Gouda op schrift

Print Friendly, PDF & Email


Gouda op Schrift (GOS) is een werkgroep van de Historische Vereniging Die Goude.

GOS maakt oude teksten over Gouda toegankelijk. Dat doen we door de teksten te transcriberen, te hertalen en vervolgens te publiceren. Transcriberen is het herschrijven van de tekst met hedendaagse letters. Hertalen is het herschrijven van de tekst in hedendaags Nederlands.

GOS is begonnen met een aantal stadsbeschrijvingen. Die manuscripten werden geschreven door Goudse notabelen uit de 17e en 18e eeuw. Hun teksten vertellen over de tijd vanaf het ontstaan van Gouda en ze gaan meestal tot aan de tijd waarin de auteur zijn teksten schreef. Het zijn teksten die gewoonlijk uit dezelfde bronnen komen, maar door elke auteur op persoonlijke wijze zijn weergegeven.

Publiceren doen we op onze website en via die van het Huygens ING.

Voor uitgebreide informatie bezoek onze website. Klik hier op het logo: