teams Futurology studenten van de Haagsche Hogeschool een visie voor Gouda 2020 op het gebied van winkelen en toerisme.
 • De parkeergarage naast het nieuwe Huis van de Stad bereikt haar hoogste punt.
 • Opening van de Hanepraij, de nieuwste locatie van Zorgpartners met plaats voor 230 cliënten met verpleeghuiszorg (27 november).
 • Wethoudster Wendy Ruwhof opent samen met de Nederlandse Kampeerauto Club de vernieuwde camperplaats op het parkeerterrein Klein Amerika (28 november).
 • Het Kunstcafé Gouda stopt met zijn activiteiten.
 • Het inloophuis voor (ex-)kankerpatiënten en hun naasten De Gele Linde wordt geopend.
 • Aan de Van der Palmstraat wordt een nieuwe speelplek voor kinderen gecreëerd.
 • Met de bouw van de Pelikaan, een project van achttien herenhuizen en acht appartementen aan de rand van het centrum, achter de Fluwelensingel, wordt een begin gemaakt.
 • Het ledenaantal van Die Goude beweegt zich rond de 900.
 • De Goudse pijpenmakerij wordt erkend als Immaterieel Cultureel Erfgoed (2 december).
 • Het Groene Hart Ziekenhuis (GHZ) opent de deuren van de nieuwbouw voor de eerste polikliniekpatiënten in haar locatie aan de Bleulandweg  (9 december).
 • De nieuwe bioscoop, Cinema Gouda, bereikt het hoogste punt (19 december).
2014
 • De Drukkerswerkplaats herstelt de traditie van de Koppermaandagprent.
 • Een ingrijpende en kostbare restauratie van het koorgedeelte in de Sint Janskerk neemt een aanvang. In een grafkelder worden enkele eeuwenoude skeletten ontdekt (mei).
 • Het Hoofdbureau van politie aan de Houtmansgracht wordt gesloten. Dit bureau verhuist naar Nieuwe Gouwe OZ, op de locatie Houtmansgracht worden appartementen gebouwd.
 • Na een grondige verbouwing is de voormalige chocoladefabriek (en daarna stadskantoor) aan Klein Amerika klaar om de centrale vestiging van de bibliotheek te huisvesten, samen met het streekarchief en de Drukkerswerkplaats (28 februari).

  De Chocoladefabriek aan Klein Amerika Foto: Nico J. Boerboom

 • De Waag wordt schoongespoten en voorzien van duivenwering. Tevens wordt het gevelreliëf kunstmatig verouderd.
 • De eerste fase van de restauratie van de Vrouwetoren, w.o. een versteviging van de fundering, wordt afgerond.
 • De Spoortunnel ondergaat een facelift.
 • In zijn woonplaats Fort Worth (Texas) overlijdt dichter en bioloog Leo Vroman op 98-jarige leeftijd (22 februari).
 • De nieuwe stationsgarage naast het Huis van de Stad gaat officieel open (4 maart).
 • Het Cultuurhuis `De Garenspinnerij’ wordt officieel geopend (7 maart).
 • Met Open Atelier Gouda maken de deelnemers een doorstart van de bekende kunstroute Kunstmoment (12 en 13 april).
 • Medewerkers van Archomedia leggen de grafkelders in het koor van de Sint Jan bloot.
 • Verpleeghuis Julianastaete sluit zijn deuren.
 • Het Streekarchief Midden-Holland (SAMH) verhuist naar de Chocladefabriek (publieksfunctie) en het Gouwedepot (archieven), (mei en juni).
 • De eerste Stagrada,. Steinse Agrarische Dag, wordt gehouden (14 juni).
 • De tweede Julianasluis wordt officieel geopend (20 juni).

  De capaciteit van de Julianasluis is verdubbeld – Foto: Nico J. Boerboom

 • Op bedrijventerrein Gouwe Park start de nieuwbouw van afvalbeheerder Cyclus.
 • Gemeente wil 335.000 euro bezuinigen op de wijkteams, maar stelt deze ingreep na protesten tot 2016 uit.
 • Diet Albas vervaardigt een panoramaschilderij van de Raam van honderd jaar geleden voor de zijmuur van Raam 113.
 • Het Pauzelandschap Potterspoort wordt door omwonenden tijdelijk heringericht, in afwachting van de uiteindelijke bestemming van het gebied, met een grote koe van betonnen legoblokken als blikvanger.
 • Nadat in 1965 de aardewerkfabriek van de PlaZuid aan de Turfsingel werd gesloten, opent na een verbouwing de Kleischuur als horecagelegenheid.
 • Croda wint de MVO Award 2014 van de Stichting Fairtrade Gouda voor haar prestaties op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen.
 • Teneinde jongeren meer te interesseren voor de Goudse geschiedenis wordt besloten een Geschiedenisprijs in te stellen voor middelbare scholieren.
 • Kinderboerderij De Goudse Hofsteden wordt tijdelijk gesloten vanwege de uitbraak van vogelgriep.
 • Maatschappelijke organisaties en de gemeente ondertekenen een intentieverklaring voor de opzet van twee extra sociale teams, die inwoners helpen die kortdurend ondersteuning of begeleiding nodig hebben.
 • Het ambacht plateelschilderen in Gouda komt op de Nationale Inventaris Immaterieel Cultureel Erfgoed in Nederland (3 december).
2015
 • De ‘remake’ van het schilderij van Hendrick van Vliet uit 1662, het eerste interieurschilderij van de Sint Jan, wordt onthuld door de Australische ambassadeur (17 januari).
 • De verkoop van woningen in nieuwbouwproject Hart van Korte Akkeren start (29 januari).
 • Opengebroken en gerenoveerd koor van de Sint-Janskerk wordt hersteld (februari/maart).
 • Politie sluit illegaal clubhuis motorclub No Surrender (6 maart).
 • De gemeente besluit het terrein van Koudasfalt aan te kopen en de invulling ervan aan de organisatie GOUDasfalt over te laten (medio april).

  De Asfaltcentrale Gouda (Koudasfalt) Foto: Nico J. Boerboom

 • Yarden opent de eerste natuurbegraafplaats in de Randstad op Begraafplaats en Crematorium IJsselhof (1 mei).
 • Aan het oude stadhuis is achter een vitrine een nieuw monument met de namen van alle Goudse slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog geplaatst (begin mei).
 • Op de Oude Begraafplaats wordt een nieuwe grafsteen onthuld voor de beroemde Goudse schrijfster, pedagoge en voorvechtster voor vrouwenrechten Anna Barbara van Meerten-Schilperoort, mede mogelijk gemaakt door Croda (27 mei).

  Jean Philippe van der Zwaluw, schrijver van de biografie over Anna Barbara, bij het grafmonument – Foto: Gert Jan Jansen

 • “Huize Juliana” (Julianastaete) wordt gesloten wegens financiële tekorten (juni).
 • De Tour de France doet Gouda aan (5 juli).
 • De Spoortunnel gaat dicht voor een opknapbeurt  (27 juli t/m 14 augustus).
 • Replica’s van litho’s van Jan Toorop worden op de buitenmuren van Croda geplaatst (eind augustus).
 • De Rotterdamsebrug, ter hoogte van het Sluiseiland, wordt vervangen (september 2015 – voorjaar 2016).
 • Wethouder Rogier Tetteroo slaat eerste paal voor Leo Vroman woontoren (begin oktober).
 • De ezel van beeldhouwer Tom Claassen, symbool van Erasmus, wordt in de Museumtuin geplaatst, waar hij een permanente plek krijgt (12 oktober).  Op Zotte Zaterdag wordt het beeld officieel onthuld.
 • In de Sint Janskerk wordt een gezichtsreconstructie van een eeuwenoude Goudse straatjongen onthuld (28 oktober).
 • De eerste paal voor de nieuwe woonwijk Westergouwe wordt geslagen (30 oktober).
 • De bibliotheek van Gouda wordt gekozen tot Beste Bibliotheek van Nederland (eind november).
 • Kaarsjesavond beleeft 60e editie (11 december).
 • De gemeente creëert GoudApot, van waaruit initiatieven met een meerwaarde voor de burgers subsidies kunnen ontvangen.
2016
 • Er worden tal van activiteiten georganiseerd in verband met het Erasmusjaar.
 • Stichting Keramiekatelier De Zwaan neemt haar intrek in het leegstaande verpleeghuis Bloemendaal (eind februari).
 • Er word begonnen met de bouw van woningen in de voormalige Ambachtsschool (maart).
 • Het Pauzelandschap op het Bolwerk moet volledig worden ontruimd (1 april).
 • Die Goude reikt de eerste Geschiedenisprijs voor middelbare scholieren uit (6 april).

  Voorzitter Gerard van Ham reikt aan Selina Jagroep van het Coornhert Gymnasium de 1e geschiedenisprijs uit – Foto: Nico J. Boerboom

 • De gemeente roept een Cultuur- en Erfgoedfonds in het leven ter voorbereiding op de viering van Gouda 750 jaar stad.
 • Vijftig Gouwenaars uit aanzienlijke families worden herbegraven in een grafkelder onder de Sint Jan (7 april).
 • Eerste bewoners van nieuwe wijk Westergouwe krijgen de sleutels van hun nieuwe woning (15 april).
 • De Stoomstichting Nederland viert haar 40-jarig bestaan met een expositie in het Huis van de Stad.
 • Tweede fase onderhoud Moreauorgel wordt afgerond.
 • De asfaltfabriek van Koudasfalt wordt gesloopt.
 • Het uurwerk van de Sint-Janskerk ligt enige tijd stil nadat de bliksem is ingeslagen (17 juni).
 • Gouda Waterstad organiseert een driedaags Stadsfestival (17 t/m 19 juni).
 • Gouda’s Harmonie de Pionier besluit te verhuizen van de Groeneweg naar het Sluiseiland.
 • De Donkere Sluis komt als tweede Nederlandse watererfgoed op de UNESCO Werelderfgoedlijst.
 • Bij opgravingen op het Vroesenplein wordt een tiental oude skeletten blootgelegd.
 • Burgemeester Milo Schoenmaker opent de nieuwe stadsentree de “Kop van de Kleiweg” (24 augustus).
 • In de Sint-Janskerk wordt het Erasmusraam, vervaardigd door Marc Mulders, onthuld (2 september).
 • Het boezemgemaal Gouda wordt na een renovatie van drie jaar heropend (10 september).

  Het boezemgemaal Pijnacker Hordijk Foto: Nico J. Boerboom

 • Een herinneringsbord op de Graaf Florisweg wordt onthuld voor het Vluchtoord  Gouda waar van 1914 tot 1919 Belgische vluchtelingen zijn ondergebracht (16 september).
 • De Brede School viert haar 10-jarig jubileum.
 • Karin de Bruin brengt met haar Kaarsenfabrique de kaarsenmakerij weer terug naar Gouda.
 • Het theaterspektakel Goudsch Getij wordt opgevoerd (17 en 18 september).
 • Het plan voor vestiging van een asielzoekerscentrum in de voormalige PWA kazerne wordt afgeblazen (eind oktober).
2017
 • De Gereformeerde Kerk en de Hervormde Gemeente van Gouda fuseren hun kerkelijke gemeentes volledig (1 januari).
 • Holland Property Group verkoopt het Bolwerk aan zorginstelling Compartijn.
 • De bouw van appartementen in het voormalige stadskantoor aan de Agnietenstraat gaat van start.
 • Het Ministerie van Verkeer en Waterstaat besluit de A20 tussen Nieuwerkerk en Moordrecht te laten verbreden, met mogelijke uitloop tot Gouda.
 • GOUDA-FM verzorgt de eerste live-uitzending vanuit de Chocoladefabriek (8 maart).
 • De IJsseldijk wordt versterkt met gebruikmaking van een nieuwe techniek (vanaf eind april).
 • Gouda treedt toe tot de Unie van Vestingsteden en wordt daardoor officieel onderdeel van de Oude Hollandse Waterlinie (12 mei).
 • Gouda viert 400 jaar Pijpenstad.
 • Plannen voor woningbouw op locatie gesloopte Anne de Vriesschool. Tevens start derde fase bouw Middenwillens.
 • Stichting Gouda Waterstad beëindigt haar activiteiten.
 • De voormalige Ambachtschool aan de Graaf  Florisweg wordt officieel geopend (2 juli).
 • Historische Vereniging Die Goude herdenkt haar 85-jarig bestaan.
 • De gevelsteen van molen De Korenbloem wordt ingemetseld in een muur van de Koningshof.
 • De Taptoe Gouda, ook wel bekend als International Military Tattoo Gouda, wordt vanwege achterblijvende publieke belangstelling voor het laatst gehouden (1 september).
 • Er wordt begonnen met een renovatie van het Schipperswachtlokaal aan de Museumhaven, ook wel bekend als het IJsselhuis.

  Het Schipperswachtlokaal – IJsselhuis Foto: Nico J. Boerboom

 • De overeenkomst wordt getekend volgens welke het Sint-Jozefpaviljoen gaat worden omgebouwd tot een woonzorgcentrum.
 • Mozaïek Wonen besluit tot sloop van de flats aan de Eendrachtsweg en de Verzetslaan.
 • White House Development koopt het Weeshuiscomplex aan de Spieringstraat.
 • Archeologische vereniging Golda rondt haar bodemonderzoek naar het voormalige Clarissenklooster af.
2018
 • Gemeente en bewoners komen in verzet tegen plannen van Rijkswaterstaat om de afslag naar Gouda op de A12/A20 af te sluiten. Begin juli wordt het idee afgeblazen.
 • Ernstige funderingsproblemen van woningen aan de Crabethstraat komen tevoorschijn.
 • In de watertoren van de voormalige Plazuid opent een bed & breakfast.
 • Op GOUDasfalt wordt voor het eerst een stadsstrand geopend (1 juni).
 • De versterking van de IJsseldijk wordt afgerond (juni).
 • Tijdens het Roze Jaar Gouda wordt als hoogtepunt Roze Zaterdag gehouden (23 juni).
 • Gerben Budding wordt geïnstalleerd als nieuwe stadsorganist (1 juli).
 • Bij de vervanging van drie lichtmasten op de Markt wordt tevens archeologisch onderzoek uitgevoerd.
 • Restaurant Belvedère bestaat 150 jaar (13 september).
 • Het Kamerscherm van Simon Klapmuts uit 1764 wordt gerestaureerd.

  Kamerscherm Simon Klapmuts – Collectie Museum Gouda

 • Start verkoop woningen op De Goudsche Stoomblekerij, te bouwen op het terrein van De Drie Notenboomen. Ook plannen voor woningbouw op het terrein van Goudse IJzerwaren aan de Fluwelensingel.
 • Begraafplaats IJsselhof behoudt na protesten van nabestaanden toch zijn naam.
 • Het koor Toonkunst Gouda viert het 100-jarig bestaan.
 • Het Verzetsmuseum Zuid-Holland, gevestigd aan de Turfmarkt, gaat dicht (1 november).
 • MIV Assalam krijgt toestemming om in de voormalige Lidl aan de Antwerpseweg een wijkmoskee te vestigen.
 • Het laatste Goudse pakhuis, dat van de Producent, sluit zijn deuren.
2019
 • De Veteranenvereniging Gouda wordt officieel opgeheven (1 januari).
 • Gouda heeft voor het eerst een vrouwelijke burgemeester in de persoon van Mirjam Salet, die de functie enkele maanden waarneemt ma het plotselinge vertrek van Milo Schoenmaker.
 • Het Ministerie van Verkeer en Waterstaat, de provincie Zuid-Holland en de gemeente Gouda komen overeen in 2021 te beginnen met een verbreding van de A20, waardoor de ontsluiting van Gouda wordt verbeterd.
 • Tijdens het Gouds Monumentenweekend wordt de zondag gereserveerd voor een speciale De Houtmandag (15 september).
 • Gunter Demnig plaatst 20 Stolpersteine op verschillende adressen, waarmee het totale aantal van deze gedenkstenen voor Gouda op 258 komt.
 • Er wordt bewijs gevonden voor het bestaan van een groot bastion tussen Buurtje en Peperstraat; Golda bereidt zich voor op het verrichten van opgravingen.
 • Gouda staat centraal tijdens het derde jaarlijkse symposium van de Stichting Oude Hollandse Waterlinie (1 november).
 • Draaiorgels en hun exploitanten worden opgenomen op de lijst van Immaterieel Cultureel Erfgoed.
 • De Stichting Oude Begraafplaats start een inzameling voor een monument voor de 53 Gouwenaars die in en door  de Hongerwinter zijn omgekomen en een anoniem graf hebben gekregen.
2020
 • De Wateralliantie dient namens de deelnemende organisaties een zienswijze in op het ontwerp-Kaderplan Bodemdaling Binnenstad van de gemeente (6 april).
 • De organisatie van Gouda 750 jaar stad neemt haar intrek in  de schoolmeesterswoning naast de Jeruzalemkapel.
 • Na jaren leegstand valt het besluit om de Gouwekerk om te bouwen tot hotel.
 • In weerwil van de plannen van Stichting Mooi Bolwerk besluit zorginstelling Compartijn op het braakliggende terrein van het Bolwerk, voorheen het Pauzelandschap, 26 zorgappartementen voor ouderen met geestelijke en/of lichamelijke klachten te bouwen: Huize Ter Gouwe.
 • Door de coronacrisis sluiten musea, archief, bibliotheek, theater en horeca verscheidene weken hun deuren en ligt het openbare leven zo goed als stil (16 maart – 1 juni). Vrijwel alle evenementen en activiteiten worden maandenlang afgelast.
 • Sociëteit Concordia viert 150-jarig bestaan.