Watergilde


Het Gouds Watergilde is een werkgroep van de Historische Vereniging Die Goude, opgericht in 2001. De werkgroep houdt zich bezig met het behoud en het herstel van het historische water binnen en buiten de binnenstad. Het motto van het gilde is dan ook:

Als het water weer gaat stromen krijgt Gouda zijn ziel terug

Het Blauwe BoekjeIn januari 2017 is een nieuwe uitgave verschenen van “Het Blauwe Boekje”.
In dit boekje neemt het Gouds Watergilde u mee in de geschiedenis van Gouda en leest u onze doelstellingen en concrete voorstellen om Gouda als bruisende waterstad te her­stellen.
Klik op het boekje en lees of download de digitale PDF versie van dit boekje.

De werkgroep is in november 2001 opgericht.

De visie en activiteiten van het Gouds Watergilde zijn vastgelegd in een eigen werkplan. De doelen van het gilde zijn:

 • het bevorderen en verspreiden van de kennis van de geschiedenis van het water in en om Gouda;
 • het behoud en herstel van het in Gouda en omstreken aanwezige historische water;
 • het stimuleren van het in oorspronkelijke staat brengen en houden van het historische water en de daarbij behorende elementen als sluizen, stuwen en bruggen;
 • het bevorderen van het dagelijkse gebruik van het historische water;
 • het zichtbaar maken van de bijdrage die het water levert aan de economie van Gouda;
 • het stimuleren van het samenspel tussen het historische water en de natuur;
 • het creëren van draagvlak in de Goudse samenleving voor deze projecten.

Het gilde participeert actief en kritisch in de gemeentelijke activiteiten inzake het water in en rondom Gouda. Indien dit wenselijk is levert de Werkgroep bij de betrokken instanties commentaar op hun plannen. Zo nodig wordt aan het bestuur van Die Goude voorgesteld om daartegen formeel bezwaar te maken.

Het Gouds Watergilde heeft inmiddels veel initiatieven ontplooid met betrekking tot het Goudse water. Het verzorgt hierover publicaties, lezingen, conferenties, tentoonstellingen en excursies. Bij de restauratie van de Stolwijkerschutsluis, het Reeuwijksche Verlaat en de Onderdoorgang onder de Dubbele Buurt is het Watergilde nauw betrokken geweest.

Het gilde is mede bekend om zijn tweejaarlijkse Waterconferenties. De eerste Waterconferentie werd in 2004 georganiseerd. Deze conferentie ontwikkelde zich steeds verder en trekt bezoekers van binnen en buiten Gouda. De laatste jaren kan en mag het in de Sint-Janskerk worden georganiseerd. De belangstelling ligt al jaren boven de 200 deelnemers.  De verslagen van alle conferenties kunt u op deze website terugvinden.

Het Gouds Watergilde houdt zich vooral bezig met het terugbrengen van de doorvaart door de stad en, in combinatie daarmee, het activeren van het zuidelijke deel van de binnenstad. Daartoe dient de Havensluis weer geopend te worden en moet het Veerstalgebied worden gereconstrueerd. Het gilde heeft over deze reactivering verschillende publicaties het licht laten zien, zoals het Stappenplan, uitgegeven tijdens de Waterconferentie van 2011, en de Structuurschets Veerstalgebied, uitgegeven tijdens de Waterconferentie van 2013.

Een initiatief van het Gouds Watergilde is ook de website Gouds Virtueel Sluizenmuseum.

Het doel van deze website is om bezoekers kennis te laten maken met het unieke ensemble van sluizen en overige waterwerken in Gouda, de ‘natste stad van Nederland’. Daarnaast is het ook voor de bewoners en bedrijven van Gouda goed om te weten wat de kroonjuwelen van deze stad zijn, juwelen gezet in een groot systeem van grachten, waterlopen, watermolens, onderdoorgangen en volmolens die dit ensemble tot zo’n bijzondere Hollandse Waterstad maken.

In dit verband is het ook interessant om een bezoek te brengen aan de website Goudawaterstad.eu

U kunt in contact treden met Het Gouds Watergilde door een email te sturen naar: watergilde@diegoude.nl

Recente berichten

De Nieuwsbrief van mei (nr 138)

Nieuwsbrief 138 CoverHierbij Nieuwsbrief 138. De redactie denkt met dit nummer een veelzijdig en kleurrijk blad te hebben gemaakt. Enerzijds aandacht voor cultuurhistorische activiteiten die eraan komen, anderzijds inhoudelijke samenvattingen van bijeenkomsten die zijn geweest.
Maar we brengen ook artikelen over mensen en monumenten, waarmee we de geschiedenis van Gouda een beetje aanvullen. Noem het maar ‘Tidinge-light’..

 1. Tidinge nr 1 2024 jaargang 42 Reacties uitgeschakeld voor Tidinge nr 1 2024 jaargang 42
 2. Activiteitenverslag 2023 Reacties uitgeschakeld voor Activiteitenverslag 2023
 3. Stadhuisdienst Reacties uitgeschakeld voor Stadhuisdienst
 4. Welkom op de website van Historische Vereniging Die Goude Reacties uitgeschakeld voor Welkom op de website van Historische Vereniging Die Goude
 5. Reacties uitgeschakeld voor