Besluiten B&W

Print Friendly, PDF & Email

Onderstaand treft u een overzicht aan van alle officiële voorstellen van de Commissie naamgeving openbare ruimte en de besluiten van het college van burgemeester en wethouders die zijn genomen na het verschijnen van de boekenserie.

Besluitnummer Datum Betreffende
4957 07/04/2021 Fase 3 Westergouwe, De Blaauwe Haan, Doggerpad
4692 14/01/2021 Gravin Margarethastraat
4691 14/01/2021 Maerlantburg en Korte- en Langezeugwater
3618 10/12/2019 Jozefhof
3367 04/10/2019 o.a. Brakzand Westergouwe
2069 21/08/2018 Voormalig DONK eiland: Voorhavenwal en Driestromenpad
BAGSV 1722 28/03/2018 Geometrische aanpassingen Westergouwe
1600 12/12/2017 Westergouwe fase 2
856 08/12/2016 Intrekkingen in Middenwillens en vaststellen bruggen in Westergouwe
BAGSV 1526 01/12/2016 Geometrische aanpassingen Middenwillens en Julianasluizen
493 12/05/2016 Doggersbanklaan
BAGSV 1453 27/01/2016 Aanvulling op 895657 De Wadden 3
BAGSV 1416 17/08/2015 Geometrie Oosterwei
969215 10/08/2015 Wiardi Beckmanhof
946557 02/04/2015  Leo Vromanpark
928007  13/01/2015 Anne Frankplantsoen en Veenweidepad en Veenweidetunnel
905630 25/09/2014 Tuinenbuurt
BAGSV 1321 31/07/2014 Engelsmanplaat
895657 31/07/2014 De Wadden 3
895651 31/07/2014 De Wadden 2
895582 30/07/2014 De Wadden 1
891031 21/07/2014 De Eilanden