Bestuur

Print Friendly, PDF & Email

Het bestuur van de vereniging bestaat uit:

  • Voorzitter: Gerard van Ham,
  • Secretaris: Bart Pors,
  • Penningmeester: Hans Hoogenraad,
  • Vice-voorzitter: Gert Jan Jansen,
  • Leden: Bianca van den Berg, Jan Willem Eelkman Rooda, Jan de Haan, Marian Heeringa-Marees, Paul van Horssen, Marilou Remmelts, Eric Boers en Arie Dullaart.

Het bestuur geeft uitvoering aan het door de vereniging vastgestelde Beleidsplan 2016-2020

Voor het functioneren van de vereniging is een huishoudelijk reglement vastgesteld.

De vereniging bezit ook Ereleden:
C.J. Boogert ,
H.A. van Dolder-de Wit,
dr. N.D.B. Habermehl ,
ing. A.J.M. Houdijk