Lidmaatschap

Print Friendly, PDF & Email

Word nu lid

Het lidmaatschap van de Historische Vereniging Die Goude kost €28,00 per jaar. Vanaf 1 januari 2024 wordt het €30,00. Voor dit bedrag krijgt u:

Tidinge  4x per jaar het historisch tijdschrift gratis, niet-leden betalen € 5,00 per uitgave  
Lezingen  minimaal 6 lezingen per jaar; gratis toegankelijk
Excursies waarvoor u zich (tegen betaling) kunt inschrijven 
Boeken  van Die Goude en andere uitgevers over historische onderwerpen met een aanzienlijke korting  
Nieuwsbrief 7 x per jaar komt er een nieuwsbrief uit, waarin veel korte berichten staan
Website een website die up-to-date is en waarop alles over de vereniging kan worden nagelezen
Goudologie  Die Goude ondersteunt actief deze cursus

Als u lid wilt worden, kunt u dat aangeven via dit Aanmeldingsformulier. Graag volledig invullen,

Als u Die Goude op één of ander gebied zou kunnen helpen, stellen we het op prijs als u iets over uw kennis en vaardigheden (opgedaan tijdens werk, vrijwilligerswerk of hobby’s) wilt vermelden. 

Voor de leden: 
We vragen u om uw contributie vóór 1 maart te betalen op rekening NL79ABNA0507415450 of NL51INGB0000397093 t.n.v. Historische Vereniging Die Goude, o.v.v. uw lidmaatschapsnummer. De contributie bedraagt € 28,00 voor particulieren en bedrijven. U mag natuurlijk ook meer doneren.  U kunt uw lidmaatschap tot vier weken voor het einde van een kalenderjaar opzeggen. Uiteraard is overlijden reden voor beëindiging van het lidmaatschap.