Gouda Tijdmachine

Print Friendly, PDF & Email

Rond de zomer 2019 ontstond een kernteam dat vorm wilde geven aan de Gouda Tijdmachine. Een tijdmachine die de bebouwing van de historische binnenstad van Gouda wil onderzoeken en digitaal vastleggen. Daarbij wordt gebruik gemaakt van bronnen en indexen van het Streekarchief Midden-Holland. Het is de bedoeling de datasets die zo ontstaan, op te nemen in een database, de digitale kaart die daaruit wordt afgeleid duurzaam te bewaren en digitaal beschikbaar te houden voor het publiek.

Onder leiding van het kernteam is eind 2019 al een groep van bijna 20 vrijwilligers gestart om de onderdelen van het project voor te bereiden op het samenstellen van een database. Die vrijwilligers werken aan een breed pallet van verschillende activiteiten. Oude gegevens moeten bijvoorbeeld getranscribeerd worden (vertaald uit Oud-Nederlands), brondocumenten moeten gefotografeerd worden, gegevens op papier moeten worden gedigitaliseerd, etc.

Foto: Gert Jan Jansen

Foto’s: Nico J. Boerboom

Het kernteam met mensen van Die Goude en het Streekarchief Midden-Holland heeft in het najaar 2020 het project verder in kaart gebracht.

Op 9 december 2020 was het zover om de Samenwerkingsovereenkomst tussen Die Goude en het Streekarchief Midden-Holland op gepaste ‘COVID-proof’ wijze te ondertekenen. Namens Die Goude tekenden voorzitter Gerard van Ham en secretaris Eric Boers. Namens het Streekarchief Midden-Holland was dat directeur Sigfried Janzing. Nico Boerboom was ter plekke om foto’s te maken.

Jaarlijks wordt tussen Die Goude en het Streekarchief Midden-Holland afgestemd over de voortgang van het project en de planning voor de komende periode. Het voornemen is om in het voorjaar 2021 een gezamenlijke presentatie te houden van wat er allemaal al is bereikt en wat er nog gaat gebeuren. We houden u op de hoogte.

Indien u geïnteresseerd bent om mee te doen aan dit project, kunt u zich aanmelden via info@diegoude.nl ter attentie van Marilou Remmelts, de verantwoordelijke voor het project in het bestuur van Die Goude.