Bestuur

Print Friendly, PDF & Email

Het bestuur van de vereniging bestaat uit:

  • Voorzitter: Ronald Verkuijl,
  • Secretaris: Eric Boers,
  • Penningmeester: Gerard Aerts,
  • Vice-voorzitter: Gert Jan Jansen,
  • Leden: Bianca van den Berg, Marc Couwenbergh, Jan Willem Eelkman Rooda, Paul van Horssen, Marilou Remmelts.

Het bestuur geeft uitvoering aan het door de vereniging vastgestelde Beleidsplan 2020-2023

Voor het functioneren van de vereniging is een huishoudelijk reglement vastgesteld.

De vereniging heeft ook Ereleden:
H.A. van Dolder-de Wit,
ing. A.J.M. Houdijk