Bestuur

Print Friendly, PDF & Email

Het bestuur van de vereniging bestaat uit:

  • Voorzitter: Gerard van Ham,
  • Secretaris: Eric Boers,
  • Penningmeester: Hans Hoogenraad,
  • Vice-voorzitter: Gert Jan Jansen,
  • Leden: Bianca van den Berg, Marc Couwenbergh, Jan Willem Eelkman Rooda, Jan de Haan, Paul van Horssen, Marilou Remmelts, Anja Roelofs.

Het bestuur geeft uitvoering aan het door de vereniging vastgestelde Beleidsplan 2020-2023

Voor het functioneren van de vereniging is een huishoudelijk reglement vastgesteld.

De vereniging heeft ook Ereleden:
H.A. van Dolder-de Wit,
ing. A.J.M. Houdijk