Die Goude en de Omgevingsvisie

Print Friendly, PDF & Email

 


De Nederlandse gemeenten dienen na de inwerkingtreding van de Omgevingswet in samenspraak met de burgers een Gemeentelijke Omgevingsvisie (GOVI) op te stellen.

De Historische Vereniging Die Goude wil met inachtneming van haar doelstelling vanuit cultuurhistorisch perspectief een bijdrage leveren aan de door de gemeente Gouda te ontwikkelen GOVI. Hierbij wordt aandacht besteed aan de aspecten cultuur en erfgoed, leefbaarheid, gebouwde omgeving, landschap en water.

Deze bijdrage is inmiddels in een document vastgelegd en aangeboden aan Wethouder Thierry van Vugt.

Het betreffende document van de werkgroep Ruimte is HIER in te zien.