2005 Waterconferentie “bruggen en sluizen en doorvaarbaarheid grachten”

Print Friendly, PDF & Email
 waterconferentie-2005 westhaven2.w rinket
    rinketten aan de Oost- en Westhaven     rinket dichtbij gezien

Aan de hand van vier korte inleidingen wordt in werkgroepen gediscussieerd
Thema A: “Het waterweefsel van de stad in beweging?”

Stratenplannen vormen het weefsel van de binnenstad, grachten en zijlen het waterweefsel.
Het terugbrengen van gedempt water is het herstel van het geschonden weefsel. De doorvaarbaarheid van een binnenstad hoort bij dit thema.
Thema B: “Varend historisch erfgoed en zijn binding met de stad”

Kenmerkend voor varend erfgoed is dat het in beweging blijft. Daarbij zijn voorzieningen en afspraken zijn gewenst. Dit wordt niet alleen bekeken vanuit de positie van de schippers, maar juist vanuit de mogelijke belangen voor de stad en haar bewoners.

Thema C: “Hoe krijg je een sluis (of brug) weer functioneel?”

Vanuit cultuurhistorisch perspectief is het restaureren van sluizen en bruggen belangrijk,
maar als het betreffende waterwerk niet meer in functie is zal verval snel intreden.
Thema D: “Inbruggeren ofwel burgers doen klein onderhoud van bruggen”
In Gouda is een aantal bruggen door omwonenden onder hun hoede genomen. Zijn nog andere vormen van betrokkenheid wenselijk?

Na de lunch wordt als een nieuwe gemeentelijk monument drie rinketten onthuld. De aanwijzing als monument is gebeurd op aanvraag van die Goude. Een rinket is een gietijzeren mechaniek op de kade, een heugel (trekstang) en een schuif in de kadewand en een inlaat van de rioolbuis. Ze werden gebruikt voor het doorspoelen van riolen aan de West- en Oosthaven.

fluisterbootDe dag wordt besloten met vaartocht met fluisterboten langs de grachten van Gouda.
De schippers zijn “historische watergidsen” van het Gouds Watergilde, die tijdens een vaartocht van ongeveer een uur een toelichting geven op historisch belangrijke gebouwen en waterbouwkundige elementen in en langs de route.
De toelichting is vastgelegd in de historische vaarroute.