Bestuur

Print Friendly, PDF & Email

Het bestuur van de vereniging bestaat uit:

  • Voorzitter: Ronald Verkuijl
  • Secretaris: Eric Boers
  • Penningmeester: Gerard Aerts
  • Leden: Paul van Horssen, Henk Vereijken, Lenny Roelofs en Anne den Elzen (waarnemend)

Het bestuur geeft uitvoering aan het door de vereniging vastgestelde Beleidsplan 2020-2023

Voor het functioneren van de vereniging is een huishoudelijk reglement vastgesteld.

De vereniging heeft ook een Erelid:

H.A. van Dolder-de Wit